Σάββατο, 30 Απριλίου 2016

Καναδικό Εργατικό Κογκρέσο (CLC) | Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εργατικών Σωματείων (ETUC)Καναδικό Εργατικό Κογκρέσο (CLC) | Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εργατικών Σωματείων1 (ETUC)

Κοινή Δήλωση2
CETA3: Που βρισκόμαστε και τι πρέπει να αλλάξει
Βρυξέλλες, 13 Απριλίου

Όταν ο Καναδάς και η Ευρώπη άρχισαν να διαπραγματεύονται μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου κάποια χρόνια πριν, υπήρχαν υψηλές προσδοκίες ότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε ένα "χρυσό κανόνα" στον τομέα αυτό: μια συμφωνία, δηλαδή, που θα βοηθούσε το εμπόριο, διατηρώντας παράλληλα τα κοινωνικά, εργασιακά και περιβαλλοντικά κεκτημένα και πρότυπα.   

Κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατό αφού επρόκειτο για μια διαπραγμάτευση μεταξύ δύο ανεπτυγμένων περιοχών με υψηλά κοινωνικά, εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Επίσης, δεδομένων των αναδυόμενων προκλήσεων στον τομέα της κοινωνικής συνοχής και της αειφόρου ανάπτυξης, ήταν η σωστή στιγμή για μια υποδειγματική βελτιωτική αλλαγή.  

Στην αρχή, το Καναδικό Εργατικό Κογκρέσο (CLC) και τα Ευρωπαϊκά Σωματεία Εμπορίου εξέφρασαν την ελπίδα για διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις και για πλήρη συμμετοχή των εργαζομένων και της κοινωνίας των πολιτών. Ωστόσο, στην Ευρώπη και στον Καναδά, υπήρξε πολύ μικρή συμμετοχή τους στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Έπειτα από χρόνια μυστικότητας, το τελικό κείμενο δημοσιεύτηκε -κατόπιν εορτής καθώς δεν ήταν πλέον ανοιχτό σε διάλογο και τροποποιήσεις. Τώρα λοιπόν ελπίζουμε πως μπορούμε  να παρέχουμε εικόνα της CETA προτού ψηφιστεί.

Από τη στιγμή που η συμφωνία μπήκε στο τραπέζι, στον Καναδά συζητήθηκε ελάχιστα ενώ οι Ευρωπαίοι είχαν μεγαλύτερες ευκαιρίες να μοιραστούν τις απόψεις τους.  Εξαιτίας του έντονου προβληματισμού που εξέφρασαν τα εργατικά σωματεία και πολλές ομάδες της κοινωνίας των πολιτών για την ISDS (Επίλυση Διαφορών μεταξύ  Επενδυτή και Κράτους), οι διατάξεις επενδυτή-κράτους άλλαξαν στη CETA, γεγονός το οποίο έκανε μερικούς να σκεφτούν ότι το προσχέδιο είναι πλέον έτοιμο προς ψήφιση.

Τα εργατικά σωματεία από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού διαφωνούν με τη διαμορφωμένη συμφωνία.Το Καναδικό Εργατικό Κογκρέσο (CLC) και η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εργατικών Σωματείων (ETUC) θέλουν να εκμεταλλευτούν πλήρως τον εναπομείναντα χρόνο ώστε να γίνει περισσότερη επεξεργασία της CETA.

Σε ότι αφορά τη μείωση των δασμών στα περισσότερα βιομηχανικά αγαθά, έχουμε – σε γενικές γραμμές  λίγα για τα οποία διαφωνούμε.

Η κυρίαρχη διαφωνία μας είναι, όταν, στο όνομα της πρόσβασης στις αγορές και της αποφυγής των διακρίσεων, η CETA, όπως όλες οι τρέχουσες εμπορικές συμφωνίες, περιορίζει τη δημόσια πολιτική  και προσθέτει περιορισμούς στην κυβερνητική προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες ή να νομοθετεί προς όφελος των πολιτών και του δημόσιου συμφέροντος. Δυστυχώς, σε αυτό το κομμάτι, η CETA είναι απογοητευτική.

Θα θέλαμε να προτείνουμε μια σειρά σημαντικών αλλαγών.
Αλλαγές που επηρεάζουν όλα τα συμβαλλόμενα μέρη με συμμετρικό τρόπο, άρα δεν αναστατώνουν ιδιαίτερα την ισορροπία των ευνοημένων έως τώρα δίνοντας όμως σ’ όλα τα συμβαλλόμενα μέρη περισσότερη ελευθερία στην άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής και νομοθετικών ρυθμίσεων.

Πρώτο, ενώ λαμβάνουμε υπόψη μας τις βελτιώσεις που έχουν γίνει στις διατάξεις επίλυσης διαφορών επενδυτή-κράτους, τις βρίσκουμε ανεπαρκείς. Η δημιουργία επενδυτικού δικαστηρίου δεν θα επανορθώσει για τα πρωταρχικά ψεγάδια της επενδυτικής διαιτησίας, δεν είναι θέμα διαδικασίας αλλά ουσίας. Κατά την άποψή μας, οι κανόνες της διαιτησίας στην περίπτωση διαφορών επενδυτών και κράτους παρά τις τύποις τροποποιήσεις, παραμένουν ακέραιοι, ειδικά στη διαφορετική μεταχείριση διεθνών και εγχώριων επενδυτών. Οι αλλαγές εξακολουθούν να εγείρουν το ερώτημα γιατί ένα Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων (ICS) ή ένα σύστημα  Επίλυσης Διαφορών  μεταξύ Επενδυτών και Κράτους (ISDS) χρειάζονται μεταξύ κρατών με πλήρως αναπτυγμένα και αποτελεσματικά συστήματα δικαίου. Ένα διαιτητικό σύστημα επίλυσης επενδυτή-κράτους που δεν υπόκειται  στα εθνικά δικαστικά συστήματα παρέχει κατά συνέπεια μια διαδικασία  ευνοϊκής μεταχείρισης των διεθνείς επενδυτές.

Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016

ΜΕΛΕΤΗ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΤΙΡ ΚΑΙ CETA ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ

Logo.png


[Επειδή η συζήτηση και τα ερωτήματα για τον τρόπο ψήφισης και εφαρμογής των συμφωνιών TTIP CETA είναι πολλά και συχνά, παρουσιάζουμε μια παλαιότερη μελέτη των ECI για το θέμα -  Ελεύθερη μετάφραση]

ΜΕΛΕΤΗ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΤΙΡ ΚΑΙ CETA ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε.
 [22 Ιουλίου 2015]


Περίληψη

 • ΤΤΙΡ και CETA πιθανότατα θα πρέπει επίσης να επικυρωθούν από τα κράτη μέλη της ΕΕ. 
 • Εκτός από τη Μάλτα και το Ηνωμένο Βασίλειο τα κοινοβούλια όλων των κρατών μελών της ΕΕ θα πρέπει να δώσουν τη συγκατάθεσή τους και ως εκ τούτου θα μπορούσε να ρίξουν τις ΤΤΙΡ και CETA. 
 • Στα μισά κράτη μέλη της ΕΕ το δημοψήφισμα θα ήταν δυνατόν. 
 • Το αν οι CETA και ΤΤΙΡ μπορούν να επικυρωθούν όπως έχει προγραμματιστεί, δεν είναι τόσο εμφανές όσο ισχυρίζονται οι υποστηρικτές.
1. Η διαδικασία της Επικύρωσης της CETA και ΤΤΙΡ στα κράτη μέλη της ΕΕ - Γιατί είναι αυτό ενδιαφέρον;
• Οι διεθνείς συμφωνίες, η Διατλαντική Εταιρική σχέση εμπορίου & επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ (ΤΤΙΡ) και η  Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία με τον Καναδά (CETA) μπορούν να επικυρωθούν με διάφορους τρόπους: Πρώτον μια συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο, όπου θα συμμετέχουν τα κράτη μέλη αποκλειστικά και μόνο μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και θα απαιτούν έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την άλλη πλευρά μια «μεικτή συμφωνία», που θα έπρεπε επιπλέον να εγκριθεί από τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ. Μια συμμετοχή των μεμονωμένων κρατών μελών είναι απαραίτητη όταν μια συνθήκη περιέχει θέματα για τα οποία η ΕΕ δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Σε περίπτωση μιας τέτοιας «αναρμοδιότητας» τόσο η ΕΕ όσο και τα κράτη μέλη συνάπτουν και οι δυο μαζί τη συνθήκη με τον συμβαλλόμενο εταίρο.
• Μπορεί να θεωρηθεί ότι οι ΤΤΙΡ και CETA είναι μεικτές συμφωνίες: Σύμφωνα με την Επίτροπο Εμπορίου της ΕΕ Cecilia Malmström οι CETA και ΤΤΙΡ είναι «πολύ πιθανό» να χαρακτηριστούν μεικτές συμφωνίες. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της ΕΕ Ignacio Garcia Bercero ισχυρίζεται ότι ορισμένα στοιχεία της ΤΤΙΡ είναι πέραν της ​​ευρωπαϊκής αρμοδιότητας και ως εκ τούτου θα απαιτούσε να επικυρωθεί από τα κράτη μέλη. Η κυβέρνηση της Γερμανίας για παράδειγμα, υποθέτει ότι η ΤΤΙΡ είναι μια μεικτή συμφωνία. Όσον αφορά την CETA το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών Γερμανίας ανέθεσε την νομική εμπειρογνωμοσύνη στον καθηγητή Δρ Franz C. Mayer. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι CETA είναι μια μεικτή συμφωνία. Επειδή η ΤΤΙΡ είναι ακόμη πιο εκτεταμένη, μπορεί να υποτεθεί ότι αυτό ισχύει επίσης και για την ΤΤΙΡ.
• Στο πλαίσιο αυτό, η Δρ Anna Eschbach από το Ινστιτούτο Διεθνούς Δικαίου και Συγκριτικού Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας(International Law and Comparative Public Law at the University of Cologne) εξέτασε τις διαδικασίες επικύρωσης σε κάθε κράτος μέλος.
2. Διαδικασία επικύρωσης των κοινοβουλίων: ένα ή περισσότερα συστήματα?


Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ - TTIP/CETA και Εργατικά Δικαιώματα | MAYDAY - TTIP/CETA and Labour Rights


Με αφορμή την Πρωτομαγιά ένα νέο video κυκλοφόρησε με θέμα τις ληστρικές συμφωνίες TTIP/CETA και τα εργατικά δικαιώματα.
Κλικάρετε να δείτε το VIDEO ΕΔΩ.
Κυκλοφορεί με υπότιτλους στα Αγγλικά και στα Καταναλωνικά και ετοιμάζεται στα Ελληνικά και στα Βουλγάρικα.
----------
Δείτε [ΕΔΩ] το Ενημερωτικό Φυλλάδιο των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece με θέμα: TTIP & εργασιακές επιπτώσεις | (TTIP): A charter for deregulation, an attack on jobs, an end to democracy | Negative economic and employment impacts

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

3η Ελεύθερη ζώνη TTIP ο δήμος Ν.Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας | municipality N. Philadelphia-Chalkidona 3rd municipality TTIP FREE ZONE

Άλλος ένας δήμος προστέθηκε στη λίστα των TTIP FREE ZONES.Πρόκειται για τον δήμο Ν.Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας. Φαίνεται πως τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους και σύντομα θα ακολουθήσουν κι άλλοι δήμοι.

                               ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ


Τρεις συνολικά οι δήμοι και μια περιφέρεια έχουν ανακηρύξει μέχρι σήμερα τις περιοχές τους Ελεύθερες ζώνες TTIP.
Είναι ο δήμος Αιγάλεω, ο δήμος Κέρκυρας, ο δήμος Ν.Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.Δείτε εδώ , εδώ & εδώ τις σχετικές αναρτήσεις & το e-magazine των Φίλων της Φύσης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση & τις Ελεύθερες Ζώνες.


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της από 20.4.2016 τακτικής Συνεδρίασης Νο. 6/2016 του Δ.Σ. του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για τις αδιαφανείς διατλαντικές εμπορικές συμφωνίες και τις συνέπειές τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ανακήρυξη του Δήμου Φιλαδελφείας- Χαλκηδόνος σε περιοχή “ΤΤΙΡ / CETA/TISA freezone”»

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(22 ΥΠΕΡ -1 ΚΑΤΑ – 1 ΑΠΟΧΗ )

1. Την ανακήρυξη του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος σε περιοχή ‘ΤΤΙΡ /CETA/TISA freezone”», συγκλίνοντας στις παρακάτω θέσεις και αιτήματα:

-Το περιεχόμενο της ΤΤΙΡ πρέπει να δοθεί στη δημοσιότητα και σε δημόσια διαβούλευση πριν την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.

-Ο προβλεπόμενος μηχανισμός επίλυσης διαφορών (ISDS) δεν πρέπει να υποκαθιστά την δικαιοσύνη και τις δημοκρατικά ειλημμένες αποφάσεις της δημόσιας διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης.

-Οι ρυθμιστικοί κανόνες που αφορούν τα τρόφιμα, την περιβαλλοντική προστασία και την εργασία πρέπει να έχουν ως στόχο τη βελτίωση και όχι την απαξίωση τους και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

-Ο έλεγχος της πολιτικής προμηθειών και εργασίας σε τοπικό επίπεδο είναι σημαντικός για την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και την αντιμετώπιση των τοπικών αναγκών. Η ΤΤΙΡ δεν πρέπει να περιορίσει τη δυνατότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να λειτουργεί με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών των κοινοτήτων τους.

-Να προβλέπονται ρυθμίσεις για την προστασία και ενίσχυση των κοινωνικών και οικονομικών αναγκών

-Η τελική συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί με δημοκρατικό τρόπο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

2. Την κοινοποίηση των αιτημάτων του Δήμου στα συλλογικά όργανα ΠΕΔΑ και ΚΕΔΕ, από τα οποία ζητείται να αναλάβουν δράση για αυτά.

3. Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ο οποίος καλείται να την λάβει υπόψη.

4. Τον χαιρετισμό της συνάντησης των Δημάρχων στην Βαρκελώνη στις 21-22 Απριλίου 2016, όπου θα συζητηθούν συλλογικά οι θέσεις και τα αιτήματα της πρωτοβουλίας των ευρωπαϊκών Δήμων, πρωτοβουλία στην οποία ο Δήμος συμμετέχει.

5. Την διοργάνωση εκδηλώσεων και την ανάληψη δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 80/2016.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ
Η ΑΣΚΗΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ. -  ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ

Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

90.000 Γερμανοί "καλοδέχτηκαν" τον Ομπάμα και την Μέρκελ στο Ανόβερο | OBAMA UND MERKEL KOMMEN - TTIP & CETA STOPEEN

[Είμαστε χαρούμενοι γιατί α) 90.000 Γερμανοί διαδήλωσαν ΣΉΜΕΡΑ 23 Απριλίου 2016 στο Ανόβερο και απαίτησαν να σταματήσουν οι διαδικασίες για την ψήφιση των ληστρικών εμπορικών συμφωνιών TTIP CETA β) Στη διαδήλωση συμμετείχαν και πολλοί αγρότες γ) Είδαμε πανό και διαδηλωτές των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ Γερμανίας/ Naturfreunde De 
Δείτε το χώρο που αναπτύχθηκε η διαδήλωση  ΕΔΩ.
Ρεπορτάζ VIDEO του BBC [ΕΔΩ] | Videos ΕΔΩ 
Επίσημο Δελτίο Τύπου των διοργανωτών ΕΔΩ 
Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

3ο φυλλάδιο των ΦτΦ/ TTIP: Ελληνική αγροτική παραγωγή και ασφάλεια τροφίμων | TTIP: Greek agricultural production and food securityΣτο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης της ελληνικής κοινωνίας για τις επιπτώσεις της TTIP στη ζωή μας, οι Φίλοι της Φύσης παρουσιάζουν το 3ο φυλλάδιο με θέμα TTIP: Ελληνική αγροτική παραγωγή και ασφάλεια τροφίμων.
Στόχος να συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωση των αγροτοκτηνοτρόφων της χώρας μας και όχι μόνο. Για να διαβάσετε ή και να "κατεβάσετε" το 3ο φυλλάδιο κλικάρετε εδώ.

Σε τίτλους κάποια από τα θέματα που μπορείτε να δείτε στο φυλλάδιο:
 • Απορρύθμιση στον τομέα της ασφάλειας τροφίμων 
 • TTIP και η Αρπαγή Γης 
 • TTIP και η επισήμανση τροφίμων που περιέχουν Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (μεταλλαγμένα) 
 • ΤΤΙP και Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) 
 • Προστασία Καταναλωτή και Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης Κόμματα | Βουλευτές | Καταναλωτές 
 • Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών/ΚΕ.Π.ΚΑ /ΤΤΙΡ και χημικές ουσίες 
 • ΨΗΦΙΣΜΑ της Γενικής Συνέλευσης της Πανελλαδικής Οικογιορτής στα Τρίκαλα, 26 Σεπτεμβρίου 2015 
 • La Via Campesina 
 • Οι «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ» Naturefriends Greece και οι δράσεις τους ενάντια στην TTIP CETA. 
Τα προηγούμενα φυλλάδια των Φίλων της Φύσης αφορούσαν α) την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις Ελεύθερες από την TTIP Ζώνες εδώ β) TTIP και εργασιακές σχέσεις εδώ


Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

Ρεπορτάζ από την πρώτη Πανευρωπαϊκή συνάντηση Δημάρχων στη Βαρκελώνη | Δύο εκπρόσωποι Δήμων από την Ελλάδα | Η πρώτη διακήρυξη για τις Ελεύθερες από την TTIP CETA Ζώνες | TTIP FREE ZONES - Barcelona Declaration


[Συνάντηση Δημάρχων στη Βαρκελώνη]

[Το σχέδιο ανακοίνωσης/ Barcelona Declaration για τις Ελεύθερες από την TTIP CETA Ζώνες στη θέση του αντιδημάρχου κ.Ανδρέα Σκούπουρα]

[Ο Δήμαρχος Αιγάλεω κ.Δημήτρης Μπίρμπας και ο Αντιδήμαρχος Κέρκυρας κ.Ανδρέας Σκούπουρας]

[Με την ομιλία στα αγγλικά του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κέρκυρας έκλεισε η μεγάλη, ιστορική συνάντηση  που κατέληξε στη διακήρυξη της Βαρκελώνης ενάντια στην διατλαντική συμφωνία εμπορίου και επενδύσεών που είναι υπό διαπραγμάτευση μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ.]

Στις 22 Απριλίου 2016 θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών | Από την Ελλάδα συμμετέχουν δύο μέλη από τους ΦΙΛΟΥΣ της ΦΥΣΗΣ και ένα μέλος από την Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Κέρκυρας.

Περισσότερα ΕΔΩ.

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

21 και 22 Απριλίου "Ο Δήμος Βαρκελώνης υποδέχεται τους Δημάρχους και τους ακτιβιστές για το συντονισμό δράσεων και τη δημιουργία "ΔΙΚΤΥΟΥ Ευρωπαϊκών πόλεων Ελεύθερων από την TTIP CETA" | Από την Ελλάδα συμμετέχουν έξι εκπρόσωποι δήμων και φορέων.

Η Δήμαρχος Βαρκελώνης Ada Colau υποδέχεται και συντονίζει Ευρωπαϊκούς Δήμους και εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Ελεύθερων από την TTIP Ζωνών. [ΕΔΩ ΕΔΩ ΕΔΩ]
Από την Ελλάδα συμμετέχουν εκπρόσωποι των Δήμων Αιγάλεω, Κέρκυρας και Κεφαλλονιάς και από φορείς οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ και την Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Κέρκυρας.
Υπάρχουν πληροφορίες ότι στη συνάντηση της Βαρκελώνης θα προταθεί η δεύτερη συνάντηση για τις Ελεύθερες από την TTIP CETA Ζώνες να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.
Δείτε ΕΔΩ θέματα σχετικά με τις Ελεύθερες Ζώνες που έχουν αναρτηθεί στο blog STOP TTIP CETA TiSA Greece.

Παρακάτω έχουμε αναρτήσει ορισμένα posters σχετικά με τις Ελεύθερες Ζώνες στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα. Η εκστρατεία στην Ελλάδα θα συνεχιστεί και ελπίζουμε περισσότεροι Δήμοι και Περιφέρειας να κηρύξουν τις περιοχές τους Ελεύθερες από την TTIP CETA Ζώνες, όπως το είχαν κάνει τα Νομαρχιακά Συμβούλια το 2004 που είχαν κηρύξει τις Νομαρχίες Ελεύθερες Ζώνες από τα Γενετικά Τροποποιημένα Προϊόντα/ Μεταλλαγμένα και ορισμένοι Δήμοι "αποπυρηνικοποιημένες ζώνες".
Δείτε ΕΔΩ το ειδικό φυλλάδιο που έχουν εκδώσει οι ΦτΦ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις Ελεύθερες από την TTIP CETA Ζώνες.
Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης με ΕΖ [ΕΔΩ] - [ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είμαστε εμείς οι δημιουργοί του χάρτη][10.000 Ελεύθερες Ζώνες στη Γερμανία]πρώτη Περιφέρεια της Ελλάδας που κήρυξε τα Ιόνια ΕΖ]

Δήμος Αιγάλεω  πρώτος κήρυξε την περιοχή ΕΖ]

Δήμος Κέρκυρας ο δεύτερος Δήμος και το πρώτο νησί που κήρυξε την περιοχή ΕΖ]

Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Πέμπτη 21 Απριλίου, 6:00 μ.μ. | Σύσκεψη ενημέρωσης, εργασίας, προγραμματισμό Πανελλαδικής συνάντησης | STOP TTIP CETA TiSA


Ελληνική Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TiSA
http://stop-ttip-ceta-greece.blogspot.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για σύσκεψη ενημέρωσης, εργασίας, προγραμματισμό Πανελλαδικής συνάντησης

Πέμπτη 21 Απριλίου, 6:00 μ.μ. στα γραφεία της ΟΛΜΕ στην Αθήνα

Αγαπητοί φίλοι,
Όσοι συμμετέχετε στην ομάδα επικοινωνίας STOP TTIP, είτε ως φυσικά πρόσωπα είτε ως φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, που είχαν προσυπογράψει τα κείμενα  ή και συμμετείχαν στις δράσεις ενάντια στις ληστρικές συμφωνίες TTIP CETA (10/10/2014. 18/4/2015, 11/10/2015), καθώς και κάθε νέος ενδιαφερόμενος, σας καλούμε σε συνάντηση εργασίας την

Πέμπτη 21 Απριλίου, 6:00 μ.μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης/ ΟΛΜΕ, Κορνάρου 2 και Ερμού Αθήνα [ΕΔΩ]
(στο ίδιο μέρος που είχαν γίνει οι προηγούμενες συναντήσεις)

Τα προτεινόμενα θέματα της πρώτης συνάντησης του 2016, για συζήτηση και προγραμματισμό δράσεων είναι τα εξής:
1.       Ενημέρωση για τις εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό Επίπεδο [δεν αποτελεί το κύριο αντικείμενο της συνάντησης)
2.       Προετοιμασία μιας Πανελλαδικής συνάντησης, το Σάββατο 28 Μαΐου 2016 στην Αθήνα με σκοπό  να εξεταστούν ειδικότερα θέματα σε τραπέζια εργασίας που να αφορούν τις επιπτώσεις  α) Στην  Οικονομία (μικρομεσαίους, Αγρότες  κ.λ.π) β) Διατροφή, Καταναλωτές, Περιβάλλον γ) Δημόσιες Υπηρεσίες, Ασφάλεια στο διαδίκτυο – προσωπικά δεδομένα κλ.π [ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα παραπάνω τραπέζια εργασίας είναι ενδεικτικά. Θα μπορούσαν να προστεθούν και άλλα θέματα ανάλογα με το ενδιαφέρον ή να τροποποιηθούν τα προτεινόμενα)
3.       Προετοιμασία για  δράσεις και ειδικότερα για αυτές που θα πραγματοποιηθούν σε Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό επίπεδο το Φθινόπωρο του 2016.

Η πρώτη συνάντηση θα έχει διάρκεια δύο ώρες 6:00μ.μ. – 8:00μ.μ.  Θα ακολουθήσει δεύτερη συνάντηση μετά το Πάσχα.

Θα ήταν χρήσιμο να δηλώσετε  τη συμμετοχή σας για την πρώτη συνάντηση για να έχουμε μια κατ’  αρχάς εικόνα.


Προς «προσωρινή εφαρμογή» της CETA χωρίς κύρωση από τα κοινοβούλια

Μετάφραση του άρθρου Good-bye democracy, hello CETA? από το stop-ttip.org. Το κείμενο είναι πολύ διαφωτιστικό για το πώς προωθείται στην Ε.Ε. η εφαρμογή της CETA – της συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καναδά. Δείτε και το τρίλεπτο βίντεο που ακολουθεί.


από τον Felix Heilmann [ΕΔΩ το αυθεντικό κείμενο]

Σε μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία, τα κοινοβούλια έχουν τον τελευταίο λόγο σε όλες τις ευρείες αποφάσεις. Όχι όμως όταν πρόκειται για εμπορικές συμφωνίες, όπως φαίνεται: Μια ρήτρα στη CETA θα επιτρέψει μεγάλα τμήματά της να τεθούν σε ισχύ χωρίς να έχουν ποτέ συμφωνηθεί από οποιοδήποτε κοινοβούλιο – συμπεριλαμβανομένης της μισητής ρήτρας προστασίας των επενδυτών ISDS!

Αυτή τη στιγμή, αξιωματούχοι σε όλη την Ευρώπη σιωπηλά προετοιμάζουν την έναρξη ισχύος της CETA μέσα από αυτή την πίσω πόρτα, η οποία θα επιτρέψει στη CETA να τεθεί σε ισχύ μόλις το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – αλλά κανένα από τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια – δώσει τη συγκατάθεσή του, μια κερκόπορτα που μόλις πρόσφατα το γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών περιέγραψε ως «απόλυτα δημοκρατική».

Νομίζετε ότι χειρότερα δεν γίνεται; Περιμένετε: Χάρη σε μια φράση, κρυμμένη κάπου στη σελίδα 228, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα υπόκεινται σε αγωγές από εταιρείες, ακόμη και αν αποφασίσουν κατά της CETA – για τρία ολόκληρα χρόνια! Στο άρθρο 30.8 τηςσυμφωνίας CETA αναφέρεται ότι αγωγές ISDS «μπορούν να υποβληθούν […] εάν […] δεν έχουν παρέλθει περισσότερα από τρία έτη από την ημερομηνία της αναστολής ή του τερματισμού της συμφωνίας».

Έτσι ας ενώσουμε τα κομμάτια: Αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις σήμερα πιέζουν για «προσωρινή εφαρμογή» της CETA. Αυτό θα σήμαινε ότι «κατά πάσα πιθανότητα 95%» της συμφωνίας – σύμφωνα με τoν Kαναδό επικεφαλής διαπραγματευτή Steve Verheul – θα τεθεί σε ισχύ μόλις 15 από τις κυβερνήσεις των 28 κρατών μελών της ΕΕ δώσουν τη συγκατάθεσή τους. Αυτό το 95% θα περιλαμβάνει τα εταιρικά δικαστήρια, όπωςπαραδέχτηκε ο Bernd Lange, πρόεδρος της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το διεθνές εμπόριο.

Με απλά λόγια: Δεν χρειάζεται να εγκρίνουν τη CETA ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε κανένα εθνικό κοινοβούλιο και πάλι θα τεθεί σε ισχύ!

Μόλις εφαρμοστεί προσωρινά, η συμφωνία θα μπορούσε να συνεχίσει να είναι σε ισχύ για τα καλά χωρίς να έχει ποτέ συζητηθεί στο κοινοβούλιο, καθώς δεν θα υπήρχε προθεσμία για το πότε ένα κοινοβούλιο θα έπρεπε ψηφίσει, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η συμφωνία.

Και γίνεται ακόμα χειρότερο: Ακόμα και αν ένα κοινοβούλιο ενός κράτους-μέλους αποφασίσει να απορρίψει τη CETA, δεν θα υπάρχει νομική υποχρέωση για την ΕΕ να αποχωρήσει από τη συνθήκη, όπως αναγνώρισε η επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή της Γερμανικής Βουλής. Για να φύγει η ΕΕ από τη συνθήκη θα απαιτούνταν μια ψηφοφορία στο Συμβούλιο, το οποίο όμως δεν επηρεάζεται άμεσα από τις αποφάσεις των κοινοβουλίων – η δημοκρατική απόφαση του κοινοβουλίου σας δεν θα κάνει καμία διαφορά.

Αλλά ακόμα και αν υποθέσουμε ότι οι ιθύνοντες της Ευρώπης θα ακούσουν την απόφαση των εκλεγμένων αντιπροσώπων (κάτι που θα έπρεπε να κάνουν σε μια δημοκρατία) και επιλέξουν να αναστείλουν τη συνθήκη, οι ευρωπαϊκές χώρες – χάρη στην σύντομη φράση στη σελίδα 228 – θα εξακολουθούν να υπόκεινται σε αγωγές από εταιρείες για τα επόμενα τρία χρόνια! Ένα συγκλονιστικό παράδειγμα για το πού οδηγεί αυτό μας δόθηκε το 2014, όταν η Ρωσία αναγκάστηκε να πληρώσει $ 50 δισεκατομμύρια εξ’αιτίας μιας αγωγής ISDS η οποία κατέστη δυνατή από μια εμπορική συμφωνία που η χώρα είχε εφαρμοσει μόνο προσωρινά και στην πραγματικότητα αποφάσισε να αφήσει το 2009 – ωστόσο, εξ’αιτίας μιας ρήτρας παρόμοιας με αυτήν που βρίσκεται στη CETA, η Ρωσία αναγκάστηκε να πληρώσει.

Ας συνοψίσουμε: Λόγω προσωρινής εφαρμογής, μια συμφωνία με σοβαρές συνέπειες για την δημοκρατία μας, θα τεθεί σε ισχύ χωρίς καμία συζήτηση από ένα δημοκρατικά εκλεγμένο σώμα – και ακόμα και αν η συμφωνία ανασταλεί, οι πλέον επιβλαβείς ρήτρες της δεν θα πάψουν να υπάρχουν.


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΠΗΓΗ Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων [ΕΔΩ]

Δείτε και ένα παλαιότερο VIDEO για τη CETA ΕΔΩ

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

Το Συμβούλιο των Καναδών στην Ευρώπη για να βοηθήσει στην ήττα της CETA | The Council of Canadians back in Europe to help defeat CETA

Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΔΩ

Το Συμβούλιο των Καναδών εγκαινιάζει δύο μηνών περιοδεία στην Ευρώπη.

Το Συμβούλιο των Καναδών με πρόεδρο την Maude Barlow έχει φτάσει στην Ευρώπη για μια περιοδεία δύο μηνών με σκοπό να συμβάλει στην ενίσχυση των αγώνων της κοινωνίας των πολιτών αλλά και των εκπροσώπων της στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ενάντια στη CETA.

Το Συμβούλιο των Καναδών ήταν αντίθετο με τη CETA από τον Οκτώβριο του 2008, όταν ο Καναδάς και η ΕΕ δημοσίευσαν μια κοινή μελέτη που περιέχει το σκεπτικό για τη συμφωνία «ελεύθερου εμπορίου». Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2009. Έτσι τώρα πίστευαν ότι η συμφωνία θα επικυρωνόταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε το Νοέμβριο-Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους ή στις αρχές του 2017.


Σχεδόν 3,5 εκατομμύρια Ευρωπαίοι έχουν υπογράψει ένα ψήφισμα ενάντια σε CETA και ΤΤΙΡ. Δεδομένου ότι τίποτα δεν μπορεί να αφεθεί στην τύχη, η Maude Barlow, πρόεδρος του Συμβουλίου των Καναδών, μαζί με τον Εκτελεστικό Διευθυντή Γκάρι Νιλ και την Sujata Dey, επιστρέφουν στην Ευρώπη για να πουν στους ανθρώπους εδώ για την εμπειρία του Καναδά με την NAFTA - 350.000 έχασαν τη δουλειά τους στη μεταποίηση. Στην Ευρώπη, όπου πολλοί άνθρωποι ανησυχούν για την ασφάλεια των τροφίμων, τις δημόσιες υπηρεσίες και την καθαρή ενέργεια, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε πόσο χαμένοι θα είναι όλοι με τη CETA.Και οι δύο πλευρές χάνουν την ικανότητα να ρυθμίσουν τους κυριαρχικούς τους κανόνες σχετικά με τους κανονισμούς και την ασφάλεια των τροφίμων. Η CETA ξεκινά μια διαδικασία NAFTA με στιλ εναρμόνισης των κανονισμών, και συχνά κατεβαίνει στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή.


Καθ 'όλη την περιοδεία,η Maude Barlow θα μιλάει για την έκθεση Καταπολέμηση ΤΤΙΡ, CETA και ISDS: Μαθήματα από τον Καναδά  Επίσης η έκθεση, έχει μετατραπεί σε πέντε λεπτά σύντομο βίντεο στα αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά και γαλλικά, που θα ξεκινήσει με την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών Ενάντια ΤΤΙΡ και CETA
Δείτε το βίντεο εδώ με τίτλο Μαθήματα από τον Καναδά.

Η έκθεση για την καταπολέμηση ΤΤΙΡ, CETA και ISDS προσφέρεται ως μια προειδοποίηση προς τους Ευρωπαίους που νοιάζονται για την υγεία των ανθρώπων τους, την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων τους, την τύχη των δημοσίων υπηρεσιών τους, καθώς και την προστασία των φυσικών τους πόρων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:14 Απριλίου, 17:00-19:00: Βιέννη, Αυστρία Συνέδριο, ομιλία με Verena Madner, καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης


18ης Απριλίου, 18:00-21:00: Βερολίνο, Γερμανία: Συζήτηση για CETA και ΤΤΙΡ με την Sharon Treat, πρώην νομοθέτη Maine 

Απρίλιος 19 - 21: Βρυξέλλες, Βέλγιο: Συναντήσεις με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

21 Απριλίου, 17:00-19:00: Λουμπλιάνα, Σλοβενία, το νερό και το κοινό καλό, με το Ινστιτούτο Υδάτων της Δημοκρατίας της Σλοβενίας , Μουσείο Πόλης της Λιουμπλιάνας 

22 Απριλίου, 11:30 - 13:30 μ.μ.: Λουμπλιάνα, Σλοβενία, συζήτηση στο Εθνικό νομοθετικό σώμα με την Sharon Treat Treat, πρώην νομοθέτη Maine, και Max Τράπεζας σχετικά με CETA και ΤΤΙΡ. 

22 Απριλίου όλη μέρα: Βαρκελώνη, Ισπανία : Παρακολούθηση Πανευρωπαϊκής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η νέα γενιά του Ελεύθερου Trade Conference. 

16 Μαΐου: London, UK: Μείνετε συντονισμένοι για μια εκδήλωση που διοργανώθηκε από War on Want .


Περισσότερα στους παρακάτω συνδέσμους

O Αντικαγκελάριος Sigmar Gabriel εισερχόμενος "γυμνός" στο "δωμάτιο" ανάγνωσης κειμένων για την TTIP


O Αντικαγκελάριος, υπουργός οικονομικών και ενέργειας, πρόεδρος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Γερμανίας, Sigmar Gabriel (SPD) εισέρχεται "γυμνός" στο ειδικό δωμάτιο ανάγνωσης εγγράφων που αφορούν τη Διατλαντική Συμφωνία μεταξύ ΕΕ - ΗΠΑ την γνωστή ως TTIP 28/01/2016. 
"Γυμνός" = Δεν κρατάει τίποτα... μόνο να διαβάσει μπορεί σε αυτό το δωμάτιο, ούτε να κρατήσει σημειώσεις, ούτε να φωτογραφίσει, ούτε να πάρει αντίγραφα...

Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, πρώτη Περιφέρεια TTIP Ελεύθερη Ζώνη στην Ελλάδα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
(Μέλος του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων)
Θεμιστοκλέους Αρ 22 τ.κ. 49100 Κέρκυρα
Τηλ. 2661401171 - 6938 712638
αρ πρωτ. 25/2016    Κέρκυρα 13/04/2016


Δελτίο Τύπου:
«Ναυαρχίδα» κατά των «Διατλαντικών Συμφωνιών Εμπορίου», η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Η πρώτη Περιφέρεια TTIP Ελεύθερη Ζώνη στην Ελλάδα.

«Ναυαρχίδα» στον αγώνα των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων, κατά των Διατλαντικών Συμφωνιών Εμπορίου (Transatlantic Trade & Investment Partnership),  η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Τα Επτάνησα είναι η πρώτη περιφέρεια της Ελλάδας που ανακηρύχτηκε TTIP ελεύθερη Ζώνη. Συγχαρητήρια στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, για την Ιστορικής Σημασίας απόφαση που πήρε, εν πολύ ευθέτω, μάλιστα, χρόνω.

Ο Δήμος Αιγάλεω ήταν ο πρώτος Δήμος που έκανε το ίδιο. 
Την προηγούμενη Παρασκευή ο Δήμος Κέρκυρας επίσης κήρυξε ομόφωνα το νησί Ελεύθερη ζώνη, μετά από κάλεσμα του δικτύου stop ttip ceta tisa και του ecocorfu. Αρκετοί άλλοι Δήμοι πρόκειται να πάρουν παρόμοιες αποφάσεις τις επόμενες 10 μέρες.
Οι προτάσεις αυτές αναμένεται να συζητηθούν και στα δημοτικά συμβούλια Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Παξών & Ζακύνθου, μετά από κάλεσμα της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και μέλη των οργανώσεων ώστε να προλάβουν να έχουν πλήρη ενημέρωση για τις εξελίξεις μέχρι την επόμενη συνεδρίαση των ΔΣ.

Η επικύρωση της πολιτικής αυτής απόφασης της ΠΙΝ από τους Δήμους θα δυναμώσει κατά πολύ την ισχύ της. Όπως αποφασίσαμε να είμαστε Ζώνη Ελεύθερη από μεταλλαγμένα και από πυρηνικά, έτσι ελπίζουμε να κρατήσουμε μακριά και τις συνωμοτικού τύπου συμφωνίες αυτές που εκτός του ότι θα γεμίσουν την Ευρώπη με μεταλλαγμένα και απαγορευμένα χημικά αναιρούν και καταργούν δημοκρατικά δικαιώματα που κατακτηθήκαν με αγώνες γενεών, σε όλη την Ευρώπη.

Επίσης στόχος είναι να μεταβούν όσο γίνεται περισσότεροι εκπρόσωποι Δήμων στην συνδιάσκεψη της Βαρκελώνης, 21/22 Απριλίου, σε κάλεσμα της Δημάρχου Βαρκελώνης.
Την πρώτη μέρα, κατά την συνεδρίαση των εκπροσώπων την Δημάρχων αναμένεται να συσταθεί το δίκτυο τοπικών αυτοδιοικήσεων ενάντια στις «Διατλαντικές Συμφωνίες Εμπορίου TTIP CETA TISA».
Την δεύτερη μέρα, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών θα συμμετέχουν σε εργαστήρια όπου, σε διαφορετικές ομάδες θα μελετήσουν και θα συζητήσουν για τις επιδράσεις των εν λόγω μεθοδευόμενων συμφωνιών.

Η επίθεση των λομπιστών των πολυεθνικών κατά των δημοκρατικών θεσμών για αποκλειστική εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων, μέσω της TTIP, αποτελεί επίθεση κατά της Δημοκρατίας, κατά της ίδιας της Ελευθερίας.
Το Παγκόσμιο Μνημόνιο της Ματαιόδοξης Κερδοσκοπίας, ΔΕΝ θα περάσει!

Για το Δ.Σ. της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Κέρκυρας

           Ο πρόεδρος       Η  γ.γραμματέας
Δημήτρης Φαναριώτης      Ζωή Έρτσου

Σάββατο, 9 Απριλίου 2016

Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Κέρκυρας & EcoCorfu "Κέρκυρα : Ιστορικής σημασίας απόφαση ΔΣ κηρύττει το νησί Ελεύθερη Ζώνη από την TTIP!"Δελτίο Τύπου

Κέρκυρα : Ιστορικής σημασίας απόφαση ΔΣ κηρύττει το νησί Ελεύθερη Ζώνη από την TTIP!

Αργά χθες τα ξημερώματα, (8-4-2016, ώρα 01:04), το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας πήρε μιαν ακόμη ιστορική απόφαση, ανακηρύσσοντας ομόφωνα το Νησί της Κέρκυρας Ζώνη ελεύθερη από τις Διατλαντικές Συμφωνίες Εμπορίου TTIP CETA TISA. Η πολίτικη αυτή απόφαση θυμίζει την παλαιότερη ανακήρυξη του νησιού ως «Ζώνη Ελεύθερη από Μεταλλαγμένα», αλλά και την ακόμη παλαιότερη ως «Ζώνη Ελεύθερη από Πυρηνικά». Όμως η νέα αυτή απόφαση εκτός από τα παραπάνω, διασφαλίζει ακόμη πολύ περισσότερα δημοκρατικά δικαιώματα των τοπικών κοινωνιών!

Και δεν έχουν να κάνουν μόνο με το περιβάλλον και την δημόσια υγεία, αλλά και με τα εργασιακά και με οτιδήποτε έχει να κάνει με δημοκρατικά δικαιώματα. Θέτουν σε κίνδυνο την διατροφική αλυσίδα με ένα μεγάλο αριθμό από χημικά που εδώ στην Ευρώπη μέχρι στιγμής τα καταφέραμε και δεν επιτρέπονται. Θίγουν ακόμα και τον δημόσιο χαρακτήρα των παραλιών, ακόμα και της ίδιας θάλασσας (του νερού!). Θίγουν θεμελιακά δημοκρατικά δικαιώματα της τοπικής αυτοδιοίκησης: Αν, τελικά, οι συμφωνίες υπογραφούν θα της αφαιρέσουν κάθε δημοκρατική εξουσία και δυνατότητα για έλεγχο και παρέμβαση στον ίδιο της τον χώρο. Αν το δημοτικό συμβούλιο, πχ, αρνηθεί να δώσει άδεια τσιμεντοποίησης μιας προστατευόμενης περιοχής, η ενδιαφερόμενη εταιρία θα έχει δικαίωμα ακόμα και να ακυρώσει δημοκρατικά ειλημμένες αποφάσεις της Τ.Α., με βάση την υπογραφή της συμφωνίας!

Πρόκειται για ένα είδος «παγκόσμιου Μνημονίου» το οποίο κατασκευάζεται χωρίς να υπάρχει απολύτως καμία ανάγκη για κάτι τέτοιο. Το εφεύραν οι «λομπίστες», οι επονομαζόμενοι steakholders των μεγάλων εταιριών που η δουλειά τους είναι να επηρεάζουν κυβερνήσεις και υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα, αρκεί να προωθήσουν τα συμφέροντα των εταιριών. Και επειδή στις ΗΠΑ οι μεγάλες εταιρίες επηρεάζουν «επίσημα» το κράτος με τις επίσημες χρηματοδοτήσεις των πολιτικών, οι λομπίστες «λύνουν και δένουν». Συνεδριάζοντας μυστικά σε κλειστά γραφεία, με γραφειοκρατικά στελέχη των κυβερνήσεων, ετοίμασαν σιγά σιγά, αυτό τον κατάλογο ρυθμίσεων, που ενισχύει αποκλειστικά τα δικά τους συμφέροντα, ονομάζοντάς το «Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου». 

Η απόφαση για «Κέρκυρα, περιοχή ελεύθερη από τις Διατλαντικές συμφωνίες Εμπορίου TTIP CETA TISA», είναι η δεύτερη σε σειρά στην Ελλάδα, ενώ σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι ήδη πάνω από 1500 Δήμοι, δεκάδες χιλιάδες πόλεις και αυξάνονται συνεχώς, οι περιοχές που κηρύττονται ελεύθερες. Στην ιστοσελίδα https://map.ttip-free-zones.eu/ μπορεί να βρίσκει κανείς τις νεότερες ενημερώσεις.

Την πρόταση κατάθεσαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Κέρκυρας και το EcoCorfu για λογαριασμό του Ελληνικού Δικτύου STOP TTIP CETA TISA που είναι μέλλος του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Δικτύου της Κοινωνίας των Πολιτών. Μαζί παρέδωσαν και πρόσκληση του Δημάρχου Βαρκελώνης προς τον Δήμο Κέρκυρας, να παραστεί στις 21/22 Απριλίου στην Βαρκελώνη, όπου πρόκειται να συσταθεί ένα μεγάλο και πανίσχυρο, παγκόσμιο δίκτυο Τοπικών Αυτοδιοικήσεων Ενάντια στις Διατλαντικές …«Συνομωσίες».

Ο αγώνας μόλις αρχίζει να αποκτά ιδιαίτερη μαζικότητα και μεγάλο ενδιαφέρον με την σύσταση του δικτύου αυτού, στη συνέλευση των δημάρχων στις 21 Απριλίου. Στις 22, οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών θα συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας. Η προσέλευση δημάρχων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών αναμένεται να είναι πραγματικά πρωτοφανής.

Το Ελληνικό Δίκτυο Ενάντια στις Διατλαντικές συμφωνίες Εμπορίου TTIP CETA TISA, χαιρετίζει την Ιστορική Απόφαση του Δήμου Κέρκυρας και καλεί όλους τους δήμους να κηρύξουν σύντομα ζώνες ελεύθερες και να συμμετέχουν στην συνάντηση της Βαρκελώνης.

Σκεφτόμαστε συλλογικά. Δρούμε τοπικά. Και προετοιμάζουμε την μαζικότερη αντίδραση, στην επίθεση των «λομπιστών» ενάντια στην ίδια την Δημοκρατία, τους Δημοκρατικούς Θεσμούς, ενάντια στην ίδια την Ελευθερία.

Οι επισκέπτες που θα έλθουν για διακοπές του Πάσχα στην Κέρκυρα, φέτος θα κάνουν Ανάσταση σε μια TTIP Ελεύθερη Ζώνη!

Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση σε όλους!

Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Κέρκυρας & EcoCorfu

Μέλη του Δικτύου Ελληνικού Δικτύου Ενάντια στις Διατλαντικές συμφωνίες Εμπορίου TTIP CETA TISA

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

Φίλοι της Φύσης | e-magazines, δράσεις & εκδηλώσεις για την TTIPΟι Φίλοι της  Φύσης συμβάλλουν στην εκστρατεία κατά της TTIP CETA TISA με φυλλάδια &  e-magazines καθώς επίσης με ομιλίες & εκδηλώσεις.
Σύντομα θα ακολουθήσουν εκδόσεις για τον πρωτογενή τομέα, τους μικρομεσαίους κ.ά. θέματα.

E-magazines

ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/naturefriends greece Ttip & Τοπική-αυτοδιοίκη
http://joom.ag/8sBp

Φίλοι της Φύσης/naturefriends greece: Ttip &  Εργασιακές-επιπτώσεις
http://joom.ag/dDrp

Φίλοι της Φύσης/naturefriends greecε :Ttip-and-climate
http://joom.ag/GfXQ

Ομιλίες, εκδηλώσεις & δράσεις

ΠΡΩΣΥΝΑΤ: Πανελλαδική συνάντηση συλλογικοτήτων, 2 & 3 Απριλίου 2016 | Στα χέρια των κινημάτων η υπεράσπιση της αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων || Παρέμβαση των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ"Διαχείριση αστικών αποβλήτων και TTIP" | Waste Managment and TTIP"

Η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα & η TTIP| Ο Δήμος Αιγάλεω πρώτος δήμος TTIP FREE ZONE| Municipality Egaleo first municipality TTIP FREE ZONE


Το Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ ανοίγει διάλογο για ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της διεθνούς πολιτικής και οικονομικής σκηνής. 


Ο πρόεδρος των ΦτΦ/NFGR Κώστας Φωτεινάκης στην έναρξη της εκδήλωσης 

Naturefriends Greece supports the Europe-wide petition against TTIP and CETA | Help to reach 3 million by 6 October | One good deed before the weekend - ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ όλοι μαζί


Στο συνέδριο συζητήθηκε η διατλαντική εμπορική συμφωνία TTIP μεταξύ Η.Π.Α. – Ε.Ε. και ο σημαντικός και συντονιστικός ρόλος των ΦτΦ στο κίνημα STOP TTIP CETATiSA GreeceΔήμος Κέρκυρας 2ος δήμος TTIP FREE ZONE| Municipality Corfu 2nd municipality TTIP FREE ZONEΜετά το Αιγάλεω ο δήμος Κέρκυρας είναι ο δεύτερος δήμος στην Ελλάδα που ανακηρύσσεται TTIP FREE ZONE.
Σε λιγότερο από ένα μήνα άλλος ένας δήμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των Φίλων της Φύσης στους Δημάρχους της χώρας μας να ανακηρύξουν την πόλη τους ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ TTIP.
Η Κέρκυρα ένα νησί γνωστό ως τουριστικός προορισμός έχει πλούσια ιστορία.Πολλοί ήταν αυτοί που πέρασαν ως κατακτητές και άφησαν τις επιρροές τους.

                                       
                    Η TTIP φαίνεται πως δεν θα τα καταφέρει.
                           Η Κέρκυρα α ν τ ι σ τ έ κ ε τ α ι!!!


Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Σάββατο 23 Απριλίου στο Ανόβερο η κοινωνία των πολιτών διαμαρτύρεται λίγο πριν την άφιξη Ομπάμα| Obama and Merkel in Hannover: Stop TTIP & CETA! For a just global economy!Ομπάμα και Μέρκελ στο Ανόβερο: Σταματήστε τις ΤΤΙΡ & CETA! | 

Για μια δίκαιη παγκόσμια οικονομία!


Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ομπάμα και η καγκελάριος Μέρκελ σχεδιάζουν να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για TTIP- μια εμπορική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ.

Φέτος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχεδιάζει να περάσει τη συμφωνία CETA με τον Καναδά επικυρώνοντάς τη μέσα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η CETA είναι ένα προσχέδιο για την ΤΤΙΡ. Με την CETA μεγάλες εταιρείες θα είναι σε θέση να μηνύσουν κράτη μέλη της ΕΕ μέσω των καναδικών θυγατρικών τους για αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη.

Γι 'αυτό κάνουμε την διαμαρτυρία μας στους δρόμους. Μια ευρεία συμμαχία ομάδων της κοινωνίας των πολιτών θα στηρίξει μια πορεία με δέκα χιλιάδες ανθρώπους το Σάββατο 23 Απριλίου στο Ανόβερο - λίγο πριν την άφιξη του Ομπάμα.
Και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού αγωνιζόμαστε για μια εμπορική και επενδυτική πολιτική που πηγαίνει χέρι-χέρι με την προστασία του περιβάλλοντος, τα κοινωνικά πρότυπα και υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο.

Συγκεκριμένα θέλουμε μια εμπορική και επενδυτική πολιτική η οποία:
 • στηρίζει και τρέφει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου και επιτρέπει στις κυβερνήσεις σε ομοσπονδιακό, τοπικό και κοινοτικό επίπεδο την ρύθμιση ανεξάρτητα των εταιρικών συμφερόντων
 • αυστηρά εθνικά και διεθνή πρότυπα για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του περιβάλλοντος
 • ζητά την ανάπτυξη μιας δίκαιης παγκόσμιας οικονομικής τάξης
Δείτε εδώ τις ενώσεις & οργανώσεις που συμμετέχουν στην πορεία διαμαρτυρίας. Ανάμεσά τους οι Φίλοι της Φύσης Γερμανίας & οι Νέοι Φίλοι της Φύσης Γερμανίας -  και ΕΔΩ το φυλλάδιο των οργανώσεων που καλούν στη συγκέντρωση.Obama and Merkel in Hannover: Stop TTIP&CETA! For a just global economy!

Obama and Merkel in Hannover: Stop TTIP&CETA! For a just global economy!
US-President Obama and Chancellor Merkel are opening this year’s industry fair in Hannover. They are planning to advance negotiations on TTIP— a trade deal between the US and the EU that undermines our democracy and rule of law.
This year the European Commission is also planning to get the CETA agreement with Canada ratified by the European Council and European Parliament. CETA is a blueprint for TTIP. With CETA in place big corporations would be able to sue EU-member states via their Canadian subsidiaries for compensation over lost profits.
That’s why we are taking our protest to the streets. A broad alliance of civil society groups will support a march with ten thousands of people on Saturday, 23 April in Hannover - just before Obama’s arrival.
We are part of a transnational protest movement: we are fighting side by side with our friends and partners in Canada and the US against trade deals that put corporate interests above everything else. On both sides of the Atlantic we are fighting for a trade and investment policy that goes hand in hand with protecting the environment, social standards and supports sustainable development all over the world.
In particular we want a trade and investment policy that:
 • supports and nourishes our democracy and rule of law and allows governments on federal, local and communal level to govern independently of corporate interests
 • strengthens national and international standards for the protection of human rights and the environment
 • prompts the development of a just global economic order