Κυριακή, 3 Ιουνίου 2018

ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

[Έργο της μαθήτριας Στ’ τάξης Δημοτικού Αθανασία Γιώτη, η οποία μετείχε στον Πανελλήνιο Παιδικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής που διοργάνωσε η Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας, σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Υπουργείο Εξωτερικών]
---------
ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

Οι κυρίαρχες πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού έχουν πληγώσει το Ευρωπαϊκό Όνειρο για μια ισότιμη, δίκαια και αλληλέγγυα συνεργασία των λαών της.
Προωθούν την απορρύθμιση των αγορών από δημόσιο έλεγχο, την επέκταση της ιδιωτικοποίησης δημόσιων αγαθών όπως μεταφορές, ενέργεια, νερό, υγεία, παιδεία, την μείωση των κοινωνικών δαπανών, τον περιορισμό των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, των παραγωγικών και καταναλωτικών συστημάτων των τοπικών κοινωνιών.
Ενισχύεται η παρεμβατικότητα των ισχυρών λόμπυ των Πολυεθνικών εταιρειών και η έλλειψη δημοκρατικής νομιμοποίησης παράλληλων θεσμών όπως το Eurogroup, οι κοινές επιτροπές ρυθμιστικής συνεργασίας των TTIP, CETA, TISA, ΙSDS. Απαξιώνοντας έτσι τους δημοκρατικούς θεσμούς Εθνική Βουλή, Ευρωβουλή, συνδικάτα, Αυτοδιοίκηση και Δικαιοσύνη, τροφοδοτούν την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι επιπτώσεις αυτών των νεοσυντηρητικών πολιτικών είναι εμφανείς στην διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και του χάσματος Βορρά-Νότου, στην αυξανόμενη ανεργία και στην περιβαλλοντική υποβάθμιση.
Η ανάγκη για αλλαγή πορείας προς μια Προοδευτική Ευρώπη γέννησε από τα κάτω κινήματα πολιτών που προσπαθούν να αντιπαλέψουν τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και να ανταποκριθούν στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών. Κινητοποιούνται δίκτυα κοινωνικών φορέων όπως Seattle to Brussels και το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών ενάντιων στις νεοφιλελεύθερες ρυθμίσεις των διεθνών εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ.
Κοινός τους στόχος είναι: Η αποτροπή ζημιογόνων ρυθμίσεων για το δημόσιο συμφέρον των διεθνών εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ και η προώθηση μιας πολυμερούς παγκόσμιας νέας συνθήκης στα πλαίσια του ΟΗΕ η και του ΠΟΕ η οποία θα διασφαλίζει: την επέκταση και τήρηση της διεθνούς συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή του 2015, την αρχή της πρόληψης ως προς τις προδιαγραφές του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, την αποτροπή των μεταλλαγμένων, την προστασία των ΠΟΠ/ΠΓΕ και βιολογικών προϊόντων και ποιοτικών τροφίμων των τοπικών κοινωνιών, την αποτροπή ιδιωτικοποίησης των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών και των ιδιωτικών δικαστηρίων ISDS που ενισχύουν την κερδοσκοπία των Πολυεθνικών.
Μέσα δράσης τους είναι οι συγκεντρώσεις, τα θεματικά εργαστήρια φορέων και πολιτών, οι διαδηλώσεις και τα ψηφίσματα φορέων και πολιτών.
Η συγκέντρωση 3 εκατομμυρίων υπογραφών Ευρωπαίων πολιτών κατά των ΤΤΙP, CETA και η κατάθεση στην ΕΕ 165 υπογραφών φορέων για τον εκδημοκρατισμό της εμπορικής της πολιτικής το 2017, η διακήρυξη των εκατοντάδων Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών στην Βαρκελώνη ως ζώνες δίκαιου Εμπορίου το 2016, η αντίσταση της Περιφέρειας της Βαλωνίας το 2017, η προετοιμασία καμπάνιας μέσω Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ECI) ενάντια στα ιδιωτικά δικαστήρια το 2018 και οι δεκάδες διαδηλώσεις στις Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τα τελευταία 3 χρόνια έδωσαν μικρές δημοκρατικές καταχτήσεις και ώθηση στο Ευρωπαϊκό κίνημα ενάντια στην νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση και στον αγώνα για μια προοδευτική και δημοκρατική Ευρώπη σε έναν κόσμο δίκαιου εμπορίου.
Οι διεργασίες στα κοινωνικά κινήματα επηρέασαν και την συγκρότηση και την πολιτική θεματολογία του Ευρωπαϊκού Προοδευτικού Φόρουμ που δημιουργήθηκε πριν δύο χρόνια.