Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για τη φέτα σε σχέση με τη CETA

 
 [Για ενημερωτικούς λόγους αναρτούμε το ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονία  το οποίο "Διαφωνεί με τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Καναδά (CETA), καθώς θεωρεί ότι η εν λόγω συμφωνία είναι επιζήμια για την ελληνική φέτα και τους Έλληνες παραγωγούς". | Η Ελληνική Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TiSA ωστόσο θεωρεί ότι συνολικά η CETA είναι επιζήμια για τη Δημοκρατία, την Οικονομία, την Κοινωννία, το Περιβάλλον και πως ακόμα και αν υπήρχε κάποια καλύτερη ρύθμιση για τη φέτα εμείς θα είμαστε αντίθετοι με την εμπορική συμφωνία CETA]
--------------------------------
Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για τη φέτα 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Α π ο φ ά σ ι σ ε κατά πλειοψηφία την έγκριση ψηφίσματος που αφορά τη Φέτα (Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καναδά CETA) ως εξής:

Α. Διαφωνεί με τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Καναδά (CETA), καθώς θεωρεί ότι η εν λόγω συμφωνία είναι επιζήμια για την ελληνική φέτα και τους Έλληνες παραγωγούς.

Β. Υποστηρίζει πλήρως την κατοχύρωση της προστασίας της ονομασίας της Φέτας σε όλες τις ανάλογες συμφωνίες που συνάπτει η Ε.Ε., καθώς η Φέτα είναι μία και είναι Ελληνική.

Γ. Στηρίζει τους Κτηνοτρόφους της Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να οργανωθούν σε Ομάδες Παραγωγών και Συνεταιριστικά σχήματα, στο πλαίσιο της συμβολαιοποιημένης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, προκειμένου οργανωμένα να δώσουν όλοι μαζί τον αγώνα για την ενίσχυση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής παραδοσιακής φέτας στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά.

Δ. Καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση και το Ελληνικό Κοινοβούλιο να μη δεχθεί και να επαναδιαπραγματευθεί τα άρθρα της Συμφωνίας που αφορούν τη Φέτα και να κάνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να ενισχύσει και να κατοχυρώσει την Ελληνική φέτα σε διεθνές επίπεδο.

Ε. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρο Καρυπίδη να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να προωθηθεί το παρόν Ψήφισμα.
ΠΗΓΗ ΠΔΜ

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Καίτη Μυλωνά: Το Δικαίωμα στην Επιλογή της Τροφής (Food Sovereignty)

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί την εισήγηση της Καίτης Μυλωνά στην εκδήλωση – συζήτηση για την Τροφή με τίτλο: Το Δικαίωμα στην Επιλογή της Τροφής (Food Sovereignty) που έγινε στην Αθήνα, την Κυριακή 12 Μαρτίου 2017.
 -------------
Τροφή ως Δικαίωμα των Πολιτών – Βιώσιμη Γεωργία, Ποιοτικά Τρόφιμα, Δίκαιο Εμπόριο
Καίτη Μυλωνά, Κτηνίατρος, Σύμβουλος Ανάπτυξης Κτηνοτροφίας και Επιχειρήσεων Μεταποίησης Ζωοκομικών Προϊόντων, Μέλος Δικτύου Ανανεωτικής Αριστεράς, Μέλος της ΕΠ STOP TTIP CETA TiSA

Εκδήλωση για την Τροφή με τίτλο:
Το Δικαίωμα στην Επιλογή της Τροφής (Food Sovereignty)
Κυριακή 12 Μαρτίου 2017

Γιατί επιλέξαμε να οργανώσουμε μια εκδήλωση για την ΤΡΟΦΗ;
Τι σημαίνει δικαίωμα στην επιλογή της τροφής;
Η τροφή αποτελεί, ως γνωστόν, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωσή μας. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του FAO(Οργανισμός του ΟΗΕ για τη Γεωργία και τα Τρόφιμα), η ζήτηση για τροφή αυξάνεται συνεχώς και θα αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Αναμένεται η ζήτηση για ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα να αυξηθεί έως και 60%μέχρι το 2020.

Από την άλλη πλευρά, όμως, το παγκόσμιο σύστημα παραγωγής των τροφίμων  εξασθενίζει όλο και περισσότερο τους αγρότες μας, την υγεία μας και το περιβάλλον που ζούμε, ενώ απέτυχε να περιορίσει την πείνα για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
Ο τρόπος παραγωγής και μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων δημιουργεί κινδύνους για την υγεία μας (καρκίνο, ενδοκρινικές διαταραχές κλπ) και για το περιβάλλον (εξάντληση των εδαφών σε θρεπτικά συστατικά, λόγω της μονοκαλλιέργειας και της χρήσης ΓΤΟ και διαφόρων χημικών ουσιών στις καλλιέργειες και στην εκτροφή των ζώων).
Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές επιδρούν αρνητικά στους αγρότες, οι οποίοι βρίσκονται στην αρχή της διατροφικής αλυσίδας και πιέζονται από τους μεταποιητές και το λιανικό εμπόριο. Πιέζονται κυρίως τιμολογιακά. Το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό και γι’ αυτό απαιτούνται ευρωπαϊκές λύσεις. Μέχρι στιγμής, όσα σχήματα εθελοντικά σε κάποια κράτη μέλη προσπάθησαν να λύσουν το πρόβλημα δεν απέδωσαν. Γι’ αυτό απαιτείται μια νομοθετική προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η φιλελευθεροποίηση του εμπορίου και η απουσία ρύθμισης των αγορών έχουν οδηγήσει τους αγρότες να πωλούν συχνά σε τιμές κάτω του κόστους και τις εκμεταλλεύσεις τους σε μια μη βιώσιμη – οικονομικά– κατάσταση, ενώ οι καταναλωτές αγοράζουν την τροφή τους όλο και ακριβότερα.
Οι επιθέσεις που δέχεται όλο το αγροδιατροφικό σύστημα παγκόσμια ολοένα και αυξάνουν, αλλά το σημαντικότερο είναι, ότι κάθε φορά οι επιθέσεις είναι οξύτερες και με ισχυρότερα «μέσα», ενώ επιβουλεύονται όλο και περισσότερα δικαιώματα των αγροτών και όλων των πολιτών και όχι μόνο με την ιδιότητά τους ως καταναλωτών.
Οι συγχωνεύσεις των ούτως ή άλλως πολυεθνικών εταιρειών στον τομέα της φυτοπροστασίας π.χ. BayerMonsanto, προοιωνίζονται ένα μάλλον ζοφερό μέλλον στον τομέα της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων, αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος που παράγονται τα αγροτικά προϊόντα και τα τρόφιμα.Πρόκειται για εταιρείες, οι οποίες προωθούν σε όλον τον κόσμο σπόρους, λιπάσματα, εντομοκτόνα και γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (μεταλλαγμένα δηλαδή) και κατέχουν το 80% της παγκόσμιας αγοράς. Κάποιες από αυτές τις ουσίες (γλυκοσάφη) χαρακτηρίζονται ως ενδοκρινικοί διαταρράκτες, επειδή αποδομούν όλο το ενδοκρινικό σύστημα του ανθρώπου. Η προσπάθεια των πολυεθνικών εταιρειών να δεσμεύσουν τις όποιες εκτάσεις υπάρχουν στην Αφρική με στόχο να τις χρησιμοποιήσουν για την παραγωγή ζωοτροφών θα έχει ως αποτέλεσμα την ακόμη μεγαλύτερη φτωχοποίηση των αφρικανικών λαών, την περαιτέρω υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την παραγωγή περισσότερων ποσοτήτων κτηνοτροφικών προϊόντων επισφαλών για την υγεία μας και με το ερωτηματικό, αν μας χρειάζονται.

Οι Διατλαντικές Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου (TTIP, CETA, TiSA) έρχονται να ελέγξουν, όχι μόνο την παραγωγή και την εμπορία καθεαυτή των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων, αλλά και τους όρους και τις συνθήκες που αυτά παράγονται και τους όρους διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων των πολιτών και των ίδιων των κρατών να επιλέγουν πώς και τι θα παράγουν, τι θα καταναλώνουν – ουσιαστικά το δικαίωμά μας στην επιλογή στης τροφής.
Η τροφή πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις, για να επιτελεί το ρόλο της. Πρέπει να υπάρχει σε επάρκεια, όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε αυτήν, να είναι ποιοτική και ασφαλής και για την παραγωγή της να ικανοποιούνται κάποιοι όροι, όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η μη κατασπατάληση των φυσικών πόρων, ενώ θα πρέπει να διανέμεται δίκαια, ώστε όλοι να επωφελούνται από την παραγωγή της, από την επεξεργασία της και από την κατανάλωσή της. Αυτά όλα εμπεριέχονται στον τίτλο της εκδήλωσης: Το Δικαίωμα στην Επιλογή της Τροφής.
Όλο και περισσότερο και όλο και σε περισσότερες περιοχές του πλανήτη περιορίζεται η δυνατότητα πρόσβασης στην τροφή, πόσο μάλλον στο δικαίωμα στην επιλογή της τροφής.

Παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τροφίμων

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

2η Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νίκο Βούτση - για τη CETA

Ελληνική Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TiSA
δίκτυο οργανώσεων, συλλογικοτήτων και ενεργών πολιτών
19 Μαρτίου 2017


Προς:
Τον Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου και
Πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής για τις Διατλαντικές Συμφωνίες Νέας Γενιάς
Νικόλαο Βούτση

ΘΕΜΑ:
Συνάντηση με τον Πρόεδρο ή και το Προεδρείο της Βουλής
Συνεδρίαση – Πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής για τις Διατλαντικές Συμφωνίες

Κύριε Πρόεδρε,
Συνέχεια της επιστολής μας με ημερομηνία 6 Μαρτίου 2017,

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 19 Μαρτίου 2017, συνήλθε η «Ελληνική Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TiSA» με τη συμμετοχή εκπροσώπων των «Συνεργαζόμενων φορέων του «Δικτύου Φορέων και Πολιτών Θεσσαλίας STOP TTIP CETA TiSA», συζητήσαμε διάφορα θέματα που έχουν σχέση με την εφαρμογή της Προσωρινής εφαρμογής της CETA και μεταξύ των άλλων αποφασίσαμε να επανέλθουμε και να σας ζητήσουμε:
1. Να πραγματοποιηθεί συνάντηση της «Ελληνικής Πρωτοβουλίας STOP TTIP CETA TiSA με τον Πρόεδρο ή και με Προεδρείο της Βουλής,
2. Να μας ενημερώσετε α) για το εάν και πότε θα συνεδριάσει η Ειδική Επιτροπή της Βουλής για τις Διατλαντικές Συμφωνίες β) αν έχει εκδοθεί ή πότε θα εκδοθεί το πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής.

Αναμένουμε να μας ενημερώσετε.

YΠOMNHMA - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΠ ΦΕΤΑΣ ΣΤΗΝ CETA KAI ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

YΠOMNHMA - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΠ ΦΕΤΑΣ ΣΤΗΝ CETA KAI ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ / Eurostat, του IRI Worldwide και του περιοδικού ‘Τρόφιμα και Ποτά  2014  για την παρασκευή Φέτας στην χώρα μας απασχολούνται 100.000 κτηνοτρόφοι με 12.000.000 αιγοπρόβατα και πάνω από 400.000 εργαζόμενοι συνολικά στην πρωτογενή παραγωγή, μεταποίηση και υπηρεσίες και παράγουν 120.000 τόνους ετησίως σε 500 τυροκομεία. Οι ετήσιες εξαγωγές της χώρας μας συνεχώς αυξανόμενες ανέρχονται σε 45.000 τόνους και 260 εκ. ευρώ τζίρο ετησίως με διανομή σε 56 χώρες και στις 5 ηπείρους. H Ελλάδα παράγει και διακινεί το 28% της παγκόσμιας παραγωγής τυριών με ονομασία Φέτα. Γεγονός που δείχνει ότι ένα 72% της παγκόσμιας κατανάλωσης αφορά μαζική παραγωγή και εμπορία προϊόντων απομίμησης φέτας κυρίως αγελαδινών λευκών τυριών από ΗΠΑ, Καναδά, Ν. Αφρική, Κίνα, κλπ.

Αυτή ακριβώς η  πλεονάζουσα διεθνής ζήτηση των 400.000 τόνων περίπου φέτας και πάνω από ένα δίς ευρώ τζίρου είναι το πεδίο εμπορικής διαμάχης έως σήμερα και θα είναι τα επόμενα χρόνια ανάμεσα στην Ελληνική ΠΟΠ Φέτα και στις απομιμήσεις των ανταγωνιστών της.

Η προσπάθεια για την κατοχύρωση της Φέτας πέρασε από πολλά στάδια. Αφού κατοχυρώθηκε το 1996, ακυρώθηκε με απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου το 1999 και μετά από αγώνα κυρίως 120 επιστημονικών και κοινωνικών φορέων της χώρας κατοχυρώθηκε οριστικά το 2002 με τον κανονισμό 1829/2002 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η  εκ νέου προσφυγή για ακύρωση της Γερμανίας και Δανίας το 2005 απορρίφθηκε με οριστική κατοχύρωση της Φέτας στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την έναρξη εφαρμογής της συνθήκης της Λισαβόνας από το 2009 η ΕΕ έχει αρμοδιότητα σύναψης διεθνών εμπορικών συμφωνιών. Μετά την κατάρρευση των διεθνών πολυμερών συνομιλιών του γύρου της Ντόχα το 2011, που γίνονταν στα πλαίσια του ΠΟΕ, η ΕΕ στράφηκε σε διαπραγματεύσεις για σύναψη διμερών εμπορικών συμφωνιών με τον Καναδά, ΗΠΑ, Κίνα, Αυστραλία, χώρες της Ν. Αφρικής και Λατινικής Αμερικής, Ν. Ζηλανδίας, Ιαπωνίας, Βιετνάμ, Ταϊλάνδης, Τουρκίας, Μεξικού, Φιλιππίνες και Ινδονησία.

Σε ό,τι αφορά την Φέτα σε όλες τις παραπάνω χώρες  κυριαρχεί η εμπορία λευκών τυριών ψεύτικων απομιμήσεων ‘φέτας’ προερχόμενων κυρίως από αγελαδινό γάλα και ζωοτροφές μεταλλαγμένων χαμηλού κόστους και ποιότητας. Για παράδειγμα στον Καναδά διακινούνται από 5 πολυεθνικές εταιρείες 4000 τόνοι λευκών τυριών τύπου φέτας ανταγωνιζόμενες τις εισαγωγές από Ελλάδα 1000 τόνων τυροκομικών προιόντων.

Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) για τη CETA και τη Φέτα


[Δημοσιεύουμε την ανακοίνωση της ΠΟΓΕΔΥ για ενημερωτικούς λόγους χωρίς και να υιοθετούμε τις εκτιμήσεις και τους χαρακτηρισμούς]
--------------------------

 
Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) για τη CETA και τη Φέτα

Μπορεί να κοροϊδεύεις λίγους για πολύ ή πολλούς για λίγο. Δε μπορεί όμως να κοροϊδεύεις πολλούς για πάντα.

Αν και το παραπάνω ρητό είναι ευρέως γνωστό, από ότι φαίνεται τόσο οι σημερινοί κυβερνόντες όσο και οι προκάτοχοί τους και αυριανοί επίδοξοι «σωτήρες» μας δε το γνωρίζουν, γιατί δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά η διγλωσσία και οι αλληλοκατηγορίες στο θέμα της συμφωνίας με τον Καναδά (CETA). Μια συμφωνία που είναι προάγγελος και άλλων ανάλογων συμφωνιών με άλλες με Τρίτες Χώρες και η οποία δυστυχώς άφησε απροστάτευτη την ΦΕΤΑ, το σημαντικότερο ΠΟΠ προϊόν ζωικής προέλευσης.

Οι αλληλοκατηγορίες μεταξύ της κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και τα σαθρά επιχειρήματα που έχουν αναφερθεί για να δικαιολογήσουν τη ψήφιση της CETA αποσκοπούν απλά και μόνο στο να αποπροσανατολίσουν το λαό από την ουσία της συμφωνίας που δεν είναι άλλη από την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του παγκόσμιου κεφαλαίου και την ενίσχυση της ασυδοσίας των μονοπωλίων. Τόσο τα κόμματα της συγκυβέρνησης που καταψήφισαν τη συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που την υπερψήφισαν, θα την υπερψηφίσουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για ένα και μόνο λόγο: Κυβέρνηση και αντιπολίτευση πλειοδοτούν στην εκδήλωση τυφλής υποταγής στις εντολές της ΕΕ και του μεγάλου κεφαλαίου προκειμένου οι μεν να διατηρήσουν την εξουσία και οι δε να επανέλθουν στην εξουσία.

Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και αυτοί που υπερψήφισαν τη συμφωνία παραδέχονται ότι η Φέτα δεν είναι πλήρως προστατευμένη. Οι ευθύνες της σημερινής συγκυβέρνησης για αυτή τη συμφωνία είναι τραγικές αλλά αυτό δεν απαλλάσσει και τη ΝΔ που υπερψήφισε τη συμφωνία από τις δικές της ευθύνες. Δεν είναι τυχαίο ότι η ΝΔ παραδέχεται ότι δεν υπάρχει πλήρης προστασία της Φέτας και Εξάλλου τα επιχειρήματα που επικαλείται για την υπερψήφιση της συμφωνίας είναι έωλα. Συγκεκριμένα επικαλείται ότι η συμφωνία θα οδηγήσει σε δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην ΕΕ, ότι οι επιχειρήσεις του Καναδά δε θα μπορούν να πουλάνε ΦΕΤΑ στη ΕΕ και ότι ανοίγει μια μεγάλη αγορά. Και φυσικά το τραγικότερο επιχείρημα είναι ότι η παραγωγή φέτας δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση.

Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

Δώρα Κοτσακά: Τα εθνικά κοινοβούλια να αντισταθούν στη CETA

Τα εθνικά κοινοβούλια να αντισταθούν στη CETAΤης Δώρας Κοτσακά
Η CETA, όπως ήταν αναμενόμενο, ψηφίστηκε από την Ευρωβουλή στα μέσα Φεβρουαρίου. Όλα τα δεξιά κόμματα, με την αρωγή των 2/3 των Σοσιαλδημοκρατών την υπερψήφισαν. Είναι ενδιαφέρον ότι η χώρα μας αθροιστικά βρίσκεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών-μελών των οποίων οι ευρωβουλευτές τάχθηκαν κατά της συμφωνίας (με πρώτες τη Γαλλία και την Αυστρία).

Μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να ξεκινήσει η περίοδος προσωρινής εφαρμογής της CETA, της πρώτης συμφωνίας απορρύθμισης, στην πιο ελαφρά εκδοχή της. Το πλήρες πακέτο (με την περίληψη του ICS, των εταιρικών διαιτητικών πάνελ που θα δίνουν τη δυνατότητα στις πολυεθνικές να μηνύουν τα κράτη) θα πρέπει να ψηφιστεί από τα 38 εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια των χωρών της ΕΕ μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Αν έστω και ένα κοινοβούλιο διαφοροποιηθεί, τότε η συμφωνία δεν μπορεί να προχωρήσει.

Όλοι όσοι έχουν πραγματικά γνώση του περιεχομένου της συμφωνίας ελπίζουν ότι η συνακόλουθη δημοσιότητα θα φέρει ως αποτέλεσμα την ενημέρωση των λαών της Ευρώπης και στη συνέχεια πολιτική πίεση που θα υποχρεώσει τις πολιτικές δυνάμεις και τους εμπλεκόμενους φορείς να αναλάβουν με σοβαρότητα τις ευθύνες τους.

Ήδη η Αυστρία, μετά από κινητοποίηση και συλλογή υπογραφών των πολιτών, δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει σε σχετικό δημοψήφισμα, καθώς έγινε πλέον κατανοητό ότι το θέμα αυτού του τύπου διεθνών «εμπορικών» συμφωνιών έχει να κάνει με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Δημοκρατίας και όχι με το εμπόριο. Παρόμοια συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη και σε άλλες χώρες. Την ίδια στιγμή στη Γαλλία και τη Γερμανία οι βουλευτές προσφεύγουν στα Συνταγματικά Δικαστήρια των χωρών τους, με σκοπό την ετυμηγορία τους σχετικά με την παραβίαση βασικών συνταγματικών αρχών που θα επιφέρει η εφαρμογή της CETA.

Η ελληνική θέση

Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 | Συνάντηση εργασίας – Προγραμματισμός δράσεων για τη CETA και τις εμπορικές συμφωνίες νέας γενιάς | Ανοιχτή ΠρόσκλησηΕλληνική Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TiSA
δίκτυο οργανώσεων, συλλογικοτήτων και ενεργών πολιτών


ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 | Ώρα 6:00 μ.μ. | Κολοκοτρώνη 31 Αθήνα

Συνάντηση εργασίας – Προγραμματισμός δράσεων για τη CETA και τις εμπορικές συμφωνίες νέας γενιάς

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (εκτός Χ.Α)

Η Ελληνική Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TiSA καλεί σε συνάντηση εργασίας και για τον Προγραμματισμό δράσεων για τη CETA και τις εμπορικές συμφωνίες νέας γενιάς (TTIP, TiSA).

O αγώνας ενάντια στις εμπορικές συμφωνίες νέας γενιάς, αυτή την περίοδο ενάντια στη CETA, δεν τελείωσε με την ψήφιση της «Προσωρινής εφαρμογής» της από το Ευρωκοινοβούλιο. Μια σειρά κλάδοι όπως οι κτηνοτρόφοι, ελαιοπαραγωγοί κ.ά. συνειδητοποιούν τα μεγάλα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν τα Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης και κινητοποιούνται ενάντια στη CETA.

Καλούμε,
 • Τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων και των ενώσεων και ιδιαίτερα εκείνους που έχουν πάρει αποφάσεις για ελεύθερες ζώνες στις περιοχές τους [FREE ZONES],
 • Τις συνδικαλιστικές οργανώσεις όλων των βαθμίδων,
 • Τις περιβαλλοντικές και καταναλωτικές οργανώσεις,
 • Τους αγροτικούς συνεταιρισμούς,
 • Τους φορείς της  Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας,
 • και κάθε πολίτη ή πρωτοβουλία – επιτροπή – ομάδα πολιτών
 σε συνάντηση εργασίας – Προγραμματισμός δράσεων κατά της CETA

Mail επικοινωνίας: stop.ttip.greece@gmail.com

CETA: H TTIP με καναδική μεταμφίεση, έρευνα της Ευρωομάδας της Αριστεράς (GUE/NLG)


Πριν από μερικές εβδομάδες κυκλοφόρησε με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς η ελληνική έκδοση της έρευνας της Ευρωομάδας της Αριστεράς για τη Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία – ΣΟΕΣ (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA) μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά.

Την έρευνα και τη συγγραφή ανέλαβε η Αντορασιόν Γκουαμάν, συνεργάτρια καθηγήτρια Εργατικού Δικαίου στο πανεπιστήμιο της Βαλένθια και ο Γίοργκε Κονέσα, επιστημονικός συνεργάτης της ευρωβουλευτού Λόλα Σάντσεζ. Υπεύθυνη της ελληνικής έκδοσης είναι η Δώρα Κοτσακά.

Η ελληνική έκδοση διανέμεται δωρεάν από το Ινστιτούτο.

Μπορείτε να κατεβάσετε την έκδοση εδώ.

ΠΗΓΗ: Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς

Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Επιστολή της Ελληνικής Πρωτοβουλίας STOP TTIP CETA TiSA προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.Βούτση | "Να κατατεθεί η CETA άμεσα στο Εθνικό Κοινοβούλιο για συζήτηση και ψηφοφορία και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του" Ελληνική Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TiSA

δίκτυο οργανώσεων, συλλογικοτήτων και ενεργών πολιτών

6 Μαρτίου 2017
Προς:
Τον Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου και
Πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής για τις Διατλαντικές Συμφωνίες Νέας Γενιάς
Νικόλαο Βούτση

ΘΕΜΑ: Να κατατεθεί η CETA άμεσα στο Εθνικό Κοινοβούλιο | Ψήφισμα της Δεύτερης Πανευρωπαϊκής Συνόδου Τοπικών Αρχών Δήμων και Περιφερειών | Κατοχύρωση Φέτας και ΠΟΠ προϊόντων | Αποτροπή μεταλλαγμένων, διασφάλιση δημόσιας υγείας, περιβάλλοντος, κοινωνικών δικαιωμάτων, δημόσιων αγαθών κ.ά.

Κύριε Πρόεδρε,
Η προσωρινή εφαρμογή της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας μεταξύ Ε.Ε.-Καναδά, με το ακρωνύμιο CETA, ψηφίστηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 15 Φεβρουαρίου 2017. Ωστόσο μια ισχυρή μειοψηφία Ευρωβουλευτών ψήφισε κατά της Συμφωνίας. Παρά την ψήφισή της, ο μακροχρόνιος αγώνας εκατομμυρίων ανθρώπων βοήθησε, ώστε να τεθεί εκτός προσωρινής εφαρμογής, ένα επικίνδυνο κομμάτι της συμφωνίας, που είναι η επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους το λεγόμενο ICS.

Ο Καναδός Πρωθυπουργός κ. Τριντό στις 16 Φεβρουαρίου, μόλις μία ημέρα μετά την έγκριση της συμφωνίας, κατά την ομιλία του στους ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο, δήλωσε ότι "Η CETA δεν αφορά μόνο το εμπόριο, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, τα κέρδη. Στόχος είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων". Διαφωνούμε πλήρως με τη δήλωση του κ. Τριντό ότι δηλαδή "ο στόχος (της CETA) είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων".

Εκτίμηση της Ελληνικής Πρωτοβουλίας είναι, ότι η CETA υπονομεύει τη δημοκρατία, τις κοινωνικές κατακτήσεις, την αγροτική παραγωγή και την ασφάλεια τροφίμων. Επιπρόσθετα δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να περιοριστεί σημαντικά το κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος και των εργασιακών δικαιωμάτων, καθώς οι πολυεθνικές επιχειρήσεις θεωρούν ότι ανάλογες ρυθμίσεις βάζουν εμπόδια στην παραγωγή και τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους μειώνοντας την κερδοφορία τους.

Με δεδομένη την ψήφιση της προσωρινής εφαρμογής της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας μεταξύ Ε.Ε.-Καναδά (CETA),
Η Ελληνική Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TiSA θεωρεί, ότι η Ειδική Επιτροπή της Βουλής για τις Διατλαντικές Συμφωνίες δεν έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της και γι’ αυτό, ζητάει:

 • Να συνεδριάσει η Ειδική Επιτροπή της Βουλής για τις Διατλαντικές Συμφωνίες και να παρουσιάσει το πόρισμά της.
 • Να κατατεθεί η CETA άμεσα στο Εθνικό Κοινοβούλιο για συζήτηση και ψηφοφορία και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του.
Τέλος η Ελληνική Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TiSA αιτείται:
Να συναντηθεί μαζί σας ή και με το Προεδρείο ώστε να σας ενημερώσουμε αναλυτικότερα για τις θέσεις μας και να σας παραδώσουμε το ψήφισμα της Δεύτερης Πανευρωπαϊκής Συνόδου Τοπικών Αρχών (Γκρενόμπλ 17.02.2017) ενάντια στη Νέα Γενιά Συμφωνιών Ελεύθερου Εμπορίου στην οποία συμμετείχε η Περιφέρεια Αττικής με εκπροσώπους της, τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Παναγιώτη Αθανασιάδη και τον Περιφερειακό Σύμβουλο Δημήτρη Δημάκο καθώς και άλλα ψηφίσματα/ έγγραφα (Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων, ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ κ.α.) με τα οποία εκφράζεται η Κοινωνία των Πολιτών για το θέμα των Συμφωνιών CETA TTiP στη χώρα μας.
 
Ελληνική Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TiSA

Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017

ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ: Καλούμε το Ελληνικό Κοινοβούλιο να παρακάμψει τα αδηφάγα συμφέροντα των πολυεθνικών λέγοντας ΟΧΙ στη CETA

 
 [Δημοσιεύουμε το Δελτίο Τύπου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ - ΚΗΕ χωρίς να υιοθετούμε τους χαρακτηριστισμούς και τη φράση "το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης" γιατί περιμβάνει και την εγκληματική οργάνωση Χ.Α.]
----------------
 • Η διγλωσσία ΣΥΡΙΖΑ «κόβει»
  την Ελληνική φέτα και την μοιράζει στα Πολυεθνικά συμφέροντα
 • Έλληνες Ευρωβουλευτές σε ρόλο "νονών", χαρίζουν το όνομα της Ελληνικής φέτας σε λευκά τυριά του Καναδά.
 • Καλούμε το Ελληνικό Κοινοβούλιο να παρακάμψει τα αδηφάγα συμφέροντα των πολυεθνικών λέγοντας ΟΧΙ στη CETA
H CETA (Ολοκληρωμένη Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ-Καναδά) αποτελεί μία συμφωνία που έχει προκαλέσει και εξακολουθεί να προκαλεί, πλείστες διαμαρτυρίες και αντιδράσεις σε όλη την Ευρώπη, καθώς εκτιμάται ότι αν εφαρμοστεί θα επιφέρει -στην πραγματικότητα- τελείως αντίθετα αποτελέσματα από εκείνα που το κείμενό της υπόσχεται ότι θα φέρει. (Στόχος, φέρεται να είναι, η ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων των δύο πλευρών και η επέκταση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους. Ακόμα, επιθυμητή είναι η δημιουργία μιας διευρυμένης και ασφαλής αγοράς για προϊόντα και υπηρεσίες, εξαλείφοντας τους εμπορικούς και επενδυτικούς περιορισμούς, καθώς και η κατοχύρωση ξεκάθαρων και ωφέλιμων -και για τις δύο πλευρές-κανόνων που θα διέπουν τις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις. Άλλοι στόχοι αφορούν (πάντα σύμφωνα με το κείμενο της συμφωνίας) στην αναγνώριση της βαρύτητας της διεθνούς ασφάλειας, της Δημοκρατίας, της διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της οικονομικής συνεργασίας).

Τον Μάιο του 2016, ο τότε Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γ. Σταθάκης, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για θέματα Εμπορίου, εξέφραζε τις ενστάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης σχετικά με τη διαδικασία επικύρωσης της (CETA), επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της Ελληνικής κυβέρνησης ότι: πρόκειται για συμφωνία μεικτής αρμοδιότητας και ότι θα πρέπει αυτή να επικυρωθεί και από τα Εθνικά Κοινοβούλια.

Λίγους μήνες αργότερα (τον Σεπτέμβριο του 2016, στο Άτυπο Συμβούλιο στη Μπρατισλάβα με αντικείμενο τη CETA), ο Υπουργός κ. Σταθάκης, υποστήριξε την εξέλιξη αυτή αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητά της και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ότι λήφθηκαν έμπρακτα υπόψη οι προβληματισμοί της Κοινωνίας των Πολιτών.

Ελάχιστο χρόνο αργότερα (τον Οκτώβριο του 2016 από τις Βρυξέλλες αυτή τη φορά, στο Άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για θέματα Εμπορίου) ο Υπουργός υποστήριζε ότι επικράτησαν θέσεις που από την πρώτη στιγμή υποστήριξε η Ελληνική Αντιπροσωπεία, προσθέτοντας ότι «πλέον διαμορφώνεται το πλαίσιο εκείνων των διασφαλίσεων που θα προασπίζουν το ευρωπαϊκό κεκτημένο και θα λαμβάνουν υπόψη τις ανησυχίες της κοινωνίας των πολιτών».

Πιο συγκεκριμένα ο Υπουργός - έχοντας εμφανώς ανακρούσει πρύμναν και έχοντας εμφανέστατα ξεχάσει τα συλλαλητήρια του ΣΥΡΙΖΑ (τον Οκτώβριο του 2015) ενάντια στη συμφωνία - αφήνει πλέον τα σταράτα λόγια και επιστρατεύει την διγλωσσία υποστηρίζοντας ότι με την συμφωνία «θα απελευθερωθεί το εμπόριο και οι προμήθειες, γεγονός που θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και θα δώσει ώθηση στην ελληνική ναυτιλία, ενώ παράλληλα θα προσελκύσει νέες επενδύσεις στη χώρα». Για το θέμα της φέτας μάλιστα το όλο γεγονός παρουσιάστηκε σαν επιτυχία, αφού «ο Καναδάς δεσμεύτηκε ότι στην παραγωγή της εγχώριας φέτας θα αναγράφεται στο εξής «feta made in Canada» και μόνο στην περίπτωση που η παρασκευή της γίνεται με αιγοπρόβειο γάλα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις θα αναγράφεται «style feta».

«Η φέτα είναι είδος τυριού στην άλμη, τις ρίζες της οποίας τις βρίσκουμε χιλιάδες χρόνια πριν στην Αρχαία Ελλάδα. Παρασκευάζεται αποκλειστικά από γάλα προβάτου ή αιγοπρόβειο, δηλαδή μείγμα με έως 30% γάλα γίδας»… συνεπώς κάθε τι άλλο, κάθε άλλο τυρί που παρασκευάζεται π.χ από αγελαδινό γάλα ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΕΤΑ, δεν γίνεται να είναι φέτα.

Σάββατο 4 Μαρτίου: Πανελλαδική σύσκεψη της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας | Η συμφωνία CETA σημαίνει το ξεκλήρισμα της κτηνοτροφίας


Πανελλαδική σύσκεψη πραγματοποίησε το μεσημέρι του Σαββάτου η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, με την παρουσία εκπροσώπων της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτροφών, στον Τύρναβο της Λάρισας, με βασικό θέμα την προστασία της φέτας σε σχέση με την εμπορική και οικονομική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Καναδά (CETA).


Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με τους κτηνοτρόφους, για να τεθεί ενιαία το ζήτημα της καταγγελίας της συμφωνίας CETA, αλλά και να αναληφθούν πρωτοβουλίες διεκδίκησης της προστασίας της φέτας και του ΠΟΠ (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) χαρακτήρα της.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας Νίκος Παλάσκας, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, χαρακτήρισε τη φέτα ως το «λευκό χρυσό» της ελληνικής οικονομίας, ενώ επανέλαβε την πάγια θέση των κτηνοτρόφων πως η συμφωνία CETA σημαίνει ξεκλήρισμα της κτηνοτροφίας.

«Η Συμφωνία CETA σημαίνει το ξεκλήρισμα της κτηνοτροφίας. Αυτό συμβαίνει διότι γνωρίζουμε πολύ καλά πως παρά το γεγονός ότι εδώ και κάποια χρόνια στον Καναδά παράγεται παράνομα φέτα, εντούτοις με τη συμφωνία CETA δίνεται η δυνατότητα να παράγουν νόμιμα φέτα. Το πρόβλημα είναι πως μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες στον κόσμο έχουν συγκεκριμένα τυροκομεία και έτσι θα πνίξουν την αγορά με φέτα αγελαδινή, ενώ το γάλα θα προέρχεται από ζώα που τρώνε μεταλλαγμένες ζωοτροφές με αποτέλεσμα να ξεκληρίσουν την κτηνοτροφία της Ελλάδας», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Παλάσκας.

Ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Θεσσαλίας επιτέθηκε επίσης και στους Έλληνες ευρωβουλευτές που ψήφισαν τη συμφωνία στο Ευρωκοινοβούλιο. «Οι Έλληνες ευρωβουλευτές που στήριξαν τη συμφωνία, μάλλον έχουν δεσμευτεί εδώ και κάμποσα χρόνια ή είπαν ναι στη συμφωνία και δεν μπορούν να την πάρουν πίσω. Επίσης κάποιοι στηρίζουν τη συμφωνία γιατί είναι η γραμμή του κόμματος και δεν μπορούν να ξεφύγουν», σημείωσε.

«Στη φάση που βρισκόμαστε, μάλλον μάς χρειάζεται ο προστατευτισμός παρά το άνοιγμα των αγορών, γιατί μας καταστρέφει», είπε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς, ο οποίος συμμετείχε στην εκδήλωση των κτηνοτρόφων, συμπληρώνοντας πως το βασικό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι ΠΟΠ είναι «ένα είδος συλλογικού σήματος, μιας βιομηχανικής ιδιοκτησίας που δεν πρέπει να χαρίζεται»

Τέλος, ο κ. Μαριάς αναφέρθηκε και στη δικαστική απόφαση που αφορά την προστασία της φέτας η οποία, όπως είπε, ορίζει ότι «η φέτα είναι ένα συγκεκριμένο προϊόν που παράγεται με πρόβειο γάλα και ενδεχομένως με κατσικίσιο, από συγκεκριμένες ράτσες και σε συγκεκριμένες ορεινές και ημιορεινές περιοχές με καθορισμένο κλίμα».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Τυρνάβου Παναγιώτης Σαρχώσης, ο οποίος παραβρέθηκε στη σύσκεψη των κτηνοτρόφων, είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως στηρίζει την προσπάθεια για την προστασία της φέτας και της κατοχύρωσης ως ένα προϊόν με γεωγραφική ένδειξη. Επίσης, τόνισε πως η φέτα είναι ένα στρατηγικό προϊόν και ταυτίζεται με το παραγωγικό, περιβαλλοντικό και πολιτιστικό υπόβαθρο της χώρας μας.

«Θέλω να πιστεύω πως η Βουλή θα ανταποκριθεί στα αιτήματα αυτά, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα συνολικά για τη χώρα μας», είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.

Ορισμένες πλευρές σε σχέση με τους κανόνες που ορίζει η Παγκόσμια Τράπεζα σχετικά με τη φέτα επισήμανε, από την πλευρά του, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Γιώργος Εμμανουήλ, από το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών Θεσσαλίας κατά των Συμφωνιών TTIP, CETA, TISA.

Ο κ. Εμμανουήλ τόνισε πως υπάρχει ένα ζήτημα που είναι σοβαρό και το οποίο δεν έχει γίνει γνωστό, καθώς «ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου αναφέρει πως αν μια χώρα δώσει πλεονέκτημα σε μια άλλη χώρα να αναγνωρίσει το όνομα φέτα, είναι υποχρεωμένη να δώσει το πλεονέκτημα αυτό και σε κάθε άλλη χώρα το ζητάει».

Ο ίδιος υπερασπίστηκε πως πρέπει να συνεχιστεί η «μάχη» κατά της συμφωνίας CETA, λέγοντας πως «η μάχη για τη μη έγκριση της συμφωνίας CETA από τη Βουλή είναι η μάχη των μαχών, γιατί αν χαθεί θα υπάρχει απελευθέρωση σε όλες τις αγορές του κόσμου».

Μετά το τέλος της σύσκεψης εκδόθηκε ψήφισμα κριτικής των κτηνοτροφών στη συμφωνία CETA, αλλά και οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα.
Πηγή: ΑΠΕ
-------------------------------
O Ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς "H CETA δίνει τη δυνατότητα να παράγεται φέτα μαϊμού"
 ΕΔΩ