Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020

Μάχες στον ΠΟΕ: Διαπραγματεύσεις και αποτελέσματα των υπουργικών διασκέψεων του ΠΟΕ


Battles in the WTO: Negotiations and Outcomes of the WTO Ministerial Conferences

[μετάφραση μέσω Google translattor]

ΜΑΡΤΙΝ KHOR(1951-2020) ήταν Σύμβουλος του Τρίτου Παγκόσμιου Δικτύου. Ήταν πρώην εκτελεστικός διευθυντής του South Center (2009 έως 2018). Ήταν συγγραφέας πολλών βιβλίων για το εμπόριο, την ανάπτυξη και το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της παγκοσμιοποίησης και του Νότου. Ακολούθησε τις διαπραγματεύσεις στον ΠΟΕ για πολλά χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων υπουργικών.

Σχετικά με το βιβλίο