Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Για τις εμπορικές συμφωνίες CETA TTIP: Ο ειδικός στον ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα προειδοποιεί για την παράκαμψη των εθνικών κοινοβουλίων, την παραβίαση των διεθνών κανόνων και των ανρθωπίνων δικαιωμάτων !!!!GENEVA (24 June 2016) – United Nations human rights expert Alfred de Zayas today warned that any plan by the European Union to bypass national parliaments to push through controversial trade deals would violate international human rights norms and standards. - See more at: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20174&LangID=E#sthash.i7ITn7ut.kTXxZgim.dpuf
GENEVA (24 June 2016) – United Nations human rights expert Alfred de Zayas today warned that any plan by the European Union to bypass national parliaments to push through controversial trade deals would violate international human rights norms and standards. - See more at: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20174&LangID=E#sthash.i7ITn7ut.kTXxZgim.dpuf
GENEVA (24 June 2016) – United Nations human rights expert Alfred de Zayas today warned that any plan by the European Union to bypass national parliaments to push through controversial trade deals would violate international human rights norms and standards. - See more at: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20174&LangID=E#sthash.i7ITn7ut.kTXxZgim.dpuf
 [Με αφορμή τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, 28-29 Ιουνίου 2016, και τη δήλωση του κ.Γιούνκερ ότι η εμπορική συμφωνία CETA δεν είναι μικτή παρουσιάζουμε την εξαιρετικά δημοκρατική  και ενδιαφέρουσα άποψη του ειδικού για για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα Ηνωμένα  Έθνη Alfred de Zayas  που θεωρεί μια τέτοια εξέλιξη "παραβίαση των διεθνών κανόνων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων". Η μετάφραση που ακολουθεί είναι ελεύθερη]
-------------------
ΓΕΝΕΥΗ (24 Ιουνίου 2016) -  Ο ειδικός για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα Ηνωμένα  Έθνη Alfred de Zayas  προειδοποίησε σήμερα ότι κάθε σχέδιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να παρακάμψουν τα εθνικά κοινοβούλια για να περάσουν τις αμφιλεγόμενες εμπορικές συμφωνίες παραβιάζουν τους διεθνείς κανόνες και πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
GENEVA (24 June 2016) – United Nations human rights expert Alfred de Zayas today warned that any plan by the European Union to bypass national parliaments to push through controversial trade deals would violate international human rights norms and standards. - See more at: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20174&LangID=E#sthash.i7ITn7ut.kTXxZgim.dpuf
GENEVA (24 June 2016) – United Nations human rights expert Alfred de Zayas today warned that any plan by the European Union to bypass national parliaments to push through controversial trade deals would violate international human rights norms and standards. - See more at: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20174&LangID=E#sthash.i7ITn7ut.kTXxZgim.dpuf
«Η προετοιμασία και οι διαπραγματεύσεις των εμπορικών συμφωνιών έγιναν στα κρυφά, χωρίς την συμμετοχή των βασικών ενδιαφερόμενων μερών, όπως τα εργατικά συνδικάτα, τις ενώσεις καταναλωτών, τους ειδικούς για θέματα υγείας και τους εμπειρογνώμονες για το περιβάλλον και τώρα τα κοινοβούλια, έχον μηδενική δημοκρατική νομιμοποίηση," είπε ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση μιας δημοκρατικής και δίκαιης διεθνούς τάξης.

Η θέση του de Zayas προβάλλεται την ίδια περίοδο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρεται να ετοιμάζεται για την ολοκλήρωση  της Συνολικής Συμφωνίας Οικονομικών και Εμπορίου (CETA) με τον Καναδά ως θέμα «μόνο της ΕΕ», η οποία, εάν εγκριθεί, θα αποκλείσει την επικύρωση από τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ, σύμφωνα με έγγραφα που διέρρευσαν και  πρόσφατες αναφορές των μέσων ενημέρωσης ότι ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας συζητησε με διάφορους φορείς της ΕΕ.

«Λόγω της αυξανόμενης  αντίδρασης από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών,  θα έπρεπε να διενεργηθεί μια διεξοδική ανοικτή συζήτηση από τα εθνικά κοινοβούλια αλλά και δημοψηφίσματα σε όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες," είπε ο  de Zayas. "Στερώντας το πολιτικό δικαίωμα συμμετοχής του κοινού  σε αυτή τη σημαντική συζήτηση αυτό είναι αντιδημοκρατικό και εκδηλώνει μια βαθιά περιφρόνηση για τη φωνή των λαών".

Μια προηγούμενη διαβούλευση που διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2014 είχε ως αποτέλεσμα το 97% των ερωτηθέντων από όλη την Ευρώπη να εκφράσει την αντίθεση στην ένταξη της ασύμμετρης προστασίας των επενδύσεων στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις Εταιρικής Σχέσης (ΤΤΙΡ) με τις ΗΠΑ. «Το ίδιο θα ισχύει και για τη CETA, αλλά καμία διαβούλευση δεν έγινε ποτέ», σημείωσε.

Υπό το πρίσμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 28 - 29 Ιουνίου 2016, ο εμπειρογνώμονας κάλεσε τα κράτη να σεβαστούν τις υποχρεώσεις τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα. «Το καθεστώς της συνθήκης για τα ανθρώπινα δικαιώματα συνεπάγεται δεσμευτικές υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούν οι Πολιτείες,"  είπε ο εμπειρογνώμονας υπενθυμίζοντας το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη  και το αμερικανικό σύμφωνο για τα Ανθρώπινα δικαιώματα.
"Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των εμπορικών συμφωνιών και συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα,  επικρατεί το δεύτερο », τόνισε. «Τα κράτη δεν πρέπει να συνάπτουν συμφωνίες που καθυστερούν, παρακάμπτουν, παρακωλύουν ή καταστούν αδύνατη την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της συνθήκης για τα ανθρώπινα δικαιώματα."

Ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας παρατήρησε ότι δεν είναι δουλειά του κράτους να εγγυηθεί τα κέρδη στους επενδυτές ή στιςδιεθνείς επιχειρήσεις, αλλά  να νομοθετεί και να ρυθμίζει προς το δημόσιο συμφέρον. "Το κράτος δεν μπορεί να απαλλαγεί από την ευθύνη  να ενεργεί για να προστατεύει τους πληθυσμούς που έχει υπό τη δικαιοδοσία του, υιοθετώντας μέτρα προφύλαξης της υγείας και του περιβάλλοντος, με τη ρύθμιση των προτύπων εργασίας και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των τροφίμων», είπε.

"Οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να επικυρωθούν μόνο μετά από αξιολόγηση των επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην υγεία και στο περιβαλλον, πράγμα που δεν έχει συμβεί σε σχέση με τις CETA και ΤΤΙΡ," είπε ο κ de Zayas.

«Η Κύρωση της CETA και ΤΤΙΡ θα ξεκινήσει μια« εξίσωση προς τα κάτω» όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο το κανονιστικό χώρο των κρατών. Αυτό είναι αντίθετο προς τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και θα αποτελούσε σοβαρό εμπόδιο για την επίτευξη μιας δημοκρατικής και δίκαιης διεθνούς τάξης πραγμάτω », κατέληξε ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας των Ηνωμένων Εθνών.

Σημείωση προς τους συντάκτες:

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

ΝΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ της Ελληνικής Πρωτοβουλίας STOP TTIP CETA TiSA στο Υπουργείο Οικονομίας | Τρίτη 28.06.2016

Την Τρίτη 28.06.2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπίας της Ελληνικής Πρωτοβουλίας  STOP TTIP CETA TiSA/ ΕΠ με τον κ. Ηλία Ξανθάκο Γ.Γ. Υπ.Οικονομικών και με την κα Φωτεινή Καρατζαφέρη, διοικητικό στέλεχος του Υπουργείου.

Στη συνάντηση η αντιπροσωπία της ΕΠ παρουσίασε τις κινηματικές δράσεις που ανατπύσσονται στην Ελλάδα ενάντια των εμπορικών συμφωνιών TTIP CETA TiSA και πρότεινε στην Ελληνική Κυβέρνηση:
α) να μην επιβεβαιώσει στον κ.Γιουνκέρ την υποστήριξη της Ελληνικής κυβέρνησης για τη συνέχιση  των διαπραγματεύσεων για την TTIP. Παρουσιάστηκε επίσης η κοινή έκκληση [ΕΔΩ] των 240 Ευρωπαικών Οργανώσεων με την οποία προτείνεται η διακοπή των διαπραγματεύσεων  για την ΤTIP κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (28.06.2016)
β) Να απαιτήσει η συμφωνία CETA να χαρακτηριστεί μικτή, έτσι ώστε αν δεν βρεθούν εμπόδια να την «μπλοκάρουν», να συζητηθεί στα Εθνικά Κοινοβούλια και εκεί να αναλάβει ο καθένας τις πολιτικές του ευθύνες. 
γ) Να μη συμφωνήσει με την «προσωρινή εφαρμογή» της CETA και στη συνέχεια να μην επικυρώσει την Εμπορική συμφωνία CETA μεταξύ Καναδά και Ε.Ε.

Η συνάντηση αυτή ήταν συνέχεια "Μικροφωνικής Δημόσιας Παρέμβασης" της Ελληνικής Πρωτοβουλίας STOP TTIP CETA TiSA [22/6/2016] και της συνάντησης αντιπροσωπίας με τον κ. Μιχάλη Νικολακάκη (Δρ. Δ/ντη του Γραφείου Υπουργού Εθνικής Οικονομίας κ.Γεωργίου Σταθάκη) [ΕΔΩ]


Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

240 Ευρωπαϊκές οργανώσεις ζητούν το τέλος των διαπραγματεύσεων για την TTIP| Οι Φίλοι της Φύσης,ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ, η Ελληνική πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TISA & το Πράσινο Ινστιτούτο συνυπογράφουν

Οι Φίλοι της Φύσης,ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ, η Ελληνική πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TISA & το Πράσινο Ινστιτούτο συνυπογράφουν την επιστολή των 240 Ευρωπαϊκών οργανώσεων προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ για απόσυρση της εντολής διαπραγμάτευσης για την TTIP.
Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker, θα ζητήσει από τους ηγέτες της ΕΕ να επιβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους για το Διατλαντικό Εμπόριο και τις Επενδύσεις Εταιρικής Σχέσης (ΤΤΙΡ) στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 28 Ιουνίου 2016.
Θα τον ακούσουν?
Θα λάβουν υπόψη τη θέληση των λαών?
Κάποιοι έχουν ήδη εκφραστεί αρνητικά.                                                                                                         

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
                              STOP TTIP CETA TISA


 
Στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ

Ευρώπη, 27 Ιουνίου 2016

Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,

Με την ευκαιρία της συνάντησής σας στις 28 Ιουνίου το 2016, εμείς, οι υπογράφουσες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ζητάμε να λάβετε σοβαρά υπόψη τις εκκλήσεις των λαών της Ευρώπης και να αποσύρετε άμεσα την εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διαπραγματευτεί την Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (ΤΤΙΡ) .

Συμφωνούμε με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker ότι έχει έρθει η ώρα για τους αρχηγούς κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης «να έχουμε μια νέα συζήτηση για το πού είμαστε και πού θέλουμε να φτάσουμε με αυτές τις διαπραγματεύσεις».

Ωστόσο, πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης πρέπει να αντικατοπτρίζει τα επανειλημμένα αιτήματα των Ευρωπαίων πολιτών ότι οι διαπραγματεύσεις για την TTIP πρέπει να σταματήσουν.

Περισσότεροι από 3,4 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την ήπειρο έχουν υπογράψει μια αυτο-οργανωμένη Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών ενάντια στις ΤΤΙΡ και CETA, που ενώνει τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τα συνδικάτα σε όλη την ήπειρο σε απόλυτη αντίθεση με αυτή τη συμφωνία.Η αντίθεση επίσης, σαφώς αντανακλάται σε πρωτοφανείς κινητοποιήσεις σε όλη την Ευρώπη . Επιπλέον, περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε μια διαβούλευση της ΕΕ για το ISDS με 97% να δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν θέλουν κανένα μηχανισμό επενδύσεων επίλυσης διαφορών στην ΤΤΙΡ. Παρ 'όλα αυτά, η Επιτροπή έχει προτείνει έναν ελαφρώς αναθεωρημένο μηχανισμό που δεν αντιμετωπίζει τα βασικά μειονεκτήματα και τους κινδύνους του ISDS.

Οι άνθρωποι σε όλη την ήπειρο γνωρίζουν περισσότερα για τις εμπορικές συμφωνίες από άλλοτε. Κάθε κίνηση που θα εκφράζει μια νέα υποστήριξη στην ΤΤΙΡ θα προβληθεί πολύ και θα αναλυθεί λεπτομερώς σε όλη την Ευρώπη. Γι 'αυτό σας απευθύνουμε έκκληση να χρησιμοποιήσετε αυτή την ευκαιρία και να λάβετε σοβαρά υπόψη την κοινή γνώμη και να ανακαλέσετε επειγόντως την εντολή διαπραγμάτευσης για την ΤΤΙΡ.

Με εκτίμηση,
Ακολουθεί το πρωτότυπο κείμενο και οι 240 ευρωπαϊκές οργανώσεις που το υπογράφουν.

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

Ημερίδα με θέμα «Οι απειλές από τις Συμφωνίες TTIP CETA και οι επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή και την ασφάλεια των τροφίμων» | Εισηγητές Κώστας Φωτεινάκης & Καίτη Μυλωνά


Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα η ημερίδα με θέμα «Οι απειλές από τις Συμφωνίες TTIP CETA και οι επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή και την ασφάλεια των τροφίμων» η οποία έγινε με τη συνεργασία του δήμου Λάρισας, Τυρνάβου και του Δικτύου Φορέων και Πολιτών Θεσσαλίας κατά των ΤTIP, CETA, TISA με χορηγό επικοινωνίας τη «Θεσσαλία Τηλεόραση».Την ημερίδα συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιάννης Γιαννακόπουλος.

Εισηγητές στην ημερίδα ήταν ο Κώστας Φωτεινάκης, πρόεδρος των Φίλων της Φύσης, που ανέλυσε το θέμα «CETA και TTIP απειλές για τη Δημοκρατία, την Οικονομία, την Εθνική παραγωγή| Κοινωνικές αντιστάσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη» και η Καίτη Μυλωνά, κτηνίατρος, που ανέλυσε το θέμα «TTIP – CETA: Αγροτική Παραγωγή και Ασφάλεια Τροφίμων».

Την εκδήλωση άνοιξε εκπρόσωπος του δικτύου και αμέσως μετά ο αναπληρωτής δήμαρχος κ. Σούλτης απεύθυνε χαιρετισμό. Παρόντες ήταν ο βουλευτής του Σύριζα Νίκος Παπαδόπουλος, ο επικεφαλής της Οικολογικής Θεσσαλίας περιφερειακός σύμβουλος Νίκος Κουτσάκας, ο δήμαρχος Λάρισας κ. Καλογιάννης, ο δήμαρχος Τυρνάβου κ. Σαρχώσης, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και αντιδήμαρχοι. 

Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος του δικτύου Γιώργος Εμμανουήλ αναφέρθηκε στα 10 σημεία της απόφασης που πήρε το δίκτυο. Ο δημοσιογράφος κ.Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στην κατάσταση στην Ευρώπη και στην σπουδαιότητα της γνώσης και όχι απλά της πληροφόρησης και συνεχάρη τον δήμο και το δίκτυο για αυτή την πρωτοβουλία. 

Αμέσως μετά πήρε τον λόγο ο κ. Κώστας Φωτεινάκης ξεκινώντας με λίγα λόγια για τον τρόπο με τον οποίο έγιναν γνωστές αυτές οι συμφωνίες και συνέχισε με την εισήγησή του όπου αναφέρθηκε λεπτομερώς στους δέκα λόγους για τους οποίους είμαστε αντίθετοι με την TTIP. Κατόπιν αναφέρθηκε στην αρχή της προφύλαξης, στη ρυθμιστική συνεργασία, στις αντιστάσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, στις ελεύθερες ζώνες TTIP,στις θέσεις των παραγωγικών και κοινωνικών ομάδων (ΣΕΒ, Επιμελητήρια, ΠΑΣΕΓΕΣ, ΑΔΕΔΥ, ΓΣΣΕ), στις θέσεις των ελληνικών και των ευρωπαϊκών κομμάτων, στη θέση της κυβέρνησης, στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 28,29 Ιουνίου 2016 για τις CETA & TTIP, με την πρόταση να αποσύρουν οι Πρωθυπουργοί των χωρών της Ε.Ε. την υποστήριξή τους στην TTIP και στις προτάσεις για την επόμενη περίοδο.

Τέλος ανακοίνωσε την παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη, 17 Σεπτεμβρίου 2016,της έρευνας των Φίλων της Φύσης που έχει ανατεθεί σε ομάδα επιστημόνων, με θέμα ''Επιπτώσεις της TTIP στην ελληνική δημοκρατία, οικονομία και την κοινωνία''.

Εδώ μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του κ. Φωτεινάκη σε e-magazine.

Η δεύτερη εισηγήτρια η κ. Καίτη Μυλωνά συνέχισε με το τι σημαίνουν οι Συμφωνίες TTIP και CETA για την αγροτική παραγωγή και την ασφάλεια των τροφίμων για το γεωργό και κτηνοτρόφο, για τον μεταποιητή των γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, για τον καταναλωτή, για το περιβάλλον, την εθνική οικονομία και ποιες αξίες διακυβεύονται.
Εδώ μπορείτε να δείτε την παρουσίαση της κ. Καίτη Μυλωνά  σε e-magazine.

Ακολουθεί το βίντεο της εκδήλωσης.

23 Ιουνίου: Παγκόσμια Ημέρα των Δημοσίων Υπηρεσιών και οι εμπορικές συμφωνίες TTIP CETA | Ανακοίνωση ΑΔΕΔΥ και Ευρωπαϊκών Συνδικάτων | On Public Day say NO to CETA


Κατ' αρχάς η επίσημη αναφορά για την Παγκόσμια Ημέρα Δημοσίων Υπηρεσιών [ΕΔΩ]

Η ανακοίνωση -  απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ με ημερομηνία 23 Ιουνίου προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών [ΕΔΩ].

Η εκστρατεία των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων ενάντια στη CETA ΕΔΩ.
-----------
Μεγάλος κατάλογος οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών ενάντια στη CETA [ΕΔΩ].
Στον κατάλογο έχουν υπογράψει τρεις φορείς από την Ελλάδα, μεταξύ αυτών οι Naturefriends Greece/ ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ.

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η μικροφωνική Δημόσια Παρέμβαση στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας στο Σύνταγμα | Συνάντηση με το Δ/ντη του γραφείου του Υπουργού


Εμείς όντως είμαστε περισσότεροι απ'  ότι ο Τζων Χίλαρυ, που έκανε "μικροφωνική παρέμβαση" για τους πρόσφυγες στην Αγγλία. Με επιτυχία λοιπόν πραγματοποιήθηκε η μικροφωνική Δημόσια Παρέμβαση στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας στο Σύνταγμα. Στην Οδό Ερμού μοιράστηκαν εκατοντάδες ανακοινώσεις της Ελληνικής Πρωτοβουλίας STOP TTIP CETA TiSA, εκφωνήθηκαν συνθήματα, μερικά εκ των οποίων ήταν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ.Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 28,29 Ιουνίου 2016 :
α) να μην επιβεβαιώσει στον κ.Γιουνκέρ την υποστήριξη της Ελληνικής κυβέρνησης για τη συνέχιση  των διαπραγματεύσεων για την TTIP.
β) Να απαιτήσει η συμφωνία CETA να χαρακτηριστεί μικτή, έτσι ώστε αν δεν βρεθούν εμπόδια να την «μπλοκάρουν», να συζητηθεί στα Εθνικά Κοινοβούλια και εκεί να αναλάβει ο καθένας τις πολιτικές του ευθύνες.
γ) Να μη συμφωνήσει με την «προσωρινή εφαρμογή» της CETA και στη συνέχεια να μην επικυρώσει την Εμπορική συμφωνία CETAμεταξύ Καναδά και Ε.Ε.

Στη συνέχεια, 5μελής αντιπροσωπία των συγκεντρωμενων είχε συνάντηση με τον κ. Μιχάλη Νικολακάκη (Δρ. Δ/ντης του Γραφείου Υπουργού Εθνικής Οικονομίας κ.Γ.εωργίου Σταθάκη). Κατά τη διάρκεια τη συνάντησης η αντιπροσωπία ανέλυσε στον κ.Νικολακάκη τα βασικά σημεία της ανακοίνωσης  και υπογράμμισε τις βλαβερές συνέπειες που θα έχουν οι συμφωνίες στην αγροτική οικονομία και στη διατροφική ασφάλεια.
Από την πλευρά του ο κ.Νικολακάκης μας υποδέχτηκε με ευπρέπεια και με προσοχή, αν και η συνάντηση πραγματοποιήθηκε χωρίς να προετοιμαστεί επαρκώς, μας είπε ότι θα μεταφέρει τα αιτήματα και μας πρότεινε μια ακόμα συνάντηση με αρμόδια πρόσωπα του Υπουργείου.


Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΤΕΤΑΡΤΗ 22 Ιουνίου 2016 |12:00 | Μικροφωνική Δημόσια Παρέμβαση Ερμού και Νίκης Σύνταγμα | ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΚΟΜΜΑΤΑ: STOP TTIP CETA

Ελληνική Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TiSA
δίκτυο οργανώσεων, συλλογικοτήτων και ενεργών πολιτών

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 Ιουνίου 2016 |12:00
Μικροφωνική Δημόσια Παρέμβαση
[Σύνταγμα | Ερμού και Νίκης]

ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΚΟΜΜΑΤΑ:
STOP TTIP CETA


Η Ελλάδα να «μπλοκάρει» στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (28,29 Ιουνίου 2016) την Εμπορική συμφωνία CETA μεταξύ Καναδά και Ε.Ε. και να μη συμβάλλει στην ολοκλήρωση των τρεχουσών διαπραγματεύσεων για τις TTIP και TISA.

Στις 28 και 29 Ιουνίου 2016 πρόκειται να συνέλθει  το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ως γνωστό «Μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των 28 κρατών μελών της ΕΕ, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο οποίο θα συμμετέχει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ.Αλέξης Τσίπρας, μεταξύ των άλλων θεμάτων θα αποφασισθεί και η δρομολόγηση εφαρμογής της  Εμπορικής συμφωνίας CETA, μεταξύ Καναδά και Ε.Ε.

Επιπρόσθετα υπάρχει και η πρόσφατη δήλωση (30/5/2016) του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.Γιουνκέρ, σύμφωνα με την οποία, θα καλέσει τους αρχηγούς των κρατών να επιβεβαιώσουν την υποστήριξή τους για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για την Εμπορική Συμφωνία TTIP μεταξύ των ΗΠΑ και Ε.Ε.

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, οι αρμόδιοι Υπουργοί, τα πολιτικά κόμματα, οι Βουλευτές και Ευρωβουλευτές της χώρας μας, οφείλουν να πάρουν πολύ σοβαρά υπ’ όψη τους τις δραματικές συνέπειες που θα έχουν για την Ελλάδα οι ληστρικές εμπορικές συμφωνίες CETA και TTIP, στη δημοκρατία, στην Εθνική και Τοπική οικονομία, στο περιβάλλον, στην εθνική ανεξαρτησία, στα προσωπικά δεδομένα, στις εργασιακές σχέσεις, στην αγροτική παραγωγή και στην ασφάλεια τροφίμων, στη δικαιοσύνη, στο δίκαιο εμπόριο.

Σοβαρές αντιστάσεις και Πρωτοβουλίες για να «μπλοκαριστούν» οι TTIP CETA αναπτύσσονται σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη και πρόσφατα και στη χώρα μας α) με τις αποφάσεις 17 Δήμων, 2 Περιφερειών, ΠΕΔ Αττικής (συμμετέχουν 66 Δήμοι)  για Ελεύθερες Ζώνες από τις TTIP CETA β) με τις δράσεις της Ελληνικής Πρωτοβουλίας STOP TTIP CETA TiSA και άλλων οργανισμών της Κοινωνίας των Πολιτών γ) Με τη δημιουργία Τοπικών και Περιφερειακών Επιτροπών ενάντια στις TTIP CETA, όπως στη Θεσσαλία, στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη, στα Ιόνια νησιά κ.λπ. δ) Με την πρόσφατη απόφαση της «Εταιρίας Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες» (15/6/2016) ε) Με την απόφαση της ΑΔΕΔΥ κ.λπ.

Υπογραμμίζουμε ότι τυχόν επιμέρους "βελτιώσεις" στις συμφωνίες αυτές,  δεν ανατρέπουν το βασικό και επιθετικό σχεδιασμό των εταιριών και των πολιτικών εκπροσώπων τους να πάρουν πίσω τις οποιεσδήποτε κατακτήσεις του λαϊκού κινήματος.

Καλούμε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ.Αλέξη Τσίπρα κατά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 28,29 Ιουνίου 2016 για τη CETA και την TTIP:

1.      Να απαιτήσει η συμφωνία CETA να χαρακτηριστεί μικτή, έτσι ώστε αν δεν βρεθούν εμπόδια να την «μπλοκάρουν», να συζητηθεί στα Εθνικά Κοινοβούλια και εκεί να αναλάβει ο καθένας τις πολιτικές του ευθύνες.
2.      Να μη συμφωνήσει με την «προσωρινή εφαρμογή» της CETA και στη συνέχεια να μην επικυρώσει την Εμπορική συμφωνία CETA μεταξύ Καναδά και Ε.Ε.
3.      Να μην επιβεβαιώσει στον κ.Γιουνκέρ την υποστήριξη της Ελληνικής κυβέρνησης για τη συνέχιση  των διαπραγματεύσεων για την TTIP. Το ίδιο αίτημα, να αποσύρουν οι Πρωθυπουργοί των χωρών της Ε.Ε την υποστήριξή τους  στην TTIP, υπογράφουν εκατοντάδες Ευρωπαϊκές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Το αίτημα αυτό προς τους Πρωθυπουργούς των χωρών της Ε.Ε. θα παραδοθεί με επιστολή τις επόμενες ημέρες.

4.       Να μη συμβάλλει στην ολοκλήρωση των τρεχουσών διαπραγματεύσεων για τις TTIP και TISA.

ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΚΟΜΜΑΤΑ:

STOP TTIP CETA
23/6/2016


Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε την κήρυξη της Αττικής ως ελεύθερη ζώνη από τις συµφωνίες TTIP, CETA και TISA.16 Ιουνίου 2016 | αρ. απόφασης 215/2016)

ΘΕΜΑ 6ο

Περίληψη απόφασης: 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε σχετικά µε τις συµφωνίες TTIP (“Transatlantic Trade & Investment Partnership” - “∆ιατλαντική Συµφωνία Εµπορίου και Επενδύσεων” Ε.Ε. – Η.Π.Α.), CETA (“Comprehensive Economic & Trade Agreement” - “Ολοκληρωµένη Οικονοµική & Εµπορική Συµφωνία” Ε.Ε. - Καναδάς) και TISA (“Trade in Services Agreement” - “Συµφωνία Εµπορίου Υπηρεσιών”) 


ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΗ  ΨΗΦΙΣΜΑ, σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας

Tην κήρυξη της Αττικής ως ελεύθερης ζώνης σχετικά με τις συμφωνίες TTIP – CETA – TISA, αποφάσισε στις 16 Ιουνίου, κατά την 21η Συνεδρίαση, με ψήφισμά του το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. Σύμφωνα με το ψήφισμα αποφασίστηκε η ανάληψη, στο επόμενο χρονικό διάστημα, συγκεκριμένων πρωτοβουλιών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών της Αττικής γύρω από το περιεχόμενο και τις επιπτώσεις από ενδεχόμενη εφαρμογή τους.
Συγκεκριμένα, το ψήφισμα αναφέρει:

«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής κατά την 21η Συνεδρίαση του στις 16.06.2016 συζήτησε, σχετικά με τις συμφωνίες TTIP, CETA και TISA.
Όπως επισημάνθηκε πρόκειται για ένα σύμπλεγμα συμφωνιών άλλοτε συμπληρωματικών και άλλοτε με αλληλεπικαλύψεις οι οποίες έχουν στον πυρήνα τους μια απορυθμισμένη κοινή αγορά μεταξύ των μερών με τις όποιες διαπραγματεύσεις και επιμέρους διαφωνίες να επικεντρώνονται στα ειδικότερα συμφέροντα μερίδων του κεφαλαίου του κάθε μέρους.
Διαπιστώθηκε επίσης πως κοινό χαρακτηριστικό και των τριών αυτών υπό διαπραγμάτευση συμφωνιών είναι το πλαίσιο απόλυτης αδιαφάνειας και άκρας μυστικότητας μέσα στο οποίο συζητούνται, ενώ τονίστηκε το γεγονός πως τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβάλλουν στην κατεύθυνση αυτή ή και την επιτείνουν.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
Α) η μέθοδος των διαπραγματεύσεων οδηγεί στον αποκλεισμό των πολιτών και των εκπροσώπων και αντιπροσώπων τους (ευρωβουλευτές, φορείς, πολιτικά κόμματα, εθνικές κυβερνήσεις) από τις συζητήσεις και την ενημέρωση γύρω από οικονομικά και κοινωνικά θέματα που ρυθμίζουν αυτές οι συμφωνίες, τα οποία θα επηρεάσουν καίρια την οικονομική και κοινωνική ζωή όλης της ΕΕ.
Β) η μέθοδος των διαπραγματεύσεων οδηγεί στον αποκλεισμό των πολιτών και των εκπροσώπων και αντιπροσώπων τους και τη δημιουργία τετελεσμένων σε ότι αφορά τις ίδιες τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες και τον τρόπο που αυτές θα αλλοιωθούν και θα αναθεωρηθούν μέσα από επιμέρους δεσμεύσεις που θα γεννήσουν οι υπό διαπραγμάτευση συμφωνίες εμπορίου.
Γ) Η συμφωνία αυτή απορρυθμίζει και επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα του διεθνούς εμπορίου και επηρεάζει όλες της πτυχές της ζωής και ανθρώπινης δραστηριότητας.
Δ) Οι συνέπειες του πλαισίου άκρας μυστικότητας μέσα στο οποίο γίνονται οι διαπραγματεύσεις πέραν της αδιαφάνειας και του ελλείμματος δημοκρατίας που αυτό συνεπάγεται, έχουν σαν αποτέλεσμα η διαπραγμάτευση να γίνεται προς όφελος μερίδας κρατών μελών της Ε.Ε. και τμημάτων του κεφαλαίου αυτών των χωρών με τα ιδιαίτερα συμφέροντα των μικρότερων χωρών, όπως η Ελλάδα, όχι μόνο να αγνοούνται αλλά και να θυσιάζονται ως ανταλλάγματα (βλέπε προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης αλλά και ευρύτερους κλάδους της εθνικής οικονομίας).
Ε) το πλήγμα στις εργασιακές σχέσεις, το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τις δημόσιες υπηρεσίες που συνεπάγεται ενδεχόμενη θέση σε ισχύ αυτών των συμφωνιών,

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφάσισε τα εξής:
1. Την κήρυξη της Αττικής ως ελεύθερης ζώνης από τις συμφωνίες TTIP, CETA και TISA.
2. Τον καθορισμό το επόμενο διάστημα συγκεκριμένων πρωτοβουλιών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών της Αττικής γύρω από το περιεχόμενο και τις επιπτώσεις από ενδεχόμενη εφαρμογή αυτών των συμφωνιών.
3. Την ανάληψη πρωτοβουλίας συνεννόησης με την ΕΝΠΕ καθώς και Περιφέρειες της ΕΕ που θα καταλήξουν στην κατάθεση αιτήματος προς τα όργανα της Ε.Ε. και δη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για δημοσιοποίηση του συνόλου των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων που έχουν λάβει χώρα μέχρι τώρα, εκφράζοντας παράλληλα τη διαφωνία με το περιεχόμενο και την κατεύθυνση τους ως έχουν μέχρι σήμερα.
4. Ενημέρωση της κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων για τις πρωτοβουλίες και τη θέση μας ενάντια σε αυτές τις συμφωνίες και κατάθεση αιτήματος για τη μη αποδοχή και καταψήφιση αυτών των συμφωνιών».

Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

Οι θέσεις των Ευρωπαίων Δικαστών της Ένωσης MEDEL για το "Διεθνές επενδυτικό δικαστήριο για την TTIP"Μεγάλη διατλαντική αγορά: απόδοση παραγωγής και υποταγή

Άποψη της Medel επί της κατασκευής ενός διεθνούς επενδυτικού δικαστηρίου για την ΤΤΙΡ – πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τις 16-9-2015 έως την 12-11-2015

"Αφαιρέστε τη δικαιοσύνη και τι είναι πλέον τα βασίλεια παρά
συμμορίες εγκληματιών μεγάλης κλίμακας; Τι είναι
οι συμμορίες εγκληματιών παρά μικρά βασίλεια;"
Augustine of Hippo, De Civitas Dei

1. Γενικά
Στην πιο πρόσφατη έκκλησή της «Η Δημοκρατία χρειάζεται ανεξάρτητα δικαστήρια, δικαστές και εισαγγελείς», η MEDEL τόνισε ότι επιθέσεις στα ανθρώπινα, κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά δικαιώματα μπορεί να προέλθουν από τα οικονομικά και δημοσιονομικά συμφέροντα.
Τούτο φαίνεται να ισχύει από αυτό που μπορεί να συναχθεί από τις διαπραγματεύσεις που οδηγούν στην ίδρυση της Διατλαντικής Ελεύθερης Εμπορικής Ζώνης (Transatlantic Free Trade Area), που ενδέχεται να θέσει πολυεθνικές εταιρείες στο ίδιο επίπεδο με τα κυρίαρχα κράτη.
Παρά την αφθονία των ακρωνυμίων και ομοίως με τις (TTIP, BMT, TFTA, MAI, TPA, TABD, TABC, TISA, GATS…) όλα αυτά είναι γενικώς γνωστά σχετικά με το ελεύθερο εμπόριο και επενδυτικές συμφωνίες ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γνωστή ως Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Εταιρική Σχέση – Transatlantic Trade and Investment Partnership (hereinafter (TTIP), (από τούδε ΤΤΙΡ) και τις διαπραγματεύσεις της, που δεν είναι άλλο από: τα διαπραγματευόμενα κράτη δεν θέλουν οι πολίτες τους να γνωρίζουν ή να μάθουν ελάχιστα.
Σε μια πρόσφατη απόφασή του , το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη προειδοποίησε ότι αυτή η μυστικότητα έχει και τα όριά της, παρότι διαμεσολαβητές εξακολουθούν να επιχειρηματολογούν ότι οι διαπραγματεύσεις για διεθνείς συμφωνίες αξιώνουν μυστικότητα, διάκριση και εμπιστευτικότητα, ως η αλήθεια να είναι υπερβολική για να τη διαχειριστεί ο λαός ή ως ο δημοκρατικός έλεγχος να είναι ανοησία. H MEDEL πιστεύει ότι είναι απαράδεκτο να καταστούν γνωστές αυτές οι διαπραγματεύσεις μόνο όταν ο κίνδυνος να επηρεαστεί η ζωή εκατομμυρίων εργαζομένων, καταναλωτών και πολιτών της ΕΕ δεν θα μπορεί πλέον να αποφευχθεί.
Κατά μείζονα λόγο, τα μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν ότι όχι μόνο διαπραγματευτές και όσοι εκτελούν τη στρατηγική των εθνικών κυβερνήσεων μελετούν μεταξύ άλλων μια διαιτητική ρήτρα στις «επείγουσες» διαπραγματεύσεις της ΤΤΙΡ, αλλά, μαζί με άλλους, υπέγραψαν επιπροσθέτως και μια επιστολή που υπεραμύνεται της ενσωμάτωσης νομικών επενδυτικών προστατευτικών μηχανισμών στις διαπραγματεύσεις της ΤΤΙΡ (της επίμαχης ρήτρας Επίλυσης Διαφορών μεταξύ Επενδυτών/Κρατών – Investor-State Dispute Settlement Clause). Και όλα αυτά με απώτερο σκοπό την επιτυχία των διαπραγματεύσεων.
Η ρήτρα αυτή αφορά στην εγκαθίδρυση διαιτητικών μηχανισμών που έχουν ήδη ονομαστεί «μυστικά δικαστήρια».
Στην πραγματικότητα αυτός ο ISDS διαιτητικός μηχανισμός κείται εκτός του νομικού πλαισίου του δημοκρατικού Κράτους Δικαίου των κρατών μελών. Εκτός τούτου, μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις ανέκκλητες, δεν υποχρεούται να εφαρμόζει τη νομοθεσία που έχει υιοθετηθεί από τα κοινοβούλια ή όργανα των οποίων η σύνθεση έχει καθοριστεί με δημοκρατικές εκλογές και, αντίθετα από τα δικαστήρια, δεν είναι υποχρεωμένος να διεξάγει ακροαματική διαδικασία. Για να το αποδεχθούν αυτό τα Κράτη θα είναι δεσμευμένα από αυτού του τύπου τις αποφάσεις επίλυσης διαφορών, που δεν θα είναι έγκυρες κατά τους δικούς τους νόμους, το οποίο σημαίνει ότι θα συνεργάζονται ενάντια στον εαυτό τους και θα ενδύσουν τον λύκο με ένδυμα προβάτου.

2. Η εγκαθίδρυση – όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – ενός δικαστηρίου για επενδύσεις κεφαλαίων στο πλαίσιο της ΤΤΙΡ πρέπει να απορριφθεί

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

Οι Έλληνες Δικαστικοί ανησυχούν| Ανακοίνωση - παρέμβαση για την TTIP


ΠΗΓΗ ΕΕΔΔ

 Ανακοίνωση - παρέμβαση της "Εταιρείας Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες"

Η «Εταιρία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες» εκφράζει τη βαθειά της ανησυχία με βάση όσα διαρρέουν στον τύπο σχετικά με τη σύναψη, μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ, της Διατλαντικής Συμφωνίας Εμπορίου και Επενδύσεων [TTIP], δεδομένης της απουσίας κειμένων διαβούλευσης.

Η συμφωνία αυτή δεν έχει καμία νομική βάση και αμφισβητείται σοβαρά η ίδια η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύναψή της.

H συμφωνία φαίνεται να απειλεί άμεσα το ευρωπαϊκό κεκτημένο, αμβλύνοντας τους κανόνες που διέπουν την ασφάλεια των τροφίμων, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών.

Η προτεινόμενη επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και Κρατών Μελών από «διαιτητικό μηχανισμό", κατ' αποκλεισμό των εθνικών δικαστηρίων, προσβάλλει στον πυρήνα του το κράτος δικαίου και τον νομικό πολιτισμό της Ευρώπης, παρέχοντας στους οικονομικά ισχυρούς τη δυνατότητα να διαπραγματεύονται με τα ευρωπαϊκά Κράτη με ίσους όρους και να αποζημιώνονται άμεσα από αυτά όταν θίγονται τα συμφέροντά τους, εκτός του πλαισίου του ισχύοντος ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου.

Εν όψει αυτών η «Εταιρία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες» καλεί όλους τους πολίτες και ειδικότερα τον νομικό κόσμο σε εγρήγορση.
------------------------
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ιδρύθηκε το Νοέμβριο 1988, με πρωτοβουλία του πρώην Προέδρου της Γ. Σταυρόπουλου, πρώην Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρώην Υπουργού, ο οποίος υπήρξε ιδρυτικό μέλος, από το 1987, της αντίστοιχης ευρωπαϊκής ένωσης με την επωνυμία MEDEL (MAGISTRATS EUROPEENS POUR LA DEMOCRATIE ET LES LIBERTES). Έτσι η Εταιρία γίνεται μέλος της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Απρίλιο 1989.

23 Ιουνίου στη Λάρισα: TTIP/CETA...Μας απειλούν!... Μάθε... Αντέδρασε!


Επισκεφτείτε την ενημερωτική "σελίδα" του Δήμου Λάρισας για τις TTIP/CETA ΕΔΩ.
--------------
Στην εκδήλωση της Πέμπτης θα μιλήσουν ο Κώστας Φωτεινάκης (ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ) και η Καίτη Μυλωνά (Κτηνίατρος). Και οι δύο ομιλητές συμμετέχουν στην Ελληνική Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TiSA Greece.

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016

Η ελευθερία του εμπορίου VS ανθρώπινα δικαιώματα

                            Αλεξία Κωνσταντινίδου

TTIP: Ένας δούρειος τύπος συμφωνίας... (γ@μη)CETA

Στο πλαίσιο της πρωτοφανούς σύγκλισης της πορείας των δυτικών κοινωνιών προς τη νομιμοποίηση της αγοράς ως ρυθμιστή  των κοινωνικών πραγμάτων, η TTIP, η διατλαντική συμφωνία εμπορίου και επενδύσεων και τα παρακλάδια της, NAFTA, TTP, TiSA, CETA, έρχονται να σφραγίσουν την επικράτηση των επιχειρηματικών λόμπι, έναντι των αιρετών κυβερνήσεων των κρατών, σε περίπτωση που οι τελευταίες περιορίσουν μέσω ρυθμιστικών φραγμών, τα δυνητικά κέρδη των πολυεθνικών στις αγορές των ΗΠΑ κ της ΕΕ.

Στο Ευρωκοινοβούλιο, στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, δύο διαφορετικές εκδηλώσεις, με κοινό, όμως, παρονομαστή, την υπογραφή αυτής ακριβώς της συμφωνίας. Στα δύο πάνελ της πρώτης εκδήλωσης, οι ομιλητές τόνισαν με παραδείγματα ο καθένας από τη χώρα που εκπροσωπούσε, ότι οι συμφωνίες αυτές είναι συνυφασμένες με τη φτωχοποίηση των κρατών και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η δεύτερη εκδήλωση με τίτλο «CETA: Η TTIP με καναδική μάσκα», ήταν αφιερωμένη στη CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ανάμεσα στον Καναδά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συζήτηση συνεχίστηκε πάνω στην εφαρμογή της CETA και τις επιπτώσεις της. Οι ομιλητές, αφού αναρωτήθηκαν για τη συμβατότητα της συμφωνίας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, υποστήριξαν ότι υπάρχει νομικό πρόβλημα και τόνισαν στις εισηγήσεις τους, με παραδείγματα και αυτοί από τις χώρες που εκπροσωπούσαν, ότι πρόκειται ουσιαστικά για ένα αρχιτεκτονικό οικοδόμημα υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων, το οποίο αποτελεί απειλή για όλους τους παραπάνω τομείς που αναφέρθηκαν στη συζήτηση. Όπως αναφέρθηκε, η δεύτερη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία στον κόσμο, αφορά ουσιαστικά σε ένα φιλελεύθερο μοντέλο υπέρ του ελεύθερου εμπορίου και της ελεύθερης αγοράς, που όμως αυξάνει τις ανισότητες και ενισχύει τις εξουσίες των μεγάλων πολυεθνικών σε βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ενδιαφέρον παρουσίασε η τοποθέτηση του Γερμανού καθηγητή του Πανεπιστημίου του Bielefeld, Andreas Fisahn, σχετικά με τα επενδυτικά δικαστήρια, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι στο πλαίσιο της CETA δημιουργείται ουσιαστικά ένα δικαστήριο CETA που είναι πολύ διαφορετικό από το γερμανικό συνταγματικό δικαστήριο ή τα υπόλοιπα εθνικά δικαστήρια, ένα παράλληλο νομοθετικό σύστημα υπέρ των επενδυτών, όπου «το κράτος σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει εκ των προτέρων να εξετάζει πολύ προσεκτικά κατά πόσο θα υιοθετήσει μία νέα νομοθεσία ή όχι, ακριβώς εξετάζοντας το “τι θα μου κοστίσει” ως αποζημίωση στους επενδυτές. Υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα να υπάρχει διαφορετική νομολογία, αφενός από τα δικαστήρια της CETA και αφετέρου από τα εθνικά δικαστήρια και υπάρχει διαφοροποίηση σε ότι αφορά στις αποζημιώσεις, δηλαδή από τη μια πλευρά, στην εθνική νομοθεσία δε χρειάζεται να υπάρχει αποζημίωση, ή αν υπάρχει να θεωρείται δίκαια, ενώ στο πλαίσιο της CETA, υπάρχει πάντα αποζημίωση στην τιμή αγοράς, που σημαίνει ότι ο καθένας από τους επενδυτές μπορεί να επιλέγει το δικαστήριο και τη νομοθεσία που θέλει, ανάλογα φυσικά με τα συμφέροντά του. Κάτι τέτοιο ακριβώς αντίκειται σε αυτήν την πολύ θεμελιώδη αρχή του Κράτους Δικαίου, το οποίο έχει δύο πτυχές, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη γενικότητα του δικαίου, δηλαδή το δίκαιο ισχύει για όλους με το ίδιο τρόπο, ενώ με τη CETA, δημιουργείται ένα ειδικό νομικό καθεστώς, το οποίο θα ισχύει μόνο για αλλοδαπούς επενδυτές. Έτσι, η εξισορρόπηση που κανονικά εξασφαλίζεται με τις εθνικές νομοθεσίες μεταξύ των κρατικών συμφερόντων και των συμφερόντων του επενδυτή, δεν διατηρείται, γιατί έχουμε αποζημίωση σε ότι αφορά τα διαφυγόντα κέρδη της επένδυσης τα οποία μπορεί να είναι αρκετά υψηλά».

Για το τι σημαίνουν αυτές οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και τι γίνεται στην Ελλάδα όσον αφορά σε αυτές, μίλησε στο TVXS η κα Δώρα Κοτσακά, διδάκτορας πολιτικής κοινωνιολογίας και ερευνήτρια του ιδρύματος Νίκος Πουλαντζάς, με σπουδές στις πολιτικές επιστήμες και την κοινωνική ανθρωπολογία, η οποία ασχολείται εντατικά με το θέμα αυτό, ιδιαίτερα τα τελευταία τρία χρόνια.

«Στην Ελλάδα δεν ενδιαφερόταν κανείς για τις εμπορικές συμφωνίες πριν από τρία χρόνια», θα πει, «άνοιξε σιγά σιγά το θέμα μέσω εξωτερικού, αρχικά μέσω διαρροών του Wikileaks για τις διαπραγματεύσεις και αργότερα μέσω σεμιναρίων για το θέμα που πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία του ιδρύματος Rosa Luxemburg των Βρυξελλών σε διάφορες χώρες. Πήγα στην Ιταλία σε ένα σεμινάριο και ήταν έτοιμοι, τότε, πριν τρία χρόνια (!), να γνωμοδοτήσουν επιμελητήριο μικρομεσαίων επιχειρήσεων, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και εδώ δεν έχει κάνει κανένας ακόμα τίποτα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν ασχοληθεί, οι οποίες θα εξαφανιστούν εν ριπή οφθαλμού».

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

Απευθύνουμε ερωτήματα προς τους Ευρωβουλευτές για τη CETA | DO THE CETA CHECK!


Περιεκτική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ-Καναδά - CETA
Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA

Ένα σύντομο ιστορικό πριν την αποστολή των ερωτημάτων προς τους Ευρωβουλευτές (εκτός της Χ.Α.)
Οι διαπραγματεύσεις για τη CETA έχουν ολοκληρωθεί και έχει συμφωνηθεί το κείμενο συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Καναδά από το 2014. Η συμφωνία μεταφράζεται σε όλες τις γλώσσες της Ε.Ε. και έχει δρομολογηθεί η άμεση  εφαρμογή της, από τη "θεωρία" να περάσουμε στην πράξη.

[Το θέμα της CETA όπως παρουσιάζεται από την ΕΕ | ΕΔΩ]

Στις 13 Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκε  το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για Θέματα Εμπορίου, μεταξύ αυτών και των CETA TTIP,  στο οποίο συμμετείχε ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομίας κ. Γεώργιος Σταθάκης. 
[Ανακοίνωση του Υπουργείου μετά το Συμβούλιο για τη θέση της Ελλάδος ΕΔΩ -  Οι γενικότερες θέσεις του Υπουργείου Οικονομίας για τις συμφωνίες CETA TTIP ΕΔΩ]

Στις 28 και 29 Ιουνίου 2016 θα συζητηθεί το θέμα της CETA από τους Πρωθυπουργούς των κρατών - μελών (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο). Με αφορμή τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχει προγραμματιστεί την Τετάρτη 22 Ιουνίου, 12:00, Μικροφωνική Δημόσια Παρέμβαση στη συμβολή των Οδών Ερμού & Νίκης – Σύνταγμα με σύνθημα: "ΠΡΟΣ Κυβέρνηση & Πολιτικά κόμματα: STOP CETA TTIP" [ΕΔΩ].
Στο ίδιο πλαίσιο είναι και "2η Επιστολή Κώστα Φωτεινάκη (προέδρου των ΦτΦ) προς τον Πρωθυπουργό για τις εμπορικές ληστρικές συμφωνίες TTIP CETA" [ΕΔΩ].
-----------------
ΣΗΜΕΡΑ, Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 προστέθηκε ένα ακόμα "εργαλείο" πίεσης προς τους Βουλευτές. Είναι το ερωτηματολόγιο που δημιούργησε σε ειδική πλατφόρμα η "Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών/ The European citizens' initiative σε συνεργασία με τον οργανισμό STOP TTIP ORG που από κοινού είχαν διοργανώσει την εκστρατεία για τη συλλογή 3,3 εκατ. υπογραφών. 

Το ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε όλους τους Ευρωβουλευτές της Ε.Ε., εκτός εκείνων της ακροδεξιάς και των νεοναζιστικών μορφωμάτων) περιλαμβάνει πέντε θεματικές με δέκα έξι συνολικά ερωτήσεις. Τα θέματα είναι: Δημοκρατία  & διαφάνεια (4), Προνόμια του επενδυτή  (4), Προστασία των ανθρώπων και του πλανήτη (3), Βιώσιμη Γεωργία - ασφάλεια και   ποιότητα τροφίμων των προϊόντων (3), Δημόσιες υπηρεσίες (2).


ΤΑ "ΒΗΜΑΤΑ" για την αποστολή των ερωτημάτων στους δέκα οκτώ Ευρωβουλευτές (εκτός Χ.Α.):
  1. ΚΛΙΚΑΡΕΤΕ ΕΔΩ για να επισκεφτείτε την πλατφόρμα με τις ερωτήσεις προς τους Ευρωβουλευτές.
  2. Επιλέγετε τη χώρα, αν δεν σας την  βγάλει απ΄ ευθείας στην οθόνη σας την Ελλάδα με πρώτο Ευρωβουλευτή τον κ. Μανώλη Κεφαλογιάννη.
  3. Επιλέγετε αριστερά ένα από τα πέντε θέματα "CETA issues" και τις ερωτήσεις που επιθυμείτε να κάνετε. Πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε όλα τα πεδία σχετικά με την ταυτότητά σας (Ονοματεπώνυμο, Mail κ.λπ). Στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε το επόμενο θέμα με τις αντίστοιχες ερωτήσεις. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα θέματα, μία ή περισσότερες ερωτήσεις.
  4. Για να μεταφερθείτε στον επόμενο Ευρωβουλευτή "πατάτε" το δεξιό μπλε βελάκι και ακολουθείτε τα ίδια βήματα.
Το ερωτηματολόγιο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για άλλους Ευρωβουλευτές εκτός Ελλάδας. 

Τετάρτη 22 Ιουνίου, 12:00 | Μικροφωνική Δημόσια Παρέμβαση |ΠΡΟΣ Κυβέρνηση & Πολιτικά κόμματα: STOP CETA TTIP | Ερμού & Νίκης – Σύνταγμα


Η Δημόσια Παρέμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων που αποφασίστηκαν στη Συνάντηση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ελληνικής Πρωτοβουλίας STOP TTIP CETA TiSA (28/5/2016) ΕΔΩ

Το συγκεκριμένο απόσπασμα:

«Με δεδομένο ότι μέσα στον Ιούνιο του 2016 αναμένεται η ψήφιση της «Ολοκληρωμένης Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας/ CETA», μεταξύ  Ε.Ε. και Καναδά, από τους Πρωθυπουργούς των κρατών - μελών (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο), θεωρούμε απαραίτητη τη διοργάνωση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας με την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή κοινωνικών ομάδων, φορέων και κινημάτων».

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

Προς την Ελληνική Αντιπροσωπία της Επιτροπής των Περιφερειών | 7η Ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής των Δήμων και των Περιφερειών – Μπρατισλάβα, 8 και 9 Ιουλίου 2016 | Να τοποθετηθεί η ΕτΠ εκ νέου για τις εμπορικές συμφωνίες TTIP και CETA | Η απάντηση της Ελληνικής Αντιπροσωπίας

Ελληνική Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TiSA
δίκτυο οργανώσεων, συλλογικοτήτων και ενεργών πολιτών

13/6/2016

Προς την Ελληνική Αντιπροσωπία της Επιτροπής των Περιφερειών

ΘΕΜΑ:
7η Ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής των Δήμων και των Περιφερειών – Μπρατισλάβα, 8 και  9 Ιουλίου 2016 | Να τοποθετηθεί η ΕτΠ εκ νέου για τις εμπορικές συμφωνίες TTIP και CETA

Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και Κύριοι,

Με αφορμή την 7η Ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής των Δήμων και των Περιφερειών που θα πραγματοποιηθεί στην Μπρατισλάβα,8 και  9 Ιουλίου 2016 σας προτείνουμε να θέσετε ως θέμα για συζήτηση στη σύνοδο το αίτημα να τοποθετηθεί το σώμα για το θέμα των Εμπορικών Συμφωνιών μεταξύ ΗΠΑ – ΕΕ (TTIP) και μεταξύ Καναδά – Ε.Ε. (CETA).

Σας υπενθυμίζουμε μερικές από τις μεγάλες Ευρωπαϊκές Αντιστάσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης:

1.       Συγκέντρωση 3,3 εκατομμυρίων υπογραφών ενάντια στη συμφωνία TTIP.
2.       Τις μεγάλες διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη με σύνθημα STOP TTIP CETA TiSA το 2014 και το 2015 με κορυφαία τη διαδήλωση του Βερολίνου  (10.10.2015) που συγκέντρωσε 250.000 πολίτες.
3.       Τις πρόσφατες διαδηλώσεις α) στο Ανόβερο, 23  Απριλίου 2016, στην οποία συμμετείχαν 90.000 πολίτες και β) στη Ρώμη, 7 Μαΐου 2016 με 40.000 διαδηλωτές.
4.       Τη συνάντηση  των Δημάρχων που προσκάλεσε η Δήμαρχος της Βαρκελώνης στις 21,22 Απριλίου 2016 για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Πόλεων ελεύθερων από τις συμφωνίες TTIP CETA. Σας ενημερώνουμε ότι περισσότεροι από 1.800 Ευρωπαϊκοί Δήμοι και Περιφέρειες έχουν πάρει σχετικές αποφάσεις για TTIP CETA FREE ZONES, μεταξύ αυτών 15 Ελληνικοί Δήμοι καθώς και η περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Απόφαση κατά της TTIP CETA έχει πάρει και ΠΕΔ Αττικής. Επιπρόσθετα έχουν κατατεθεί δεκάδες αιτήσεις από πολίτες και φορείς προς τα Δημοτικά και Περιφερειακά συμβούλια για να κηρύξουν τις περιοχές τους TTIP CETA FREE ZONES.
5.       Στη χώρα μας έχει δημιουργηθεί από το 2014, ως «ομπρέλα» πενήντα (50) κοινωνικών φορέων, το Δίκτυο με την επωνυμία «Ελληνική Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TiSA» το οποίο αναπτύσσει ενημερωτικές και πολιτικές δράσεις και συνεργάζεται με τα αντίστοιχα κοινωνικά κινήματα της Ευρώπης. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε η «Συνάντηση Στρατηγικού Σχεδιασμού» της Ελληνικής Πρωτοβουλίας STOP TTIP, 28 Μαΐου 2016, στην οποία συμμετείχαν εβδομήντα εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Μεταξύ των αποφάσεων και του σχεδιασμού ήταν και η επιστολή που σας στέλνουμε σήμερα, για να τοποθετηθεί τόσο η Ελληνική Αντιπροσωπία όσο και το σώμα της 7ης Ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής των Δήμων και των Περιφερειών που θα πραγματοποιηθεί στην Μπρατισλάβα.

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΕΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΠ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ


Ο ΑΓΩΝΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΕΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΠ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

 Η Φέτα είναι ένα ιστορικό προϊόν που αναφέρεται στην Ομηρική ιστορία και η διαχρονική της παραγωγή και κατανάλωση στην Ελλάδα από την αρχαιότητα έως σήμερα στηρίζεται σε πλήθος βιβλιογραφικών αναφορών Ελλήνων και ξένων επιστημόνων. Έχει τα μοναδικά οργανοληπτικά ποιοτικά χαρακτηριστικά  που συνδέονται με την χλωρίδα, τις φυλές των ζώων, την βιοποικιλότητα, το κλίμα, την εκτατική και ημιεκτατική εκτροφή των ζώων και τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής της. Η Ελλάδα έδειχνε συνεχές ενδιαφέρον για τη Φέτα. Την περιλαμβάνει στη νομοθεσία της από το 1926 και έχει υπογράψει σχετικές διμερείς συμβάσεις με άλλες χώρες. Όμως δεν υπήρχε  διεθνές νομικό πλαίσιο για την κατοχύρωσή της. Μόλις δημοσιεύτηκε ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2081/92 για την θεσμοθέτηση των ΠΟΠ προϊόντων υπέβαλε αίτηση και σχετικό φάκελλο για την εγγραφή της στα σχετικά μητρώα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η φέτα κατοχυρώθηκε αρχικά με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1107/96. 

 Το 1999 η Ευρωπαική Επιτροπή ακύρωσε τον κανονισμό κατ εντολή του Ευρωπαικού δικαστηρίου μετά από προσφυγή των Δανών παραγωγών λευκού αγελαδινού τυριού με λευκαντικά πρόσθετα, με το όνομα φέτα και προχώρησε σε έρευνα γνώμης των ευρωπαίων καταναλωτών μέσω δομημένου ερωτηματολογίου. Την ίδια χρονιά της ακύρωσης του κανονισμού κατοχύρωσης της Φέτας ως ΠΟΠ προιόντος το 1999 συγκροτήθηκε το Θεσσαλικό δίκτυο Φορέων για την υπεράσπιση της φέτας. 

 Το 2001 μετά από Πανελλήνια συνάντηση φορέων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο συγκροτήθηκε Πανελλαδική συντονιστική επιτροπή. Η συντονιστική Επιτροπή διοργάνωσε δεκάδες ενημερωτικές συγκεντρώσεις ενημέρωσης φορέων και πολιτών αναπτύσσοντας ένα κίνημα υπέρ της φέτας σε όλη την χώρα με παράλληλη ενημέρωση των ευρωπαικών κοινωνικών κινημάτων και δημοκρατικών θεσμών. Τον Μάρτιο του 2002 αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής μεταβήκαμε στις Βρυξέλλες όπου σε παραστάσεις στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο Ευρωπαικό κοινοβούλιο και στην Ευρωπαική Επιτροπή παρουσιάσαμε τις θέσεις του κινήματος και καταθέσαμε κείμενο τεκμηρίωσης με τις υπογραφές 120 Ελληνικών φορέων παραγωγικών, συνεταιριστικών, κοινωνικών και φορέων της αυτοδιοίκησης. Μετά και από την παρέμβαση της Πανελλαδικής συντονιστικής επιτροπής ακολούθησε η έκδοση του ισχύοντος κανονισμού 1829/2002 της Ευρ. Επιτροπής με τον οποίο κατοχυρώνονταν οριστικά η φέτα ως Ελληνικό ΠΟΠ Προιόν στην Ευρωπαική Ενωση. Aκολούθησε νέα προσφυγή των Δανών και Γερμανών κατά του κανονισμού κατοχύρωσης η οποία απορρίφτηκε στις 25/10/2005 με απόφαση του Ευρωπαικού δικαστηρίου.  

 Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, του IRI Worldwide και του περιοδικού ‘Τρόφιμα και Ποτά ‘ 2014  για την παρασκευή Φέτας στην χώρα μας απασχολούνται 100.000 κτηνοτρόφοι με 12.000.000 αιγοπρόβατα και 300.000 εργαζόμενοι συνολικά στην πρωτογενή παραγωγή, μεταποίηση και υπηρεσίες και παράγουν 120.000 τόνους ετησίως σε 400 τυροκομεία. Οι ετήσιες εξαγωγές της χώρας μας συνεχώς αυξανόμενες ανέρχονται σε 45.000 τόνους και 260 εκ. ευρώ τζίρο ετησίως με διανομή σε 35 χώρες και στις 5 ηπείρους. H Ελλάδα παράγει και διακινεί το 28% της παγκόσμιας παραγωγής τυριών με ονομασία Φέτα. Γεγονός που δείχνει ότι ένα 72% της παγκόσμιας κατανάλωσης αφορά μαζική παραγωγή και εμπορία προιόντων απομίμησης φέτας κυρίως αγελαδινών λευκών τυριών από ΗΠΑ, Καναδά, Ν. Αφρική, Κίνα, κλπ

 Αυτή ακριβώς η διαφορά της πλεονάζουσας διεθνούς ζήτησης των 500.000 τόννων περίπου φέτας και πάνω από ένα δίς ευρώ τζίρου είναι το πεδίο εμπορικής διαμάχης έως σήμερα και θα είναι τα επόμενα χρόνια ανάμεσα στην Ελληνική ΠΟΠ Φέτα και στις απομιμήσεις των ανταγωνιστών της.

 Τι μπορούμε να κάνουμε για να υπάρξει μια αισιόδοξη προοπτική στους όρους παραγωγής και εμπορίας:
1)      Να εκπονήσουμε ένα Εθνικό σχέδιο για την βιώσιμη Ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και να ενισχύσουμε την κτηνοτροφική παραγωγή ποιοτικού αιγοπροβείου γάλακτος μέσω των συνδεδεμένων ενισχύσεων μέ την αναθεώρηση  της ΚΑΠ που ολοκληρώνεται τον Ιούλιο του 2016, με αύξηση της ενίσχυσης για την περιφέρεια των βοσκοτόπων,  με ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων των βοσκοτόπων και αύξηση των ενισχύσεων στα κτηνοτροφικά φυτά και ψυχανθή για παραγωγή ζωοτροφών. Να ενεργοποιηθούν μέτρα ενίσχυσης της μεταποίησης και του εξαγωγικού προσανατολισμού των τυροκομικών επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού Νόμου.

2)      Να συγκροτηθεί άμεσα Εθνικός φορέας διαχείρισης της ΠΟΠ Φέτας και των ΠΟΠ τυροκομικών προιόντων μας με την συνεργασία παραγωγικών, καταναλωτικών και φορέων της αυτοδιοίκησης και του Υπουργείου όπως έχουν κάνει οι Ιταλοί με την Παρμεζάνα και οι Γάλλοι με το ροκφόρ, ώστε να αναλάβουν δράσεις ποιοτικών ελέγχων και προβολής και υποστήριξης της φέτας στην Ελληνική και στις διεθνείς αγορές και αντιμετώπιση των Βουλγάρικών και άλλων παράνομων διακινητών φέτας στην Ευρωπαική Ενωση που γίνεται  με την απαράδεκτη ανοχή της Ευρωπαικής Επιτροπής. Επίσης να αναλάβουν δράσεις πιστοποίησης του Ελληνικού γιαουρτιού ως παραδοσιακού προιόντος ιδιοτυπίας ΕΠΙΠ του κανονισμού 1151/2012 καθόσον μπορεί να απευθύνεται σε μια διεθνή αγορά δεκάδων δίς ευρώ, για να ανταγωνιστεί τις απομιμήσεις γιαουρτιού ‘Ελληνικού τύπου’ που προωθούν οι Τσέχικες, Τούρκικες, Αμερικάνικες και άλλες εταιρείες ανά τον κόσμο.

3)      Τα Υπουργεία Γεωργίας  Τροφίμων  και Ανάπτυξης που από την έναρξη των διαπραγματεύσεων το 2012 έως σήμερα κακώς συμβιβάστηκαν στην συμφωνία των 6 χωρών της νότιας Αφρικής με την ΕΕ για 5ετή μεταβατική περίοδο παράλληλης εμπορίας της ΠΟΠ Φέτας και των απομιμήσεων ‘Φέτας’ κυρίως αγελαδινού Γάλακτος της Νότιας Αφρικής, να ξεκινήσουν την διαδικασία αναθεώρησής της για ισότιμη κατοχύρωση και προστασία της ΠΟΠ Φέτας με τα άλλα 220 ΠΟΠ προιόντα της Ευρωπαικής Ενωσης.

4)      Η Κυβέρνηση στις επιχειρούμενες συμφωνίες ΕΕ-Καναδά (CETA) και ΕΕ-ΗΠΑ (ΤΤΙΡ) να διαμορφώσει συμμαχίες και αν χρειαστεί να ασκήσει βέτο υπέρ της πλήρους διεθνούς κατοχύρωσης της φέτας και των 100 ΠΟΠ, ΠΓΕ αγροτικών προιόντων και τροφίμων και των 40 ΠΟΠ κρασιών της χώρας  απαιτώντας την μη εξομείωσή τους με τα εταιρικά αμερικάνικα προιόντα, αλλά την πλήρη προστασία των ΠΟΠ και ΠΓΕ προιόντων και των βιολογικών προιόντων της χώρας και την αποτροπή καλλιέργειας και εμπορίας μεταλλαγμένων.

5)       Το Δίκτυο φορέων και πολιτών ενάντια στην ΤΤΙΡ, CETA, Τοπικό, Ελληνικό και Ευρωπαϊκό  απαιτεί από τις Κυβερνήσεις της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνουν χρήση του άρθρου 4 της συνθήκης της Λισαβόνας σύμφωνα με το οποίο οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, όταν έχουν επιπτώσεις στην κοινωνική πολιτική, στην γεωργία, στο περιβάλλον, στον πολιτισμό και στα δικαιώματα των καταναλωτών  είναι μεικτής αρμοδιότητας συμφωνίες και απαιτούν την σύμφωνη γνώμη των Εθνικών Κοινοβουλίων.

Γιώργος Α. Εμμανουήλ / Μέλος της  Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής για την κατοχύρωση της ΠΟΠ Φέτας (1999-2002) και μέλος σήμερα του Δικτύου φορέων και πολιτών κατά της ΤΤΙΡ, CETA, TISA