Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

ΨΗΦΙΣΜΑ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ [ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ] | ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ - ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ Η ΓΗ ΜΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ


[Λυπούμαστε, αυτό το μυστικό ISDS δικαστήριο θεωρεί ότι οι εθνικοί σας νόμοι περιφρονούν το κέρδος]

ü  ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ
ü  ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ Η ΓΗ ΜΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

[Σε αρκετά μέλη – κράτη της ΕΕ οργανώνεται μια εκστρατεία για την υπογραφή του παρακάτω ψηφίσματος. Το ψήφισμα καλούνται να το υπογράψουν Περιβαλλοντικοί και Κοινωνικοί φορείς, Αγροτικοί και Κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί, Σωματεία εργαζομένων, Επαγγελματικοί και Βιοτεχνικοί φορείς, Επιμελητήρια, Πολιτικά και Ερευνητικά Ινστιτούτα, Ενώσεις καταναλωτών, Δίκτυα – Επιτροπές και Πρωτοβουλίες πολιτών, Δήμοι και Περιφέρειες κ.α. ]

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Τα τελευταία χρόνια επεκτείνονται τα εταιρικά δικαστήρια ISDS/ Investor- State dispute Settlement μέσω των οποίων δίνεται η δυνατότητα στις Πολυεθνικές να μπορούν να μηνύουν κράτη για μέτρα που προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους φυσικούς τους πόρους.

Τα ΙSDS επεκτάθηκαν σε περισσότερες από 3000 διεθνείς συμφωνίες. Πολυεθνικές εταιρείες προσέφυγαν απαιτώντας περισσότερα από 570 δις δολάρια από κράτη για μέτρα που έλαβαν να προστατεύσουν το δημόσιο συμφέρον, διεκδικώντας τα εταιρικά τους κέρδη.
Τα εταιρικά δικαστήρια των Πολυεθνικών είναι απειλή για την δημοκρατία. βάζοντας τα κέρδη πάνω από τις δημοκρατικές αποφάσεις και το δίκαιο των κρατών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύεται τώρα στην CETA (EE-Καναδά), TTIP (EE-HΠΑ) και σε πάνω από 50 διεθνείς εμπορικές συμφωνίες και διαβουλεύεται την εγκαθίδρυση αυτών των εταιρικών δικαστηρίων Investor-State dispute Settlement / Investment Court System/ Multilateral Investment Court.
Εμείς είμαστε αντίθετοι με την χορήγηση προνομίων στις πολυεθνικές εταιρείες και στους επενδυτές να στρέφονται κατά των κρατών μέσω αυτών των εταιρικών δικαστηρίων.
H αρμοδιότητα επίλυσης των διαφορών ανάμεσα στα κράτη να συνεχίζει να γίνεται στα πλαίσια του ΟΗΕ και του ΠΟΕ με όρους ισοτιμίας και δίκαιου εμπορίου, ενώ ανάμεσα στους επενδυτές και στα κράτη αρμοδιότητα πρέπει να έχουν τα δικαστήρια των Εθνικών κρατών όπου γίνονται οι επενδύσεις.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:
 • Να ασκούν ανεμπόδιστα το δικαίωμά τους στην εφαρμογή των κοινωνικών τους πολιτικών, στην υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων σύμφωνα με τις αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας και των  περιβαλλοντικών τους πολιτικών σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ.
 • Να αποτρέψουν την καλλιέργεια και εμπορία των μεταλλαγμένων και να υπερασπιστούν την αρχή της πρόληψης στην δημόσια υγεία και το περιβάλλον, τα ΠΟΠ-ΠΓΕ και βιολογικά προϊόντα, καθώς και τα δημόσια αγαθά και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας από τις προσπάθειες ιδιωτικοποίησής τους.
 • Να βάλουν τέλος σε αδιαφανή εταιρικά δικαστήρια ΙSDS /ICS /MIC όπου έχουν πρόσβαση μόνον οι ελίτ και οι εκατομμυριούχοι.
Απρίλιος 2018


OI ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

Γιώργος Εμμανουήλ: ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ


του Γιώργου Εμμανουήλ*

Η αδυναμία σύναψης διεθνών πολυμερών εμπορικών συμφωνιών με δίκαιους κανόνες στα πλαίσια του ΟΗΕ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου-ΠΟΕ, λόγω των νεοφιλελεύθερων πολιτικών των ΗΠΑ, απορύθμιση των αγορών και των διεθνών θεσμών, οδηγεί σε κήρυξη εμπορικών πολέμων μέσω της μονομερούς αύξησης δασμών. Η επιλογή από ΗΠΑ και ΕΕ για διμερείς εμπορικές συμφωνίες προς όφελος των πολυεθνικών εταιρειών μέσω των TTIP, CETA, TISA και οι συγκρούσεις για των έλεγχο κυρίως των χώρων παραγωγής και διαδρόμων εμπορίας υδρογονανθράκων, διαμορφώνουν σταδιακά έναν χαοτικό κόσμο συγκρούσεων που κινδυνεύει, με την εκμετάλλευση των εθνικισμών, να μετατραπούν οι εμπορικοί πόλεμοι σε πραγματικούς πολέμους προς επιβολή μέσω της στρατιωτικής ισχύος.

Αναδεικνύεται η ανάγκη για έναν άλλο κόσμο ισότιμου και δίκαιου διεθνούς εμπορίου. Οι λαοί και τα κινήματά τους μπορούν και πρέπει να παρέμβουν και να διεκδικήσουν μέσω του ΟΗΕ και του ΠΟΕ οι διεθνείς διμερείς και πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες να είναι δίκαιες περιέχοντας ρητά στα άρθρα τους:

Σε ότι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις διακρατικές σχέσεις, να δεσμεύονται από τις αρχές του ΟΗΕ του Global Impact του 2010, δηλαδή να περιλαμβάνουν: 

 • Α) Την παγκόσμια διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ψήφισε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1948, 
 • Β) Την παγκόσμια διακήρυξη των πολιτικών δημοκρατικών δικαιωμάτων των πολιτών του ΟΗΕ του 1966 
 • Γ) Τη διεθνή σύμβαση του ΟΗΕ μέτρων ενάντια στην διαφθορά του 2003 και στην φοροαποφυγή των φορολογικών παραδείσων 
 • Δ) Τη διεθνή σύμβαση των 117 χωρών του ΟΗΕ για το δίκαιο της Θάλασσας του 1982 
 • Ε) Τη διακήρυξη των 178 χωρών του ΟΗΕ του Ρίου της Βραζιλίας για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη του 1992 και τις δεσμεύσεις για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής της συμφωνίας του Παρισιού του 2015 και την κατοχύρωση της Ευρωπαϊκής αρχής της προφύλαξης ως προς το περιβάλλον και την δημόσια υγεία, την αποτροπή των μεταλλαγμένων και την υπεράσπιση των ΠΟΠ-ΠΓΕ και βιολογικών προϊόντων. 
 • ΣΤ) Τις αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας του ΟΗΕ (εργαζομένων, εργοδοτών και Κυβερνήσεων) του 1998, την ελευθερία συνδικαλιστικής δράσης των εργαζομένων, του δικαιώματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, την κατάργηση των διακρίσεων λόγω φύλου, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων η φυλής. 

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

4 Δράσεις από το Δίκτυο φορέων και πολιτών Θεσσαλίας κατά των συμφωνιών ΤΤΙP – CETA


Μέσα από τέσσερις δράσεις το Δίκτυο φορέων και πολιτών κατά των συμφωνιών ΤΤΙP – CETA στη Θεσσαλία συνεχίζει τον αγώνα του κατά των συγκεκριμένων συμφωνιών.

Η πρώτη δράση αφορά την καμπάνια συλλογής υπογραφών από πολίτες για την υπεράσπιση της φέτας και των προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ, ζητώντας τροποποίηση της CETA N. Αφρικής και κατοχύρωση τους στις 50 υπό διαπραγμάτευση διεθνείς συμφωνίες της Ε.Ε. [θα παρουσιαστεί και θα αναρτηθεί τις επόμενες ημέρες]

Η δεύτερη αφορά την καμπάνια συλλογής υπογραφών στο ψήφισμα αποτροπής των Ιδιωτικών εταιρικών δικαστηρίων ISDS, ενώ παράλληλα απευθύνεται κάλεσμα σε αυτοδιοικητικούς, βουλευτές και ευρωβουλευτές να πάρουν δημόσια θέση έναντι των ζημιογόνων νεοφιλελεύθερων ρυθμίσεων των διεθνών εμπορικών συμφωνιών.

Επίσης η καμπάνια δήμων και περιφερειών σε επίπεδο Ε.Ε. για ελεύθερες κοινότητες δίκαιου εμπορίου θα ξεκινήσει στα τέλη του 2018. Στη συνάντηση τέλος έγινε ενημέρωση για την πορεία των διεθνών εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ και για την κατάθεση του υπομνήματος των εννέα βημάτων εκδημοκρατισμού της εμπορικής πολιτικής της Ε.Ε. στην αρμόδια επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

4 ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ/ CIEL ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ CETA - Η περίπτωση της Eldorado Gold στη Χαλκιδική


Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece ως μέλος της «Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για το περιεχόμενο και τις διαδικασίες σύναψης των διατλαντικών εμπορικών συμφωνιών» διαβίβασαν συνημμένως 4+1 έγγραφα για ενημέρωση:
 • Τον Πρόεδρο της Βουλής και τις αρμόδιες Επιτροπές του Κοινοβουλίου, 
 • Τα Υπουργεία Οικονομικών, Εξωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης.

[Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ]

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018

H αρχή του τέλους των ISDS στην Ευρώπη | Απόφαση ορόσημο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου[Η αυθεντική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου: Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE No 26/18 The arbitration clause in the Agreement between the Netherlands and Slovakia on the protection of investments is not compatible with EU law [ΕΔΩ]
----------------------
H αρχή του τέλους των ISDS στην Ευρώπη

Ενημέρωση από Client Earth / Μετάφραση- ΠΗΓΗ: antigoldgr.org/ ΠΗΓΗ: Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων

Μια απόφαση - ορόσημο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που εκδόθηκε χθες θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την αρχή του τέλους για περίπου 200 επενδυτικές συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Η απόφαση αφορά μια διαφορά μεταξύ της ολλανδικής εταιρείας Achmea και της Σλοβακίας σχετικά με τη συμβατότητα μιας απόφασης επενδυτικού δικαστηρίου με τις συνθήκες της ΕΕ. Η εν λόγω απόφαση του δικαστηρίου λήφθηκε βάσει επενδυτικής συμφωνίας μεταξύ της Ολλανδίας και της Σλοβακίας και περιλαμβάνει επίλυση διαφοράς μεταξύ επενδυτή-κράτους (Investor State Dispute Settlemt, ISDS).

Ο δικηγόρος του ClientEarth Laurens Ankersmit δήλωσε:

«Η σημερινή απόφαση σηματοδοτεί την αρχή του τέλους των ISDS στην Ευρώπη. Ο μηχανισμός ISDS δεν είναι μόνο ένα ανεπιθύμητο εργαλείο που επιτρέπει στις πολυεθνικές εταιρείες να ασκήσουν πίεση στη λήψη αποφάσεων δημοσίου συμφέροντος, είναι επίσης ασυμβίβαστη με το δίκαιο της ΕΕ.»

«Καλούμε όλες τις χώρες της ΕΕ να ξεκινήσουν αμέσως τη διαδικασία τερματισμού των επενδυτικών τους συμφωνιών που περιέχουν ISDS.

«Θα μελετήσουμε τις επιλογές μας για να φέρουμε την υπόθεση των ISDS στη δικαιοσύνη αν τα κράτη μέλη δεν καταγγείλουν οικειοθελώς τις συμφωνίες τους.

«Η απόφαση είναι επίσης ένα ελπιδοφόρο σημάδι στην περίπτωση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά CETA. Το Βέλγιο είχε δίκιο να ζητήσει τον έλεγχο νομιμότητας της CETA από το ΔΕΚ και η απόφαση για την Achmea αποτελεί ακόμη ένα σημάδι ότι το αίτημα του Βελγίου θα οδηγήσει στο τέλος της CETA όπως τη γνωρίζουμε».

Τα ISDS χρησιμοποιούνται από ξένους επενδυτές για να παρακάμψουν τα εθνικά δικαστήρια και να μηνύσουν τις κυβερνήσεις για οποιοδήποτε μέτρο που έρχεται σε αντίθεση με τα επενδυτικά τους δικαιώματα – τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν νόμους και αποφάσεις που προστατεύουν την υγεία και το περιβάλλον.

Αυτά τα δικαστήρια, τα οποία είναι εκτός του δικαστικού μας συστήματος, επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να ασκούν τεράστια πίεση στη λήψη αποφάσεων δημοσίου συμφέροντος. Αντί να γίνεται χρήση των ISDS, οι διαφορές πρέπει να διευθετούνται από δημόσια δικαστήρια, τα οποία κατανοούν καλύτερα τις τοπικές συνθήκες και τους νόμους.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από διαμάχη σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της Σλοβακίας, μεταξύ του Ολλανδού επενδυτή Achmea και της κυβέρνησης της Σλοβακίας

Η Achmea εισήλθε στη σλοβακική ασφαλιστική αγορά το 1997 και επεκτάθηκε στην αγορά ασφάλισης ασθενείας το 2006.

Μετά από μια σειρά μεταρρυθμίσεων το 2006 στην αγορά της ασφάλειας υγείας της Σλοβακίας, η Achmea αποφάσισε να ασκήσει αγωγή ενώπιον δικαστηρίου ISDS με βάση τη διμερή εμπορική συμφωνία μεταξύ Ολλανδίας και Σλοβακίας (BIT).

Η κυβέρνηση έχασε την υπόθεση ενώπιον του επενδυτικού δικαστηρίου και το δικαστήριο επέβαλε στη Σλοβακία να αποζημιώσει την εταιρεία με περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία η Σλοβακία αρνήθηκε να πληρώσει.

Όταν η Achmea αποφάσισε να υποχρεώσει την καταβολή της αποζημίωσης μέσω των γερμανικών δικαστηρίων, το γερμανικό ομοσπονδιακό δικαστήριο ζήτησε από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να διευκρινίσει εάν ο μηχανισμός ISDS της επενδυτικής συμφωνίας Σλοβακίας-Ολλανδίας είναι συμβατός με τις συνθήκες της ΕΕ.

Υπάρχουν περίπου 200 από αυτές τις Διμερείς Επενδυτικές Συμφωνίες εντός της ΕΕ, κυρίως μεταξύ των παλαιότερων κρατών μελών και των πιο πρόσφατων μελών από την Ανατολική Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει από καιρό αντιταχθεί στις εν λόγω επενδυτικές συμφωνίες, θεωρώντας τες περιττές και αντίθετες προς τη νομοθεσία της ΕΕ.

Το 2015, η Επιτροπή κίνησε νομικές διαδικασίες εναντίον πέντε κρατών-μελών επειδή δεν τερμάτισαν τις ενδοκοινοτικές διμερείς συμφωνίες. Η διαδικασία αυτή ήταν σε αναστολή εν αναμονή της υπόθεσης Achmea.

Καθώς το ΔΕΚ κρίνει ότι η επενδυτική συμφωνία είναι ασυμβίβαστη με τη νομοθεσία της ΕΕ, περίπου 200 άλλες επενδυτικές συμφωνίες που περιέχουν ISDS ενδέχεται να πρέπει να τερματιστούν. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη Συνθήκη για τον Ενεργειακό Χάρτη, η οποία χρησιμοποιήθηκε από τη σουηδική εταιρεία ενέργειας Vattenfall για να ασκήσει δύο αγωγές κατά της Γερμανίας.

Το Vattenfall 1 αφορούσε περιβαλλοντικούς περιορισμούς που επιβλήθηκαν σε άδεια χρήσης νερού για εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα στο Αμβούργο, με αποτέλεσμα το κόστος να υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Το Vattenfall 2 αφορούσε την απόφαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας στη Γερμανία.