Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016

Η Διακήρυξη της Βαρκελώνης για τις Ελεύθερες από TTIP CETA TiSA Ζώνες | Barcelona Declaration - FREE ZONES


Διακήρυξη της Βαρκελώνης

Εμείς οι Δήμαρχοι και οι εκλεγμένοι/ες εκπρόσωποι δημοτικών συμβουλίων, που  συμμετέχουμε στην πρώτη πανευρωπαϊκή συνάντηση με θέμα «τοπική αυτοδιοίκηση και η νέα γενιά συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου», δηλώνουμε ότι :
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχοντας την εξουσιοδότηση των κρατών μελών, ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για την Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP), καθώς και για την Γενική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά (CETA), και την Συμφωνία Εμπορίου και Υπηρεσιών (TISA). Η διαπραγμάτευση των εν λόγω συμφωνιών γίνεται υπό καθεστώς έλλειψης διαφάνειας, και δεν συνάδει με τις Ευρωπαϊκές αξίες της συμμετοχικής δημοκρατίας.

Θέση μας είναι πως η διαφάνεια δεν θα πρέπει να θυσιάζεται προς όφελος του εμπορικού απορρήτου. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα πρέπει να έχουν ουσιαστικό ρόλο στη διαπραγμάτευση των εντολών.

Η Ευρώπη σήμερα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι και η έξοδος από την οικονομική κρίση απαιτεί πολιτική λύση.  Θεωρούμε πως οι θεμελιώδεις αρχές της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης, καθώς και του σεβασμού των δικαιωμάτων, θα πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα κάθε πολιτικής της Ευρώπης. Η νέα γενιά εμπορικών συμφωνιών είναι αμφίβολο αν λειτουργεί προς όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Επιπλέον η Ευρώπη θα πρέπει να υποστηρίξει την οικονομία της ενισχύοντας παράλληλα τα κοινωνικά, εργασιακά, και περιβαλλοντικά δικαιώματα και όχι αποκλειστικά μέσω της διεύρυνσης του ελεύθερου εμπορίου. 

Εκφράζουμε την βαθιά μας ανησυχία πως οι υπό διαπραγμάτευση συμφωνίες θέτουν σε κίνδυνο την δυνατότητα των τοπικών αρχών να λαμβάνουν αποφάσεις και να έχουν πρόσβαση στη δημόσια χρηματοδότηση (συμπεριλαμβανομένων και των δημοσίων προμηθειών), περιορίζοντας δραστικά το καθήκον μας να παρέχουμε βοήθεια στους πολίτες για βασικές ανάγκες όπως: στέγαση, υγεία, κοινωνικές υπηρεσίες, εκπαίδευση, τοπική οικονομική ανάπτυξη καθώς και για την ασφάλεια των τροφίμων και το περιβάλλον.

Επιπλέον είμαστε ανάστατοι/ες σχετικά με το γεγονός πως οι συμφωνίες θέτουν σε κίνδυνο τις δημοκρατικές αρχές καθώς περιορίζουν ουσιαστικά τη σφαίρα πολιτικής επιρροής και καταπνίγουν τις επιλογές του δημοσίουΗ εφαρμογή μέτρων όπως το καθεστώς επίλυσης διαφορών επενδυτή κράτους (ISDS) ή του ειδικού δικαστηρίου για την προστασία των επενδυτών (ICS), θα έχει σημαντικά αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική δημοκρατία. Επιπρόσθετα κίνδυνο αποτελεί και η ρυθμιστική συνεργασία που εισάγεται στην TTIP, με τις αλλαγές που επιφέρει  στους κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Αναγνωρίζουμε την συμβολή του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών στην ευημερία των πολιτών, αλλά θέτουμε υπό αμφισβήτηση την ιδέα πως ο ανταγωνισμός και η οικονομική μεγέθυνση θα πρέπει να είναι τα μοναδικά κριτήρια που καθορίζουν τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου όπως η TTIP, η CETAκαι άλλες (όπως η TISA).

Πιστεύουμε πως το διεθνές εμπόριο θα πρέπει να βασίζεται σε κριτήρια που δεν περιορίζονται απλά στο ελεύθερο εμπόριο. Θα πρέπει να υπερασπιστούμε το δίκαιο, βιώσιμο εμπόριο που στηρίζει τα εργατικά δικαιώματα.

Αναγνωρίζουμε πως είναι καθήκον μας, ως εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, να υπερασπιστούμε τις τοπικές κοινωνίες και τους δημοκρατικούς θεσμούς ως χώρους για διαβούλευση και λήψη αποφάσεων καθώς και την ενίσχυση των δημοσίων πολιτικών προς όφελος των πολιτών, προστατεύοντας το περιβάλλον, υποστηρίζοντας της μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την τοπική οικονομία.

Απαιτούμε την αναστολή των διαπραγματεύσεων των TTIP και CETA έως ότου οι ενστάσεις των τοπικών και περιφερειακών αρχών ληφθούν υπόψη κατά την επικύρωση αυτών των συμφωνιών.

Τιμούμε τα κοινωνικά κινήματα τα οποία κατέστησαν εφικτή αυτή την Ευρωπαϊκή διαβούλευση, τους προσδίδουμε την οφειλόμενη αναγνώριση και τους καλούμε να συνεχίσουν το έργο τους.

Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους, απαιτούμε την αναστολή των τρεχουσών διαπραγματεύσεων για τις TTIP  και TISA και την έναρξη νέων που θα λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες όσων έχουν εξαιρεθεί και προτρέπουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τις εθνικές κυβερνήσεις να μην επικυρώσουν την CETA.

Η παρούσα διακήρυξη θα υιοθετηθεί από όλες τις πόλεις που είναι παρούσες, και θα υπογραφεί από όλους όσους προτίθενται να την εφαρμόσουν στο μέλλον, επιπλέον  θα παρουσιαστεί  σε όσους είναι υπεύθυνοι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Εθνικές κυβερνήσεις και σε συναφείς θεσμούς και οργανισμούς.

Βαρκελώνη, 21 Απριλίου 2016

Απόδοση στα Ελληνικά: ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece 
---------------------------------
[H Διακήρυξη της Βαρκελώνης στο πρωτότυπο ΕΔΩ | Στην Ελλάδα έχουν πάρει σχετικές αποφάσεις και έχουν κηρύξει της περιοχές τους Ελεύθερες Ζώνες οι Δήμοι: Αιγάλεω, Κέρκυρας, Νέας Φιλαδέλφειας -  Χαλκηδόνας, Αγίων Αναργύρων - Καματερού και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων | Ρεπορτάζ για τη συνάντηση Αυτοδιοικητικών και εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών ΕΔΩ]Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου