Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017

Γκρενόμπλ 17­-18 Φεβρουαρίου 2017| "Οι τοπικές αρχές και οι νέας γενιάς συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου"

Το πρόγραμμα της δεύτερης Πανευρωπαϊκής συνάντησης
«Οι τοπικές αρχές και οι νέας γενιάς συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου»
Γκρενόμπλ 17-18 Φεβρουαρίου 2017


Program of the second Pan­European meeting
'Local authorities and new generation free trade agreements'
Grenoble ­ 17­18 February 2017

Vendredi 17 février

Venue : Maison de l'International ­ 1 rue Hector Berlioz
9:30 ­ 10:00 : Coffee
10:00 ­ 12:00: Opening plenary ­ "Defending local alternatives against new
generation free trade agreement's"
 Welcome by Eric Piolle
13:30 ­ 17:30: Workshops
Venue : Maison de l'International ­ 1 rue Hector Berlioz
"Local Public Services" option
 14:00 ­ 15:30: Visit of the wastewater treatment plant of Eau de
Grenoble ­ Location Rochefort
 16:00 ­ 17:30: Roundtable: "Remunicipalizing the Commons"
« Healthy and local food » option
 14:00 ­ 15:30: Visit of the Grenoble's central kitchens
 16:00 ­ 17:30: Roundtable Feed Cities
« Sustainable Urbanism » option
 14:00 ­ 15:30: Visit of Terra Nostra – Flaubert
 16:00 ­ 17:30: Roundtable: "Sustainable urbanism in cities"
19:30 ­ 21:30: Dinner proposed by " la Serre à Orguei"l
Venue : Maison de l'International ­ 1 rue Hector Berlioz

Saturday February 18: Open to the public

Venue : La Plateforme ­ 9 Place de Verdun
9:30 ­ 10:00: Coffee
10:00 ­ 12:30: Plenary / What trade and investment rules do we need for a just and
sustainable transition at the local level? What initiatives and alliances can we build to
achieve this objective?
12:30­14:00 : Soup distribution with local vegetables recovered from producers ­ "the
anti free­trade agreements soup" ­ Jardin de Ville
14:00 – 17:30 : Creation of a steering committee and self­managed activities (closed
meetings, public workshops, exhibitions, etc.)
17:30­18:30 : Closing Plenary (presentation of the main decisions and next initiatives,
call for the next meeting)
18:30 – 20:00 : Festive walk from the Platform to the International House with the
Batuka VI. Drinks at " La Maison de l'International

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου