Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016

Οι Έλληνες Δικαστικοί ανησυχούν| Ανακοίνωση - παρέμβαση για την TTIP


ΠΗΓΗ ΕΕΔΔ

 Ανακοίνωση - παρέμβαση της "Εταιρείας Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες"

Η «Εταιρία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες» εκφράζει τη βαθειά της ανησυχία με βάση όσα διαρρέουν στον τύπο σχετικά με τη σύναψη, μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ, της Διατλαντικής Συμφωνίας Εμπορίου και Επενδύσεων [TTIP], δεδομένης της απουσίας κειμένων διαβούλευσης.

Η συμφωνία αυτή δεν έχει καμία νομική βάση και αμφισβητείται σοβαρά η ίδια η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύναψή της.

H συμφωνία φαίνεται να απειλεί άμεσα το ευρωπαϊκό κεκτημένο, αμβλύνοντας τους κανόνες που διέπουν την ασφάλεια των τροφίμων, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών.

Η προτεινόμενη επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και Κρατών Μελών από «διαιτητικό μηχανισμό", κατ' αποκλεισμό των εθνικών δικαστηρίων, προσβάλλει στον πυρήνα του το κράτος δικαίου και τον νομικό πολιτισμό της Ευρώπης, παρέχοντας στους οικονομικά ισχυρούς τη δυνατότητα να διαπραγματεύονται με τα ευρωπαϊκά Κράτη με ίσους όρους και να αποζημιώνονται άμεσα από αυτά όταν θίγονται τα συμφέροντά τους, εκτός του πλαισίου του ισχύοντος ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου.

Εν όψει αυτών η «Εταιρία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες» καλεί όλους τους πολίτες και ειδικότερα τον νομικό κόσμο σε εγρήγορση.
------------------------
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ιδρύθηκε το Νοέμβριο 1988, με πρωτοβουλία του πρώην Προέδρου της Γ. Σταυρόπουλου, πρώην Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρώην Υπουργού, ο οποίος υπήρξε ιδρυτικό μέλος, από το 1987, της αντίστοιχης ευρωπαϊκής ένωσης με την επωνυμία MEDEL (MAGISTRATS EUROPEENS POUR LA DEMOCRATIE ET LES LIBERTES). Έτσι η Εταιρία γίνεται μέλος της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Απρίλιο 1989.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου