Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016

240 Ευρωπαϊκές οργανώσεις ζητούν το τέλος των διαπραγματεύσεων για την TTIP| Οι Φίλοι της Φύσης,ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ, η Ελληνική πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TISA & το Πράσινο Ινστιτούτο συνυπογράφουν

Οι Φίλοι της Φύσης,ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ, η Ελληνική πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TISA & το Πράσινο Ινστιτούτο συνυπογράφουν την επιστολή των 240 Ευρωπαϊκών οργανώσεων προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ για απόσυρση της εντολής διαπραγμάτευσης για την TTIP.
Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker, θα ζητήσει από τους ηγέτες της ΕΕ να επιβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους για το Διατλαντικό Εμπόριο και τις Επενδύσεις Εταιρικής Σχέσης (ΤΤΙΡ) στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 28 Ιουνίου 2016.
Θα τον ακούσουν?
Θα λάβουν υπόψη τη θέληση των λαών?
Κάποιοι έχουν ήδη εκφραστεί αρνητικά.                                                                                                         

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
                              STOP TTIP CETA TISA


 
Στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ

Ευρώπη, 27 Ιουνίου 2016

Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,

Με την ευκαιρία της συνάντησής σας στις 28 Ιουνίου το 2016, εμείς, οι υπογράφουσες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ζητάμε να λάβετε σοβαρά υπόψη τις εκκλήσεις των λαών της Ευρώπης και να αποσύρετε άμεσα την εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διαπραγματευτεί την Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (ΤΤΙΡ) .

Συμφωνούμε με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker ότι έχει έρθει η ώρα για τους αρχηγούς κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης «να έχουμε μια νέα συζήτηση για το πού είμαστε και πού θέλουμε να φτάσουμε με αυτές τις διαπραγματεύσεις».

Ωστόσο, πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης πρέπει να αντικατοπτρίζει τα επανειλημμένα αιτήματα των Ευρωπαίων πολιτών ότι οι διαπραγματεύσεις για την TTIP πρέπει να σταματήσουν.

Περισσότεροι από 3,4 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την ήπειρο έχουν υπογράψει μια αυτο-οργανωμένη Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών ενάντια στις ΤΤΙΡ και CETA, που ενώνει τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τα συνδικάτα σε όλη την ήπειρο σε απόλυτη αντίθεση με αυτή τη συμφωνία.Η αντίθεση επίσης, σαφώς αντανακλάται σε πρωτοφανείς κινητοποιήσεις σε όλη την Ευρώπη . Επιπλέον, περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε μια διαβούλευση της ΕΕ για το ISDS με 97% να δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν θέλουν κανένα μηχανισμό επενδύσεων επίλυσης διαφορών στην ΤΤΙΡ. Παρ 'όλα αυτά, η Επιτροπή έχει προτείνει έναν ελαφρώς αναθεωρημένο μηχανισμό που δεν αντιμετωπίζει τα βασικά μειονεκτήματα και τους κινδύνους του ISDS.

Οι άνθρωποι σε όλη την ήπειρο γνωρίζουν περισσότερα για τις εμπορικές συμφωνίες από άλλοτε. Κάθε κίνηση που θα εκφράζει μια νέα υποστήριξη στην ΤΤΙΡ θα προβληθεί πολύ και θα αναλυθεί λεπτομερώς σε όλη την Ευρώπη. Γι 'αυτό σας απευθύνουμε έκκληση να χρησιμοποιήσετε αυτή την ευκαιρία και να λάβετε σοβαρά υπόψη την κοινή γνώμη και να ανακαλέσετε επειγόντως την εντολή διαπραγμάτευσης για την ΤΤΙΡ.

Με εκτίμηση,
Ακολουθεί το πρωτότυπο κείμενο και οι 240 ευρωπαϊκές οργανώσεις που το υπογράφουν.To Mr. Donald Tusk
President of the European Council
B-1048 Brussels
To the EU Heads of State and Government
Europe, 27 June 2016
Dear members of the European Council,
On the occasion of your meeting on 28 June 2016, we, the undersigned civil society organisations, ask you to heed the calls of the people of Europe and withdraw the mandate for the European Commission to negotiate the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), with immediate effect.
We agree with European Commission President Jean-Claude Juncker that the time has come for European Union heads of state “to have a new discussion on where we are and where we want to get with these negotiations”.
However, we believe that the result of this discussion must reflect the repeated demands of European people that negotiations on TTIP be halted.
More than 3.4 million people across the continent have signed a self-organised European Citizens’ Initiative against TTIP and CETA, joining non-governmental organisations, trade unions and business groups across the continent in outright opposition to this deal – opposition also clearly reflected in unprecedented mobilisations across Europe. Additionally, more than 150,000 people took part in an EU consultation on ISDS with 97% clearly stating that they do not want any investment dispute settlement mechanism in TTIP. Nevertheless, the Commission has proposed a slightly revised mechanism that does not address the key flaws and dangers of ISDS.
People across the continent have a greater awareness of trade deals than at any previous time. Any move to express renewed support for TTIP will be highly publicised and scrutinised across Europe. We therefore appeal to you to use this opportunity to heed public opinion and urgently withdraw the mandate for TTIP.

Yours sincerely,
Corporate Europe Observatory – Europe
European Coordination Via Campesina – Europe
Friends of the Earth Europe – Europe
Food & Water Europe – Europe
Health and Trade Network – Europe
%Attac Reg. Group Wiener Neustadt – Austria
Aktionsbündnis Graz – Austria
Attac Austria – Austria
Attac Flachgau – Austria
AUGE/UG – Alternative, Grüne und Unabhängig GewerkschafterInnen – Austria
Austrian Association of Independent Theatre – Austria
Betriebsseelsorge – Austria
Gemeinwohlökonomie Steiermark – Austria
Gewerkschaftlicher Linksblock Salzburg – Austria
GLB-KPÖ – Austria
Global 2000 – Austria
Grüne Bildungswerkstatt NÖ – Austria
H2 SchülerInnenzentrum – Austria
IG Bildende Kunst – Austria
Initiativplattform TTIP stoppen! Oberoesterreich – Austria
Jupa St.Pölten – Austria
Katholische Jugend Diözese St. Pölten – Austria
Katholische Jungschar Österreichs – Austria
KMU gegen TTIP Austria – Austria
Kulturrat Österreich – Austria
mehr demokratie! österreich – Austria
Pastorale Dienste der Diözese St. Pölten – Austria
Austrian TTIP-Stoppen Plattform – Austria
quintessenz – Verein zur Wiederherstellung der Bürgerrechte im Informationszeitalter – Austria
Transition Graz – Austria
TTIP Stoppenn Plattform Salzburg – Austria
Welthaus St.Pölten – Austria
Welthaus Vienna – Austria
Maison du Peuple d’Europe – Belgium
VEGA – Belgium
Center for democratization – Croatia
KSFPZG – Croatia
NOAH Friends of the Earth Denmark – Denmark
350 Finland – Finland
Attac Finland – Finland
Communist Party of Finland – Finland
Eettisen kaupan puolesta ry / Pro Ethical Trade Finland – Finland
Emmaus Aurinkotehdas ry – Finland
Finnish Association of Worldshops – Finland
Finnish TTIP Network – Finland
Friends of the Earth Finland – Finland
Friends of the Landless – Finland – Finland
Technology for Life NGO – Finland
New Wind Association – Finland
AITEC – France
Amis de la Terre – France – France
Confederation paysanne – France
Aktion Freiheit statt Angst e.V. – Germany
Andy Gheorghiu Consulting – Germany
Berlin Water Table – Germany
Berliner Wassertisch – Germany
BI lebenswertes Korbach e.V. – Germany
BI lebenswertes Korbach e.V. – Germany
BUND – Friends of the Earth Germany – Germany
Bürgerinitiative FrackingFreies Hamburg – Germany
Campact e.V. – Germany
Gen-ethisches Netzwerk – Germany
IG Rees gegen Gasbohren e.V. – Germany
IG Schönes Lünne – Germany
Kein CO2 Endlager EV – Germany
UAEM Europe – Germany
Umweltinstitut München e.V. – Germany
Green Institute – Greece
Naturefriends Greece – Greece
OIKO.POLI.S – Greece
Stop ttip ceta tisa – Greece
MTVSZ / Friends of the Earth Hungary – Hungary
Védegylet – Hungary
Zöld Fiatalok Egyesület (Hungarian Green Roots) – Hungary
Attac Ireland – Ireland
Clare activists – Ireland
Clare Says No To TTIP – Ireland
Clare Sinn Fein – Ireland
Cobh Community 4 Change – Ireland
Community – Ireland
Cork Rejects TTIP/CETA – Ireland
Crumlin says no – Ireland
Friends of the Earth – Ireland
Help the homeless – Ireland
Right2Water/Right2Change-CORK – Ireland
Shannon town against water charges – Ireland
Fairwatch – Italy
Stop TTIP Italia – Italy
Progressi – Italy
Žali.lt – Lithuania
Attac Luxembourg – Luxembourg
Fairtrade Lëtzebuerg – Luxembourg
FGFC – Luxembourg
Landjugend a Jongbaueren – Luxembourg
Mouvement Ecologique asbl, FoE Luxembourg – Luxembourg
natur&ëmwelt a.s.b.l. – Luxembourg
Initiativ Liewensufank – Luxemburg
Centrum Zrównoważonego Rozwoju – Poland
Fundacja Strefa Zieleni – Poland
Institute of Global Responsibility – Poland
Partia Zieloni – Poland
Polish Young Greens Ostra Zielen – Poland
Stowarzyszenie Niesiołowice Węsiory Kamienne Kregi – Poland
Portuguese Platform NO to the Transatlantic Treaty – Portugal
Oikos – Cooperação e Desenvolvimento – Portugal
Plataforma Não ao Tratado Transatlântico – Portugal
ZERO – Association for the Sustainability of the Earth System – Portugal
Alburnus Maior Association / Save Rosia Montana Campaign – Romania
DE-CLIC.RO – Romania
Mining Watch Romania – Romania
Party for Eco-socialism and Sustainable Development of Slovenia – TRS – Slovenia
Pirate Party Slovenia – Slovenia
Movement for Sustainable Development of Slovenia – TRS – Slovenia
Protestival – slovenia
Puntarji Slovenije – Slovenia
Sezam – Slovenia
SOLIDARNOST – Slovenia
Solidarnost – Slovenia
Umanotera – Slovenia
Movimiento europeo noal TTIP – Spain
Agrupación de electores “POR VILLANUEVA” – Spain
Alternativa Socialista (cli-as) – Spain
apasolento.com – Spain
Asamblea 15M Guanarteme – Spain
Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz – Spain
Asociación Cultural Ateneo El Refugio de la Utopía – Spain
Asociación d vecinos Sgrda. Familia, Barcelona – Spain
Asociación Iniciativa Ciudadana de Villanueva de la Vera y Comarca – Spain
Asociación Sevillana de ONGD – Spain
Ateneo Popular de Alcorcón – Spain
ATTAC Navarra-Nafarroa – Spain
ATTAC Spain – Spain
Autonoma – Spain
Ayuntamiento de Talaveruela de la Vera – Spain
Cambia Logroño – Spain
CGT – Spain
CGT-Spain – Spain
Circulo Podem Agramunt – Spain
CO.BAS sindicato de comisiones de base – Spain
COAG – Spain
Coordinadora Andaluza de ONGD – Spain
Ecologistas en Acción – Spain
Ecologistas en Acción Andalucía – Spain
Ecopolítica – Spain
Ecoxarxa Mallorca – Spain
EN COMU PODEM SORT – Spain
EN COMU PODEM SORT – Spain
EQUO – Spain
EQUO Huelva – Spain
EQUO PARLA – Spain
Esquerra de Menorca – Spain
FACUA-Consumidores en Acción – Spain
Federacion Provincial de CGT Alicante – Spain
Friends of the Earth Spain – Spain
FUNDACIÓN GLOBAL NATURE – Spain
GRAIN – Spain
Grupo de Difusión de Información acerca del TTIP – Spain
hermanitas de la Asunción – Spain
IS PSOE – Spain
IU – Spain
izquierda unida – Spain
la nave nodriza asociación – Spain
LA VINCA Ecologistas en Acción – Spain
Margalló Ecologistes en Acció d’Elx – Spain
Mesa de la Ría de Huelva – Spain
MOVER Parla – Spain
movimiento europeo no al TTIP – Spain
NitDempeusBCN – Spain
OCSI – Spain
Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional – Spain
Plataforma Jerez contra el TTIP – Spain
Plataforma NO AL TTIP d’Elx – Spain
Plataforma rural – Spain
Plataforma Sevilla NO al TTIP – Spain
Podem Catalunya – Spain
Podem horta guinardo – Spain
Podem Les Borges Blanques – Spain
Podem Ribagorça – Spain
Podemos Sanitat Catalunya – Spain
Podemos stboi – Spain
Podemos, Lleida – Spain
PRODIVERSA – Spain
REAS Navarra – Spain
Solidaridad Internacional Andalucía – Spain
STEA-i – Spain
Sumem parets – spain
Terra SOStenile – Spain
Tiritanas – Spain
UGT Jerez de la Frontera – Spain
UNIDAD POPULAR.IZQUIERDA UNIDA – Spain
Unidos podemos – Spain
Unión Sindical Obrera (USO) – Spain
USTEA – Spain
Xarxa Observatori del Deute en la Globalització – Spain
Xsuc-S 21 – Spain
AdA Getafe – Getafe (Madrid) – Spain
Alternativa antimilitarista.Moc, Las Palmas de G.C. – Spain
ATTAC – Spain
ATTAC en Aragón -CHEG – Spain
Carlos Jaén Armario – Spain
CIC BATA – Spain
Círculo podem mollerussa – Spain
Ecologistas en Acción – CÁDIZ – Spain
ENTREPUEBLOS/ENTREPOBLES/ENTREPOBOS/HERRIARTE – Spain
Equo Valladolid – Spain
FPTM – Spain
Marea Blanca – Spain
PODEM – Mollerussa – Spain
PSUC Viu – Spain
ATTAC BIZKAIA – Spain – Basque country
Asamblea de Andalucía (AdA) – Andalucía – Spain
Izquierda Unida Los Verdes CA – Andalucía – Spain
JATEKO-Green Consumer Group, Pamplona-Navarra – Basque Country – Spain
ELA – Basque Country – Spain
ekologistak martxan nafarroa – Navarra – Spain
ASEED Europe – The Netherlands
Milieudefensie – The Netherlands
Transnational Institute (TNI) – The Netherlands
38 Degrees Haringey – United Kingdom
38 degrees Haringey – United Kingdom
Belper Keep Our National Health Service Public – United Kingdom
Calderdale 38 degrees Campaign Group – United Kingdom
Exeter&District Trades Union Council – United Kingdom
Family Farmers’ Association – United Kingdom
Global Justice Now – United Kingdom
Hornsey Pensioners Action Group – United Kingdom
Islington Pensioners Forum – United Kingdom
Keep Our NHS Public – United Kingdom
Lewisham People Before Profit – United Kingdom
Lewisham Stop TTIP – United Kingdom
Lowimpact.org – United Kingdom
National Pensioners Convention – United Kingdom
National Union of Teachers – United Kingdom
Politics of Health Group – United Kingdom
Southampton Keep Our NHS Public – United Kingdom
Southampton People’s Assembly Against Austerity – United Kingdom
StopTTIP uk – United Kingdom
Trade Justice Movement – United Kingdom
Unite Community Southampton Area – United Kingdom
War on Want – United Kingdom

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου