Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΤΑ TTIP, CETA


 ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΤΑ  TTIP, CETA

Συγκεντρωθήκαμε χθες 6/6/2016 και μετά από γόνιμο διάλογο μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων και πολιτών διαμορφώσαμε ένα σχέδιο κειμένου θέσεων και προγραμματισμού που μετά από διαβούλευση θα οριστικοποιήσουμε στην επόμενη συνάντησή μας στις 15/6/2016 Τετάρτη 7.30 μμ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων στην οποία καλούμε να πάρουν μέρος όλοι οι παραγωγικοί, αυτοδιοικητικοί και κοινωνικοί φορείς της Θεσσαλίας.

Αντιμετωπίζουμε  τις επιχειρούμενες διεθνείς διατλαντικές  συμφωνίες ΤΤΙΡ, CETA, TISA (EE-HΠΑ-Καναδά) με την διεκδίκηση δίκαιου διεθνούς εμπορίου και υπεράσπιση της διατροφικής ασφάλειας, του περιβάλλοντος και των δημόσιων αγαθών  την ενίσχυση των παραγωγικών και καταναλωτικών δομών, προϊόντων και υπηρεσιών των χωρών και των τοπικών κοινωνιών και της δημοκρατίας στη Ευρώπη.

1)    Ασκούμε πίεση ως κινήματα και χώρες ώστε οι κύριες διαπραγματεύσεις για τους κανόνες διεθνούς εμπορίου να επανέλθουν στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους θεσμούς της ΕΕ να διασφαλίσουν την διαφάνεια των διαπραγματεύσεων και να αποτρέψουν την έγκριση των επιχειρούμενων ληστρικού χαρακτήρα για τους λαούς διατλαντικών συμφωνιών.
2)    Οι συμφωνίες ΤΤΙΡ, CETA, TISA δεν είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας ΕΕ αλλά είναι συντρέχουσες-μεικτές με βάση το άρθρο 4 της συνθήκης της Λισαβόνας δηλαδή απαιτούν και την σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 28 Κοινοβουλίων των κρατών μελών καθόσον επηρεάζουν την κοινωνική πολιτική, την προστασία των καταναλωτών, την γεωργία και το περιβάλλον. Αν  προσπαθήσουν να περάσουν με ειδική πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό συμβούλιο των αρχηγών κρατών να γίνει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο.
3)    Να επεκτείνουμε το ψήφισμα των 3,5 εκατομμυρίων υπογραφών Ευρωπαίων Πολιτών και των εκατοντάδων δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης που υπογράφουν την διακήρυξη της Βαρκελώνης και κηρύσσουν τις περιοχές τους ελεύθερες από TTIP,CETA, TISA


4)    Να υπερασπιστούμε τις κατακτήσεις του Ευρωπαϊκού κινήματος υπέρ των ΠΟΠ, ΠΓΕ, παραδοσιακών και ποιοτικών εταιρικών προϊόντων και κατά των μεταλλαγμένων που επέβαλε τουλάχιστον περιοριστικούς όρους όπως η  υποχρεωτική σήμανση σε εμπορία προϊόντων που περιέχουν μεταλλαγμένα και ως προς την καλλιέργεια η απόφαση να είναι δικαίωμα τους κάθε κράτους μέλους με αποτέλεσμα πολλά κράτη σήμερα να απαγορεύουν την καλλιέργεια (Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, Κύπρος,  Βέλγιο). και οι υπόλοιπες να έχουν περιορισμούς στην καλλιέργεια. Στοχεύουμε στην πλήρη κατάργηση της εμπορίας και καλλιέργειας των μεταλλαγμένων στην Ευρώπη και στον κόσμο.
5)    Σε επίπεδο αγοράς να πιεστούν από το κίνημα οι αλυσίδες των ΣΜ να πάρουν θέση και να μην διακινούν μεταλλαγμένα προϊόντα, όπως αποφάσισαν όλες οι αλυσίδες ΣΜ στην Αυστρία και μεγάλος αριθμός αλυσίδων ΣΜ σε Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Ιρλανδία, Βρετανία
6)    Να δημιουργήσουμε σε επίπεδο Περιφέρειας, φόρουμ και τοπικά δίκτυα συνεργασίας αυτοδιοίκησης, παραγωγών, μεταποιητικών ΜΜΕ, επιμελητηρίων,  οργανώσεων καταναλωτών και πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, επιστημονικών φορέων αξιοποιώντας την θετική εμπειρία πχ της Αυστρίας, Γαλλίας και Ιταλίας όπου συνεργάζονται μέσω αγροδιατροφικών συμπράξεων, διεκδικώντας από την Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τήρηση της Ευρωπαϊκής αρχής της προφύλαξης για την διατροφική ασφάλεια και το περιβάλλον. Διεκδικούμε από την Κυβέρνηση και την ΕΕ την  τοπικοποίηση των πολιτικών για ενίσχυση των τοπικών παραγωγικών και καταναλωτικών συστημάτων βιώσιμης κυκλικής οικονομίας (τοπικών ΠΟΠ, ΠΓΕ, Ιδιοτυπίας, ποιοτικών εταιρικών και βιοποικιλότητας, της δημιουργίας οικοτεχνίας, ομάδων παραγωγών και συνεταιρισμών κοινωνικής οικονομίας και τοπικών αγορών, ανακατεύθυνση της ΚΑΠ σε παραγωγική, κοινωνική και οικολογική κατεύθυνση). Επίσης συνεργαζόμαστε για την απαγόρευση και αντικατάσταση της εισαγόμενης μεταλλαγμένης σόγιας με τοπικά ψυχανθή κτηνοτροφικά φυτά ως ζωοτροφές.
7)    Επίσης συντονίζουμε τον αγώνα μας για την υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών και αποτροπή της ιδιωτικοποίησής τους (νερό, ύδρευση, διαχείριση και ανακύκλωση απορριμμάτων, υπηρεσίες υγείας, μεταφορών, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, κλπ), όπως και υπερασπιζόμαστε τον διακριτό δημόσιο χαρακτήρα της δικαιοσύνης αποτρέποντας τα ιδιωτικά δικαστήρια (ΙSDS) που προωθούν οι Πολυεθνικές μέσω των ΤΤΙΡ, CETA.
8)    Ως Δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων και πολιτών της Θεσσαλίας κατά της TTIP, CETA συνεχίζουμε την κινηματική παράδοση της τοπικής κοινωνίας υπέρ της κατοχύρωσης της φέτας και των παραδοσιακών ποιοτικών προϊόντων και κατά των μεταλλαγμένων, συνεργαζόμενοι με το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό κίνημα κατά της ΤΤΙΡ και της κερδοσκοπίας των Πολυεθνικών  που επιχειρούν την απορρύθμιση και διάλυση του κοινωνικού, περιβαλλοντικού και παραγωγικού ιστού της Ευρώπης.
9)    Ζητάμε από τους Δήμους και την Περιφέρεια της Θεσσαλίας να πάρουν θέση κατά της ΤΤΙΡ, CETA και να υπογράψουν την κοινή διακήρυξη των φορέων της Αυτοδιοίκησης της Βαρκελώνης.
10) Προγραμματίζουμε άμεσα 4 ενημερωτικές ημερίδες και δράσεις  ενημέρωσης των Θεσσαλικών φορέων και πολιτών στις πρωτεύουσες των Περιφερειακών ενοτήτων της Θεσσαλίας σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.

Οι συμμετέχοντες εκπρόσωποι και μέλη φορέων του ΔΙΚΤΥΟΥ:
1) Θεσσαλοί Πολίτες του Κόσμου
2) Δήμος Λαρισαίων
3) Δήμος Τυρνάβου
4) Οικονομικό Επιμελητήριο
5) Δίκτυο εθελοντικών Οργανώσεων μκο Θεσσαλίας
6) Οικολογική Θεσσαλία
7) Ένωση Νέων Αγροτών Λάρισας
8) Τοπικό Συμβούλιο Τερψιθέας
9) Φίλοι Ινστιτούτου Ν. Πουλαντζάς Λάρισας
10) Περιβαλλοντική πρωτοβουλία Αλμυρού ‘Εν δράσει’
11) Δίκτυο Περαιβεία
12) Ενεργοί Πολίτες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου