Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Για τις εμπορικές συμφωνίες CETA TTIP: Ο ειδικός στον ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα προειδοποιεί για την παράκαμψη των εθνικών κοινοβουλίων, την παραβίαση των διεθνών κανόνων και των ανρθωπίνων δικαιωμάτων !!!!GENEVA (24 June 2016) – United Nations human rights expert Alfred de Zayas today warned that any plan by the European Union to bypass national parliaments to push through controversial trade deals would violate international human rights norms and standards. - See more at: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20174&LangID=E#sthash.i7ITn7ut.kTXxZgim.dpuf
GENEVA (24 June 2016) – United Nations human rights expert Alfred de Zayas today warned that any plan by the European Union to bypass national parliaments to push through controversial trade deals would violate international human rights norms and standards. - See more at: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20174&LangID=E#sthash.i7ITn7ut.kTXxZgim.dpuf
GENEVA (24 June 2016) – United Nations human rights expert Alfred de Zayas today warned that any plan by the European Union to bypass national parliaments to push through controversial trade deals would violate international human rights norms and standards. - See more at: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20174&LangID=E#sthash.i7ITn7ut.kTXxZgim.dpuf
 [Με αφορμή τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, 28-29 Ιουνίου 2016, και τη δήλωση του κ.Γιούνκερ ότι η εμπορική συμφωνία CETA δεν είναι μικτή παρουσιάζουμε την εξαιρετικά δημοκρατική  και ενδιαφέρουσα άποψη του ειδικού για για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα Ηνωμένα  Έθνη Alfred de Zayas  που θεωρεί μια τέτοια εξέλιξη "παραβίαση των διεθνών κανόνων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων". Η μετάφραση που ακολουθεί είναι ελεύθερη]
-------------------
ΓΕΝΕΥΗ (24 Ιουνίου 2016) -  Ο ειδικός για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα Ηνωμένα  Έθνη Alfred de Zayas  προειδοποίησε σήμερα ότι κάθε σχέδιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να παρακάμψουν τα εθνικά κοινοβούλια για να περάσουν τις αμφιλεγόμενες εμπορικές συμφωνίες παραβιάζουν τους διεθνείς κανόνες και πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
GENEVA (24 June 2016) – United Nations human rights expert Alfred de Zayas today warned that any plan by the European Union to bypass national parliaments to push through controversial trade deals would violate international human rights norms and standards. - See more at: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20174&LangID=E#sthash.i7ITn7ut.kTXxZgim.dpuf
GENEVA (24 June 2016) – United Nations human rights expert Alfred de Zayas today warned that any plan by the European Union to bypass national parliaments to push through controversial trade deals would violate international human rights norms and standards. - See more at: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20174&LangID=E#sthash.i7ITn7ut.kTXxZgim.dpuf
«Η προετοιμασία και οι διαπραγματεύσεις των εμπορικών συμφωνιών έγιναν στα κρυφά, χωρίς την συμμετοχή των βασικών ενδιαφερόμενων μερών, όπως τα εργατικά συνδικάτα, τις ενώσεις καταναλωτών, τους ειδικούς για θέματα υγείας και τους εμπειρογνώμονες για το περιβάλλον και τώρα τα κοινοβούλια, έχον μηδενική δημοκρατική νομιμοποίηση," είπε ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση μιας δημοκρατικής και δίκαιης διεθνούς τάξης.

Η θέση του de Zayas προβάλλεται την ίδια περίοδο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρεται να ετοιμάζεται για την ολοκλήρωση  της Συνολικής Συμφωνίας Οικονομικών και Εμπορίου (CETA) με τον Καναδά ως θέμα «μόνο της ΕΕ», η οποία, εάν εγκριθεί, θα αποκλείσει την επικύρωση από τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ, σύμφωνα με έγγραφα που διέρρευσαν και  πρόσφατες αναφορές των μέσων ενημέρωσης ότι ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας συζητησε με διάφορους φορείς της ΕΕ.

«Λόγω της αυξανόμενης  αντίδρασης από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών,  θα έπρεπε να διενεργηθεί μια διεξοδική ανοικτή συζήτηση από τα εθνικά κοινοβούλια αλλά και δημοψηφίσματα σε όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες," είπε ο  de Zayas. "Στερώντας το πολιτικό δικαίωμα συμμετοχής του κοινού  σε αυτή τη σημαντική συζήτηση αυτό είναι αντιδημοκρατικό και εκδηλώνει μια βαθιά περιφρόνηση για τη φωνή των λαών".

Μια προηγούμενη διαβούλευση που διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2014 είχε ως αποτέλεσμα το 97% των ερωτηθέντων από όλη την Ευρώπη να εκφράσει την αντίθεση στην ένταξη της ασύμμετρης προστασίας των επενδύσεων στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις Εταιρικής Σχέσης (ΤΤΙΡ) με τις ΗΠΑ. «Το ίδιο θα ισχύει και για τη CETA, αλλά καμία διαβούλευση δεν έγινε ποτέ», σημείωσε.

Υπό το πρίσμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 28 - 29 Ιουνίου 2016, ο εμπειρογνώμονας κάλεσε τα κράτη να σεβαστούν τις υποχρεώσεις τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα. «Το καθεστώς της συνθήκης για τα ανθρώπινα δικαιώματα συνεπάγεται δεσμευτικές υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούν οι Πολιτείες,"  είπε ο εμπειρογνώμονας υπενθυμίζοντας το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη  και το αμερικανικό σύμφωνο για τα Ανθρώπινα δικαιώματα.
"Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των εμπορικών συμφωνιών και συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα,  επικρατεί το δεύτερο », τόνισε. «Τα κράτη δεν πρέπει να συνάπτουν συμφωνίες που καθυστερούν, παρακάμπτουν, παρακωλύουν ή καταστούν αδύνατη την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της συνθήκης για τα ανθρώπινα δικαιώματα."

Ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας παρατήρησε ότι δεν είναι δουλειά του κράτους να εγγυηθεί τα κέρδη στους επενδυτές ή στιςδιεθνείς επιχειρήσεις, αλλά  να νομοθετεί και να ρυθμίζει προς το δημόσιο συμφέρον. "Το κράτος δεν μπορεί να απαλλαγεί από την ευθύνη  να ενεργεί για να προστατεύει τους πληθυσμούς που έχει υπό τη δικαιοδοσία του, υιοθετώντας μέτρα προφύλαξης της υγείας και του περιβάλλοντος, με τη ρύθμιση των προτύπων εργασίας και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των τροφίμων», είπε.

"Οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να επικυρωθούν μόνο μετά από αξιολόγηση των επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην υγεία και στο περιβαλλον, πράγμα που δεν έχει συμβεί σε σχέση με τις CETA και ΤΤΙΡ," είπε ο κ de Zayas.

«Η Κύρωση της CETA και ΤΤΙΡ θα ξεκινήσει μια« εξίσωση προς τα κάτω» όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο το κανονιστικό χώρο των κρατών. Αυτό είναι αντίθετο προς τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και θα αποτελούσε σοβαρό εμπόδιο για την επίτευξη μιας δημοκρατικής και δίκαιης διεθνούς τάξης πραγμάτω », κατέληξε ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας των Ηνωμένων Εθνών.

Σημείωση προς τους συντάκτες:

 
Ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ για την έκθεση του 2015 για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τις δυσμενείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την υγεία και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των λεγόμενων συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου, όπως CETA, TPP, ΤΤΙΡ και TISA. Δείτε την έκθεση (A/HRC/30/44): http://www.ohchr.org/EN/Issues/IntOrder/Pages/Reports.aspx
Ο κ de Zayas εστίασε την έκθεσή του το 2015 στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σχετικά με το ασυμβίβαστο των διαιτησιών επίλυσης διαφορών επενδυτών-κρατών- με τις θεμελιώδεις αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Δείτε την έκθεση (A/70/285): http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/285 

Στην επερχόμενη έκθεσή του προς το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, που θα παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο του 2016 ο de Zayas αναλύει και απορρίπτει την πρόταση ενός δικαστικού συστήματος επενδύσεων ως άσκηση αλλαγής της εικόνας, η οποία διατηρεί την κανονιστική ασυμμετρία των μονόδρομων δικαστηρίων, όπου οι επενδυτές μπορούν να μηνύσουν κράτη, αλλά όχι το αντίστροφο, και όπου τα θύματα των παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων από τις δραστηριότητες των επενδυτών και των πολυεθνικών εταιριών δεν νομιμοποιούνται να μηνύσουν, να κάνουν προσφυγή ή να απαιτήσουν να επανορθώσουν.

Ο κ Alfred de Zayas (Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής) διορίστηκε ως ο πρώτος Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας για την προώθηση μιας δημοκρατικής και δίκαιης διεθνούς τάξης από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από τον  Μάιο του 2012. Σήμερα είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου στη Σχολή της Γενεύης στη Διπλωματία. Μάθετε περισσότερα, συνδεθείτε με: http://www.ohchr.org/EN/Issues/IntOrder/Pages/IEInternationalorderIndex.aspx
Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες αποτελούν μέρος  αυτού που είναι γνωστό ως Συμβούλιο Ειδικών Διαδικασιών  Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ειδικές Διαδικασίες, το μεγαλύτερο σώμα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων στο σύστημα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, είναι η γενική ονομασία του  Συμβουλίου των ανεξάρτητων μηχανισμών διερεύνησης και παρακολούθησης  που αφορούν είτε συγκεκριμένες καταστάσεις μιας χώρας ή θεματικά ζητήματα σε όλα τα μέρη του κόσμου. Οι εμπειρογνώμονες των Ειδικών Διαδικασιών εργάζονται σε εθελοντική βάση, δεν ανήκουν στο προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών και δεν λαμβάνουν μισθό για την εργασία τους. Είναι ανεξάρτητοι από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή οργανισμό και δουλεύουν με την  ατομική τους ιδιότητα.
ΠΗΓΗ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου