Κυριακή, 5 Ιουνίου 2016

Και ο Δήμος Τυρνάβου Ελεύθερη Ζώνη από TΤIP CETA| Συμπληρώθηκε η πρώτη δεκάδα Δήμων με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων για T.T.I.P. FREE ZONES


ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ «T.T.I.P.». Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου συμμετέχει στα εθνικά διεθνή δίκτυα, ανακηρύσσοντας την περιοχή του σε ελεύθερη ζώνη από τη συνθήκη «T.T.I.P.». Σύμφωνα με την απόφαση φέρει το θέμα στα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης ΠΕΔΕ και ΚΕΔΕ.

 Διοργανώνει εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Στην απόφαση υποστηρίζεται ακόμη ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να διεκδικήσει τη ματαίωση των σχεδιασμών των τεχνοκρατών της Ε.Ε. και των Η.Π.Α σχετικά με την Τ.Τ.Ι.P. (Διατλαντική συμφωνία εμπορικής και επενδυτικής εταιρικής σχέσης). 

Και συνεχίζει: «Η Τ.Τ.Ι.Ρ. είναι μια συμφωνία που διαπραγματεύονταν επί τέσσερα χρόνια στα «κρυφά» χωρίς δημοκρατικές θεσμικές διαδικασίες ελέγχου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν έρθει στη δημοσιότητα, επιδιώκεται ο περιορισμός του δημοκρατικού ελέγχου και των κανόνων του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου από κάθε δημόσια αρχή και υπηρεσία καθώς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση προς όφελος των επενδυτών. Σοβαρές αντιρρήσεις και ενστάσεις έχουν καταθέσει το Ευρωκοινοβούλιο και η Επιτροπή των Περιφερειών. 

Η Αυτοδιοίκηση οφείλει να συνταχθεί στον αγώνα που ήδη έχουν ξεκινήσει σε Ευρώπη και Αμερική εκατοντάδες Δήμοι, Περιφέρειες και πολιτείες, ανακηρύσσοντας τις περιοχές τους ως «T.T.I.P. FREE ZONES». 

Ανεξάρτητα από αυτό, θα πρέπει ως συλλογικές μας αποφάσεις, από ΠΕΔΑ και ΚΕΔΕ, να απαιτηθούν τα παρακάτω: 
α) Να δοθεί άμεσα στη δημοσιότητα το σχέδιο της συμφωνίας και να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. 
β) Να απαλειφθούν διατάξεις που περιορίζουν το ρόλο της Τ.Α. – ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στη λήψη αποφάσεων στους τομείς προμηθειών και υπηρεσιών προς τους πολίτες. 
γ) Ρυθμιστικοί κανόνες για τα τρόφιμα, το περιβάλλον και την εργασία που να βελτιώνουν τη σημερινή κατάσταση και όχι να την απαξιώνουν. 
δ) Να προβλέπονται ρυθμίσεις για την προστασία και ενίσχυση των κοινωνικών και οικονομικών αναγκών σε τοπικό επίπεδο. 
ε) Ο προβλεπόμενος μηχανισμός επίλυσης διαφορών (ISDS ή ICS) δεν πρέπει να υποκαθιστά τους ισχύοντες θεσμούς δικαίου και τις δημοκρατικά ειλημμένες αποφάσεις της δημόσιας διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης. 
ζ) Η τελική συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί με δημοκρατικό τρόπο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο», καταλήγει το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου