Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019

Επιστολή της Κοινωνίας των Πολιτών στον ΠΟΕ κατά των κανόνων του ηλεκτρονικού/ψηφιακού εμπορίου
Επιστολή της Κοινωνίας των Πολιτών στον ΠΟΕ κατά των κανόνων του ηλεκτρονικού/ψηφιακού εμπορίου

1η Απριλίου 2019

Αγαπητά μέλη του ΠΟΕ
Η τεχνολογία μπορεί να παρακινήσει/διεγείρει την ανάπτυξη και να βοηθήσει στο να «χτιστεί» βιώσιμος τρόπος βιοπορισμού, αλλά απαιτούνται σωστές πολιτικές προκειμένου να διασφαλιστεί, ότι οι χώρες, οι εργαζόμενοι και οι καταναλωτές θα ωφελούνται. Κάποιες χώρες έχουν διακηρύξει, ότι σκοπεύουν να ξαναγράψουν τους κανόνες της διεθνούς οικονομίας, προκειμένου να δώσουν στις μεγάλες εταιρείες της τεχνολογίας νέα δικαιώματα/προνόμια, ώστε να ωφεληθούν – με παράλληλη μειωμένη εποπτεία από το δημόσιο και χωρίς οφέλη για κανέναν άλλον – αρχίζοντας νέες διαπραγματεύσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο στον ΠΟΕ. ΟΙ κανόνες που προτείνονται από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες τεχνολογίας αφορούν σε ζητήματα πολύ πέραν του ηλεκτρονικού εμπορίου και έχουν επιπτώσεις σε όλους τους τομείς των εθνικών αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας, ακόμη και για τις χώρες που δεν θα συμμετέχουν.

Εμείς γράφουμε για να εκφράσουμε τη βαθειά και επείγουσα αντίθεσή μας στις προτεινόμενες διαπραγματεύσεις, οι οποίες, εφόσον συμπεριληφθούν, θα έχουν ως αποτέλεσμα την πλήρη φιλελευθεροποίηση όλης της οικονομίας (και της ψηφιακής) και τη δημιουργία ενός ΠΟΕ Ν.2.


Η ρητορική που υπάρχει αναφέρεται σε ευκαιρίες για ανάπτυξη των επιχειρήσεων/ επιχειρηματιών και στη δυνατότητα των κρατών να αναπτύξουν τις οικονομίες τους στο μέλλον. Η κατάσταση αυτή θα επισπεύσει τη διαδικασία επιδείνωσης της ήδη μειονεκτικής θέσης των εργαζομένων και των μικρών επιχειρήσεων σε όλες τις χώρες έναντι των μεγάλων εταιρειών που χαρακτηρίζουν ήδη την παγκόσμια οικονομία. Θα μπορούσε να επιτρέψει στην Μεγάλη Τεχνολογία να σταθεροποιήσει το μοντέλο της εκμετάλλευσης από τους επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος του κερδίζειν μέσω της πρόσβασης στις διεθνείς αγορές. …….

Οι προτεινόμενοι κανόνες αντιπροσωπεύουν μια τεράστια απειλή για την ανάπτυξη, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία και την ευημερία για όλον τον κόσμο και γι’ αυτό είμαστε αντίθετοι στις πολιτικές που προωθούν αυτή τη Μεγάλη Τεχνολογία.

1. Χρειαζόμαστε κατάλληλη δημοκρατική διακυβέρνηση, όχι απεριόριστη δύναμη στα δεδομένα υψηλής τεχνολογίας.
2. Οι πολιτικές για τα δεδομένα κοινού ενδιαφέροντος είναι απαραίτητες για την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία σε όλες τις χώρες.
3. Η προστασία των καταναλωτών, η ιδιωτικότητα και τα δικαιώματα θα μπορούσαν να διακινδυνεύσουν από τους κανόνες του ηλεκτρονικού εμπορίου.
4. Οι ψηφιακές πολιτικές πρέπει να συμβάλλουν/προωθήσουν ευπρεπείς εργασίες, ώστε να μοιραστεί η ευημερία, χωρίς να μειωθεί ο αριθμός των εργαζομένων.
5. Οι αντιμονοπωλιακές κανονιστικές ρυθμίσεις και η εφαρμογή τους αποτελούν επείγουσα ανάγκη, με την δικαιοδοσία/αρμοδιότητα να είναι εκτός του ΠΟΕ.
6. Η ψηφιακή φιλελευθεροποίηση θα μπορούσε να αποδεκατίσει/ακυρώσει την ανάπτυξη και να αυξήσει τη φτώχεια στις ανεπτυγμένες χώρες.
7. Η ψηφιακή βιομηχανοποίηση είναι επείγουσα ανάγκη για να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και  τις (MSMEs- Micro, Small&MediumEnterprises) πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις.
8. Η δικαιότερη φορολόγηση θα μπορούσε να περιοριστεί σημαντικά από τους προτεινόμενους κανόνες ηλεκτρονικού εμπορίου στον ΠΟΕ.
9. Χρειαζόμαστε κανόνες που να προωθούν την καινοτομία, τις μικρές επιχειρήσεις και την ασφάλεια, χωρίς άλλα προνόμια μονοπωλιακού χαρακτήρα.
10. Τα κράτη χρειάζονται πολιτικό χώρο- Η ατζέντα του ηλεκτρονικού εμπορίου προωθεί ζημιογόνο και πλήρη φιλελευθεροποίησητου εμπορίου.
11. Χρειαζόμαστε μια νέα ατζέντα για τις ψηφιακές οικονομικές πολιτικές και για την οικονομία στο σύνολό της.

Υπογράφουν οι οργανώσεις (στις 25.02.2019) - στην συνέχεια υπόγραψαν συνολικά 100:

1
Association for Proper Internet Governance
2
Attac Norway
3
Basderm Africa
4
Codefuel Technology Pvt Ltd
5
Fundación Internet Bolivia.org
6
Fundación Vía Libre
7
IT for Change
8
Just Net Coalition
9
Nigeria Private Sector Alliance (NiPSA)
10
NOOR PAKISTAN
11
Pacific Network on Globalisation
12
Pangani Information Alliance
13
PICISOC
14
PIGOP GHANA LIMITED
15
Pro Ethical Trade Finland (Eettisenkaupanpuolestary)
16
Public Eye
17
Southern and Eastern African Trade Information and Negotiations Institute
18
War on Want

Μετάφραση: Καίτη Μυλωνά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου