Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

TTIP: The most dangerous weapon in the hands of the fossil fuel industry | TΤΙΡ: το πιο επικίνδυνο όπλο στα χέρια της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων

[TTIP is the single biggest threat to Climate Action and will allow fossil fuel companies to carry on polluting with immunity]

TTIP: The most dangerous weapon in the hands of the fossil fuel industry

Andreas Sieber & Pavlos Georgiadis [ECOLOGIST]

[Συνήθως η κριτική  για την TTIP γίνεται για θέματα διατροφικής ασφάλειας, δημοκρατίας, κατάργηση της εθνικής νομοθεσίας, απορύθμισης, περιβάλλοντος γενικά κ.λπ. Στο άρθρο των Andreas Sieber & Pavlos Georgiadis, που δημοσιεύτηκε στο έγκυρο οικολογικό περιοδικό ECOLOGIST, με τίτλο " ΤΤΙΡ:  το πιο επικίνδυνο όπλο στα χέρια της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων" παρουσιάζεται μια άλλη διάσταση, η σχέση και το όφελος που θα έχουν οι βιομηχανίες ορυκτών καυσίμων με τη συμφωνία, σε βάρος του περιβάλλοντος και των μέτρων για τον έλεγχο και περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. 
Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για το άρθρο αυτό το συνέγραψε ο Παύλος Γεωργιάδης ο οποίος συμμετείχε και στη σύνοδο COP21 στο Παρίσι.]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου