Σάββατο, 14 Μαΐου 2016

Δήμος Λευκάδας Ελεύθερη TTIP Ζώνη| Municipality of Lefkada FREE TTIP ZONE

Αποτέλεσμα εικόνας για δημαρχειο λευκαδας

Όπως ήταν αναμενόμενο άλλος ένας δήμος ανακηρύχθηκε FREE TTIP ZONE.Πρόκειται για το δήμο Λευκάδας που αποφάσισε να εκφράσει την αντίθεσή του στα όσα σχεδιάζονται για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, και όχι μόνο, από τις συμφωνίες TTIP CETA TISA. Η περιφέρεια των Ιονίων νήσων και ο δήμος Κέρκυρας προηγήθηκαν της Λευκάδας.Θα ακολουθήσουν και άλλοι δήμοι σύντομα.  

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Ο ∆ήµος Λευκάδας κηρύχθηκε ελεύθερη ζώνη από τις συµφωνίες TTIP- CETA- TISA 

Την ανακήρυξη του ∆ήµου Λευκάδας σε ελεύθερη ζώνη από τις διατλαντικές συµφωνίες εµπορίου TTIP- CETA- TISA αποφάσισε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, στη συνεδρίαση της Τρίτης 10 Μαΐου 2016. 

Με την απόφαση αυτή, ο ∆ήµος µας εντάσσεται και παίρνει ενεργό µέρος στο παγκόσµιο κίνηµα ενάντια στις υπό διαπραγµάτευση συµφωνίες µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ που απειλούν θεµελιώδη εργασιακά και κοινωνικά δικαιώµατα, βασικούς τοµείς της κοινωνικής ζωής και, τελικά, την ίδια τη ∆ηµοκρατία. 

Την αντίθεσή τους στα όσα εν κρυπτώ σχεδιάζονται έχουν ήδη εκφράσει χιλιάδες ∆ήµοι σε όλη την Ευρώπη, ενώ η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ήταν η πρώτη TTIP ελεύθερη Περιφέρεια της Ελλάδας. 

Στη συνεδρίασή του το ∆.Σ. αποφάσισε, επίσης, τη συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας σε εθνικά και διεθνή δίκτυα τοπικών αυτοδιοικήσεων ενάντια στις συµφωνίες και την παρέµβασή του στα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης ΠΕ∆-ΙΝ και ΚΕ∆Ε για συζήτηση και λήψη απόφασης στο συγκεκριµένο θέµα. 

Εξάλλου, για την ευαισθητοποίηση φορέων και πολιτών θα προχωρήσει στη διοργάνωση ενηµερωτικών εκδηλώσεων. 


Αναλυτικά, η εισήγηση του Αντιδηµάρχου, Θανάση Περδικάρη, η οποία υπερψηφίστηκε στο ∆.Σ. έχει ως εξής: 

Τα τελευταία τρία χρόνια η ΕΕ και οι ΗΠΑ, από τον Ιούλιο 2013, διαπραγµατεύονται πίσω από ερµητικά κλειστές πόρτες µια νέα εµπορική και επενδυτική συµφωνία ελεύθερου εµπορίου, την TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), η εφαρµογή της οποίας θα αποδυναµώσει όλες τις βαθµίδες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η συµφωνία αυτή απειλεί τις δηµόσιες υπηρεσίες, ανοίγοντας το δρόµο για ιδιωτικοποιήσεις στο σύνολό τους, καθιστώντας αδύνατη την επαναφορά τους σε δηµοτικό έλεγχο. Εκχωρεί θεσµική εξουσία σε εταιρικά δικαστήρια στα οποία θα µπορούν να προσφεύγουν οι επενδυτές, παρακάµπτοντας το δικαστικό σύστηµα της εκάστοτε χώρας. 
Την ίδια στιγµή προετοιµάζει το έδαφος για την υπονόµευση των νοµικά κατοχυρωµένων κανόνων που σχετίζονται µε τη δηµόσια υγεία και ασφάλεια. Όλα τα παραπάνω συνιστούν απειλή για τη δηµοκρατία σε τοπικό επίπεδο κα πλήττουν καίρια την ελευθερία λήψης αποφάσεων, όταν αυτή λειτουργεί ως εµπόδιο στην κερδοφορία µεγάλων επιχειρήσεων. 

Στο καθεστώς που υπάρχει µε την εφαρµογή της TTIP, όποια δηµοτική αρχή επιδιώξει να επαναφέρει υπηρεσίες που έχουν ιδιωτικοποιηθεί σε δηµοτικό έλεγχο θα απειλείται µε µηνύσεις που θα επισύρουν πρόστιµα δισεκατοµµυρίων, οι οποίες µάλιστα θα κρίνονται από εταιρικά και όχι εθνικά ή ευρωπαϊκά δικαστήρια. 
Το ίδιο ισχύει και για αρµοδιότητες που παραδοσιακά βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία της Τ.Α. Η παροχή υπηρεσιών δηµόσιας ωφέλειας, ο αστικός σχεδιασµός και η πολιτική προµηθειών φεύγει από τον έλεγχο της Τ.Α. Το µοναδικό κριτήριο για τις προµήθειες θα είναι η τιµή και οι µόνες αξίες που θα γίνονται σεβαστές θα είναι αυτές της αγοράς, αίροντας όποια εµπόδια για την κερδοφορία σχετίζονται µε την προστασία της υγείας, τη δηµόσια ασφάλεια και την περιβαλλοντική µέριµνα σε έναν ακόµα τοµέα.

Χιλιάδες ∆ηµοτικά και Περιφερειακά Συµβούλια σε Μ. Βρετανία, Γερµανία, Αυστρία, Ιρλανδία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ισπανία) και ΗΠΑ, µεταξύ αυτών µεγάλες πόλεις όπως το Παρίσι, η Βιέννη, η Βαρκελώνη, το Άµστερνταµ, το Μπίρµινχαµ κ.ά., κηρύσσουν τις πόλεις και τις περιοχές τους ως TTIP FREE ZONES συγκλίνοντας στα εξής: 
- Η TTIP θα είναι καθοριστική για το ρόλο της Τ.Α. ιδιαίτερα στους τοµείς των υπηρεσιών, της εργασίας, των προµηθειών και της λήψης αποφάσεων. 
- Υπάρχει περιορισµός του δηµοκρατικού ελέγχου και των κανόνων του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, από κάθε δηµόσια ή αυτοδιοικητική αρχή σε όφελος οποιωνδήποτε επενδυτών. Για το συγκεκριµένο έχουν κατατεθεί σοβαρές αντιρρήσεις και ενστάσεις από το Ευρωκοινοβούλιο και την Επιτροπή Περιφερειών. 
- Ο προτεινόµενος µηχανισµός επίλυσης διαφορών µεταξύ κρατών και επενδυτών (ISDS) χρησιµοποιείται ως εργαλείο στα χέρια µεγάλων εταιρειών, προκειµένου να ανατρέψουν δηµοκρατικά ειληµµένες αποφάσεις όλων των επιπέδων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προκαλώντας ιδιαίτερα υψηλό κόστος στο δηµόσιο συµφέρον. Η δηµοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο πρέπει να προστατευτεί από το (ISDS). 
- Οι ρυθµιστικοί κανόνες που αφορούν τα τρόφιµα, την περιβαλλοντική προστασία και την εργασία στην ΕΕ είναι σαφώς αναβαθµισµένοι σε σχέση µε τους αντίστοιχους στις ΗΠΑ. Έτσι οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ των δύο µερών πρέπει να έχουν ως στόχο τη βελτίωση και όχι την απαξίωσή τους και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. 
- Ο έλεγχος της πολιτικής προµηθειών και εργασίας σε τοπικό επίπεδο είναι σηµαντικός για την ενίσχυση των τοπικών οικονοµιών και την αντιµετώπιση των τοπικών αναγκών. Η TTIP δεν πρέπει να περιορίσει τη δυνατότητα της ΤΑ να λειτουργεί µε στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών των κοινοτήτων τους.
 - Το περιεχόµενο της TTIP πρέπει να δοθεί στη δηµοσιότητα και σε δηµόσια διαβούλευση πριν την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων, οι οποίες διεξάγονται κάτω από άκρα µυστικότητα. 

Είναι, λοιπόν, προφανής η ανάγκη για ανάληψη αντίστοιχων πρωτοβουλιών και στη χώρα µας.

 Γι’ αυτό εισηγούµαστε : 
• Την ανακήρυξη του ∆ήµου Λευκάδας «T.T.I.P-CETA-TISA Ελεύθερη Ζώνη», ο οποίος αντιστέκεται σε τέτοιου είδους πολιτικές µε αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική ευηµερία των πολιτών µικρών και µεσαίων οικονοµικών εισοδηµάτων και σε πολλούς τοµείς που αφορούν την υγεία, το φυσικό περιβάλλον, την οικονοµική ανάπτυξη και προαγωγή του τόπου, τα θεµελιωµένα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώµατα, τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας και τη δηµιουργία νέων. 
• Τη συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας σε εθνικά και διεθνή δίκτυα τοπικών αυτοδιοικήσεων για το σκοπό αυτό. 
• Την παρέµβαση του ∆ήµου Λευκάδας στα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης ΠΕ∆-ΙΝ και ΚΕ∆Ε για συζήτηση και λήψη απόφασης στο συγκεκριµένο θέµα. 
• Την ευαισθητοποίηση φορέων και πολιτών και την διοργάνωση ενηµερωτικών εκδηλώσεων. 

ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

Υπενθυμίζουμε τους δήμους που έχουν ήδη ανακηρυχθεί FREE TTIP ZONES, εδώεδώ, εδώ & εδώ καθώς και τη Διακήρυξη της Βαρκελώνης για τις Ελεύθερες από TTIP CETA TiSA Ζώνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου