Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2020

847.000 Πολίτες απαιτούν δράσεις για το 2020 από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Πρόεδρο Von Der Leyen


847.000 Πολίτες απαιτούν δράσεις για το 2020 από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  Von Der Leyen. Οι Πολίτες είχαν υπογράψει αναφορά/ petition με τίτλο "STOP ISDS Δικαιώματα για τους Πολίτες - Κανόνες για τις Εταιρείες".

Υπενθυμίζουμε ότι την αναφορά για την Ελλάδα την είχε προωθήσει το η Πρωτοβουλία "STOP TTIP CETA TiSA- Για μια αλληλέγγυα και δημοκρατική Ευρώπη σε έναν κόσμο δίκαιου εμπορίου".


Η αναφορά που κατατέθηκε είναι η εξής:
"Οι εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες των ημερών μας παρέχουν στις πολυεθνικές εταιρίες ένα μεγάλο εύρος ειδικών δικαιωμάτων και πρόσβαση σε ένα παράλληλο σύστημα δικαιοσύνης για την επιβολή τους.

Καλούμε την ΕΕ και τα κράτη μέλη να θέσουν ένα τέλος σε αυτά τα ειδικά προνόμια αποσύροντάς τα από τις υφιστάμενες εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες που τα περιέχουν και να μην συνάψουν άλλες όμοιες συμφωνίες στο μέλλον.

Καλούμε επίσης την Ευρωπαϊκή ένωση και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την επίτευξη μιας δεσμευτικής συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών, ώστε οι πολυεθνικές εταιρείες να λογοδοτούν για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να θέσουν τέρμα στην ατιμωρησία τους.

Η Ε.Ε. και τα κράτη μέλη οφείλουν να κατοχυρώσουν στην νομοθεσία τους, την υποχρέωση των εταιριών να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, οπουδήποτε στον κόσμο δραστηριοποιούνται!

Οι άνθρωποι που πλήττονται από παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη !!"


Η εφημερίδα Fanancial Times που δημοσιεύτηκε η πληροφορία


1 σχόλιο: