Κυριακή, 3 Ιουνίου 2018

ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

[Έργο της μαθήτριας Στ’ τάξης Δημοτικού Αθανασία Γιώτη, η οποία μετείχε στον Πανελλήνιο Παιδικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής που διοργάνωσε η Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας, σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Υπουργείο Εξωτερικών]
---------
ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

Οι κυρίαρχες πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού έχουν πληγώσει το Ευρωπαϊκό Όνειρο για μια ισότιμη, δίκαια και αλληλέγγυα συνεργασία των λαών της.
Προωθούν την απορρύθμιση των αγορών από δημόσιο έλεγχο, την επέκταση της ιδιωτικοποίησης δημόσιων αγαθών όπως μεταφορές, ενέργεια, νερό, υγεία, παιδεία, την μείωση των κοινωνικών δαπανών, τον περιορισμό των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, των παραγωγικών και καταναλωτικών συστημάτων των τοπικών κοινωνιών.
Ενισχύεται η παρεμβατικότητα των ισχυρών λόμπυ των Πολυεθνικών εταιρειών και η έλλειψη δημοκρατικής νομιμοποίησης παράλληλων θεσμών όπως το Eurogroup, οι κοινές επιτροπές ρυθμιστικής συνεργασίας των TTIP, CETA, TISA, ΙSDS. Απαξιώνοντας έτσι τους δημοκρατικούς θεσμούς Εθνική Βουλή, Ευρωβουλή, συνδικάτα, Αυτοδιοίκηση και Δικαιοσύνη, τροφοδοτούν την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι επιπτώσεις αυτών των νεοσυντηρητικών πολιτικών είναι εμφανείς στην διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και του χάσματος Βορρά-Νότου, στην αυξανόμενη ανεργία και στην περιβαλλοντική υποβάθμιση.
Η ανάγκη για αλλαγή πορείας προς μια Προοδευτική Ευρώπη γέννησε από τα κάτω κινήματα πολιτών που προσπαθούν να αντιπαλέψουν τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και να ανταποκριθούν στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών. Κινητοποιούνται δίκτυα κοινωνικών φορέων όπως Seattle to Brussels και το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών ενάντιων στις νεοφιλελεύθερες ρυθμίσεις των διεθνών εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ.
Κοινός τους στόχος είναι: Η αποτροπή ζημιογόνων ρυθμίσεων για το δημόσιο συμφέρον των διεθνών εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ και η προώθηση μιας πολυμερούς παγκόσμιας νέας συνθήκης στα πλαίσια του ΟΗΕ η και του ΠΟΕ η οποία θα διασφαλίζει: την επέκταση και τήρηση της διεθνούς συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή του 2015, την αρχή της πρόληψης ως προς τις προδιαγραφές του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, την αποτροπή των μεταλλαγμένων, την προστασία των ΠΟΠ/ΠΓΕ και βιολογικών προϊόντων και ποιοτικών τροφίμων των τοπικών κοινωνιών, την αποτροπή ιδιωτικοποίησης των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών και των ιδιωτικών δικαστηρίων ISDS που ενισχύουν την κερδοσκοπία των Πολυεθνικών.
Μέσα δράσης τους είναι οι συγκεντρώσεις, τα θεματικά εργαστήρια φορέων και πολιτών, οι διαδηλώσεις και τα ψηφίσματα φορέων και πολιτών.
Η συγκέντρωση 3 εκατομμυρίων υπογραφών Ευρωπαίων πολιτών κατά των ΤΤΙP, CETA και η κατάθεση στην ΕΕ 165 υπογραφών φορέων για τον εκδημοκρατισμό της εμπορικής της πολιτικής το 2017, η διακήρυξη των εκατοντάδων Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών στην Βαρκελώνη ως ζώνες δίκαιου Εμπορίου το 2016, η αντίσταση της Περιφέρειας της Βαλωνίας το 2017, η προετοιμασία καμπάνιας μέσω Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ECI) ενάντια στα ιδιωτικά δικαστήρια το 2018 και οι δεκάδες διαδηλώσεις στις Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τα τελευταία 3 χρόνια έδωσαν μικρές δημοκρατικές καταχτήσεις και ώθηση στο Ευρωπαϊκό κίνημα ενάντια στην νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση και στον αγώνα για μια προοδευτική και δημοκρατική Ευρώπη σε έναν κόσμο δίκαιου εμπορίου.
Οι διεργασίες στα κοινωνικά κινήματα επηρέασαν και την συγκρότηση και την πολιτική θεματολογία του Ευρωπαϊκού Προοδευτικού Φόρουμ που δημιουργήθηκε πριν δύο χρόνια.


Μια συνεργασία ευρωπαίων δημοκρατών, σοσιαλιστών, αριστερών και οικολόγων η οποία στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο πήρε την μορφή της Προοδευτικής συμμαχίας.
Βασικοί της πολιτικοί άξονες κοινής δράσης είναι:
  • Η επαναφορά της ΕΕ στις ιδρυτικές αξίες (Eιρήνη, Ασφάλεια και βιώσιμη ανάπτυξη για όλους).
  • Η αναθεώρηση της συνθήκης της Λισαβόνας για ενίσχυση της διαφάνειας και δημοκρατικής λογοδοσίας των θεσμών με ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Εθνικών Κοινοβουλίων, της Επιτροπής Περιφερειών, της Αυτοδιοίκησης και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Μέσω της προώθησης θεσμών άμεσης δημοκρατίας, δημοψηφισμάτων, απλής αναλογικής και κουλτούρας συνεργασιών σε όλους τους τομείς και θεσμούς και καθιέρωσης λίστας και διακρατικών υποψηφίων για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
  • Η αντιμετώπιση του προσφυγικού και της κοινωνικής ενσωμάτωσης του μέσω πολιτικών Ευρωπαϊκής συνευθύνης και αλληλεγγύης.
  • Η προώθηση του δίκαιου εμπορίου αντί του ΄΄ελεύθερου΄΄ εμπορίου κερδοσκοπικής δράσης των Πολυεθνικών, η κοινή διαχείριση του χρέους των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, η κατάργηση των φορολογικών παραδείσων και των μαύρων αγορών και η φορολόγηση όπου δημιουργούνται τα κέρδη τους.
  • Η δραστική αύξηση του Προϋπολογισμού της ΕΕ, των κοινών πολιτικών, της ΚΑΠ και των διαρθρωτικών ταμείων, χωρίς επιβάρυνση των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων και των ΜΜΕ, μέσω κυρίως φορολογίας:
1)      Tων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών του τραπεζικού κεφαλαίου (φόρος Τόμπιν)
2)      Tων επιχειρήσεων διαδικτυακής οικονομίας (web tax) που τώρα φοροδιαφεύγουν
3)      Των μη επενδεδυμένων κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων
4)      Των περιβαλλοντικά ρυπογόνων δραστηριοτήτων των Πολυεθνικών
  • Η αύξηση των δημοσίων επενδύσεων για βιώσιμη ανάπτυξη, καταπολέμηση των Περιφερειακών ανισοτήτων, ενίσχυση των πολιτικών άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού και προώθηση της πλήρους απασχόλησης και αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.
Οι επόμενες συναντήσεις των Ευρωπαϊκών κοινωνικών και αυτοδιοικητικών φορέων του κινήματος Seattle to Brussels το Φθινόπωρο του 2018 και του Ευρωπαϊκού Προοδευτικού Φόρουμ που θα γίνει στο Μπιλμπάο της Ισπανίας τον Νοέμβριο του 2018, με πρόσκληση και φορέων των Ευρωπαϊκών κινημάτων να συνεισφέρουν προγραμματικά, αποτελούν σταθμούς στην συνεργασία κοινωνικών, αυτοδιοικητικών και προοδευτικών δυνάμεων για δημοκρατική αλλαγή και αναγέννηση της Ευρώπης.

Γιώργος Εμμανουήλ
Εκπρόσωπος του "Δικτύου Stop, TTIP, CETA, TISA, ISDS, για μια δημοκρατική Ευρώπη σε έναν κόσμο δίκαιου εμπορίου" στο ευρωπαϊκό δίκτυο "Seattle to Brussels"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου