Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

Health Warning

Still contains unfair advantages for foreign investors to sue goverments for implementing worker, consumer or environmental protections or defending public services.


Εξακολουθεί να περιέχει άδικα πλεονεκτήματα για τους ξένους επενδυτές να μηνύουν τις κυβερνήσεις για την εφαρμογή μέτρων προστασίας των εργαζομένων, καταναλωτών, του περιβάλλοντος ή την υπεράσπιση των δημοσίων υπηρεσιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου