Τρίτη, 7 Ιουλίου 2015

483 Οργανισμοί απαιτούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σταματήσει η TTIP | 483 ORGANISATIONS DEMAND EUROPEAN PARLIAMENT SHOULD STOP TTIP |


[Αναρτούμε την επιστολή που στάλθηκε στους Ευρωβουλευτές. | 483 Οργανισμοί απαιτούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σταματήσει η TTIP. | 2.300.000 υπογραφές τους τελευταίους οκτώ μήνες ενάντια στην ολοκλήρωση της ΤΤΙΡ και στην επικύρωση της Περιεκτικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας (CETA) με τον Καναδά.]


5/7/2015
Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

Απευθυνόμαστε σε σας σχετικά με την επικείμενη ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την έκθεση σχετικά με τη Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων ΤΤΙΡ. Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαμορφώνει άποψη για την ΤΤΙΡ καθώς και τη συμμετοχή του στις δημοκρατικές δημόσιες συζητήσεις για το θέμα μέχρι σήμερα. Απευθύνουμε έκκληση σε όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να λάβουν υπόψη τους τη δηλωμένη βούληση των 2.300.000 πολιτών όταν εξετάζουν τη θέση τους και επομένως να περάσουν ένα ισχυρό ψήφισμα που θα καλεί τον τερματισμό των διαπραγματεύσεων για την ΤΤΙΡ βάσει της τρέχουσας διαπραγματευτικής εντολής. Σας ζητάμε να εξετάσετε τουλάχιστον την ισχυρή κριτική ενάντια στο ISDS που έχει υπάρξει τόσο στο δημόσιο διάλογο όσο και στη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να απορρίψετε το ISDS σε οποιαδήποτε μορφή.

 Εμείς, οι υπογράφοντες, αντιπροσωπεύουμε 483 φορείς από όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων 7 οργανώσεων από την Ελλάδα. Η συμμαχία μας περιλαμβάνει συνδικάτα και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα δημόσιων συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, των πολιτικών δικαιωμάτων, της γεωργίας, των δικαιωμάτων των καταναλωτών, της ευζωίας των ζώων, των κοινωνικών και εργασιακών προτύπων, των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των ψηφιακών δικαιωμάτων και των βασικών δημόσιων υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της υγείας. 

Έχουμε συγκεντρώσει πάνω από 2.300.000 υπογραφές τους τελευταίους οκτώ μήνες ενάντια στην ολοκλήρωση της ΤΤΙΡ και στην επικύρωση της Περιεκτικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας (CETA) με τον Καναδά. Αυτό κάνει το Stop ΤΤΙΡ τη μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών μέχρι σήμερα.* Επιθυμούμε να αποτρέψουμε τις ΤΤΙΡ και CETA επειδή περιλαμβάνουν ορισμένα θέματα ζωτικής σημασίας, όπως για παράδειγμα τη διαδικασία επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτή και κράτους ή ISDS και κανόνες για τη ρυθμιστική συνεργασία που συνιστούν απειλή για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. 

Επιθυμούμε να αποτρέψουμε την υποβάθμιση των εργασιακών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών, ιδιωτικών και καταναλωτικών προτύπων και την απορρύθμιση των δημόσιων υπηρεσιών (όπως το νερό) και των πολιτιστικών αγαθών στα πλαίσια αδιαφανών διαπραγματεύσεων. 

Stop TTIP Greifswalder Str. 4 D-10405 Berlin Germany Tel: +49 (0)30 420 823 79 Email: info@stop-ttip.org Web: http://stop-ttip.org Stop TTIP · Greifswalder Str. 4 · D-10405 Berlin Προς: Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Rue Wirtz 60 B-1047 Brussels Με εκτίμηση, Fair Trade Hellas; Green Institute Greece; Hellenic Mining Watch; Initiative K136; Pirate Party of Greece; Prasinoi (Greens - Solidarity); Sostetonero; Africa Europe Faith & Justice Network; ARC2020: Agricultural & Rurual Convention; ÄrztInnen für eine gesunde Umwelt; ASEED Europe; Avaaz; Bee Life European Beekeeping Coordination; Bilaterals.org; Citizens for Europe; Commons Network; Compassion in World Farming; Corporate Europe Observatory; Ecopreneur; End ECOCIDE in Europe; European Environmental Bureau (EEB); European Federation of Public Service Unions; European Green Party; European Left; European Milkboard; European Work Hazards Network; Fair Trade Advocacy Office; Farms not Factories; Federation of Young European Greens; Food & Water Europe; Friends of the Earth Europe; Green Budget Europe; Greens/EFA Group in the European Parliament; GUE/NGL European United Left/Nordic Green Left; Health Action International Europe (HAI); Newropeans Club; Seattle to Brussels Network; Slow Food International; SumOfUs; Transnational Institute; WeMove.EU; Young Friends of the Earth Europe, εκπρόσωποι των 483 Ευρωπαϊκών οργανώσεων της συμμαχίας Stop ΤΤΙΡ 

*Η Stop ΤΤΙΡ είναι μια πανευρωπαϊκή συμμαχία που δημιουργήθηκε για να εφαρμόσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ECI) για τις ΤΤΙΡ και CETA. Υποβάλαμε αίτηση για την έγκριση της Πρωτοβουλίας στις 15 Ιουλίου 2014. Στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε το αίτημα βασισμένη σε επιχειρήματα που πιστεύουμε ότι δεν είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ. Για το λόγο αυτό έχουμε προσβάλει την απόφαση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και εν τω μεταξύ προχωράμε με την Πρωτοβουλία μας σε μια αυτο- οργανωμένη βάση. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε https://stop-ttip.org/aboutthe-eci-campaign/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου